Vodovod


Z jaškom v kleti lahko pridobimo bivalni prostor

Z jaškom v kleti lahko pridobimo bivalni prostor
Stanovanja v kletnih prostorih so pogosto zahtevnejša za opremljanje. Veliko pozornosti je treba nameniti pravilnemu odvajanju odpadne vode in gospodinjskih fekalij, ko poteka javna kanalizacija višje od kletnih prostorov. Predvsem je treba paziti, da zaradi močnega deževja ne prihaja do zastajanja v odtočni hišni kanalizaciji, saj v takih primerih prihaja do zamakanja in vlage. več

Kaj povzroča v odtočni kanalizaciji zastajanje?

Kaj povzroča v odtočni kanalizaciji zastajanje?
Če se odpadna voda ne odvaja dovolj hitro v sistem javne kanalizacije, pride do zastoja v stavbi. Sistem kanalizacije se v osnovi izračuna iz trenutnih in vnaprej znanih zmogljivosti pri povprečnem nalivu dežja. več

Voda

Voda
Vodna bilanca za človeka na dan brez športa Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača v oceane in na kopno. Na kopnem se del vode porabi za življenjske združbe ("zelena voda"), del odteče v reke in v podzemlje ter končno v morje ("modra voda"), del vode izhlapi. več

Instalacije za vodovod in sistemi za odvajanje

Instalacije za vodovod in sistemi za odvajanje
Odpadna voda prihaja iz kopeli, prhe, umivalnika in vode za pranje posode in perila itn., če pa to vodo po uporabi obdelamo, jo lahko ponovno uporabimo kot vir vode za druge namene. Odvisno od vrste odpadne vode in potrebne stopnje obdelave čiščenja je mogoča ponovna uporaba za namakanje in splakovanje. več

Stranišče na vakum

Stranišče na vakum
Vakuumska tehnika za sanitarne namene se je v začetku uporabljala izključno le na ladjah, letalih, javnih straniščih, restavracijah in bolnišnicah. Uporaba tovrstnih stranišč za stanovanjsko uporabo se doslej še ni obnesla. Vakuumska tehnologija pri splakovanju stranišč zmanjša veliko porabo vode in odplak, ki jih izločamo v javno kanalizacijo, tudi za več kot 50 %. S tem močno razbremenimo vodarne. več

Samodejno gašenje požara

Samodejno gašenje požara
Osnovni namen za postavitev oziroma za gradnjo gasilne naprave je zaščita premoženja, še posebej v primerih, odprtih in požarno močneje ogroženih površin. Osnova za izdelavo projekta je določitev števila območij gašenja glede na razmestitev naprav ali materialov v prostorih. Na podlagi definiranja območij se izvede izračun potrebne količine gasilne tekočine. več

Siva voda

Siva voda
Še nekaj let nazaj je bila cena za porabljeno vodo izredno nizka. Vendar pa vse bolj postaja jasno, da voda vse bolj pridobiva na ceni in bo že v kratkem imela svojo tržno vrednost. Takrat bodo vsi projekti, ki bodo naravnani na varčevanje z vodo, kakor tudi na prečiščevanje voda in njeno ponovno uporabo, postali dobrodošli. Zato postaja uporaba sive vode vse bolj sprejemljiva tudi za gospodinjstva. večStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje