Vodovod

Siva voda

Vse dokler bo prevladovalo mnenje, da je voda nekaj, česar je v izobilju in dobavljiva po relativno nizki ceni, se stanje za izrabo sive vode, bistveno ne bo veliko spremenilo.


Še nekaj let nazaj je bila cena za porabljeno vodo izredno nizka. Vendar pa vse bolj postaja jasno, da voda vse bolj pridobiva na ceni in bo že v kratkem imela svojo tržno vrednost. Takrat bodo vsi projekti, ki bodo naravnani na varčevanje z vodo, kakor tudi na prečiščevanje voda in njeno ponovno uporabo, postali dobrodošli. Zato postaja uporaba sive vode vse bolj sprejemljiva tudi za gospodinjstva.

Za sivo vodo štejemo vodo, ki se izteka v odtoke, vsakič, ko se umijemo, oprhamo, okopamo, ko peremo perilo itn. Pri uporabi se voda onesnaži, takšna pa se ne sme vračati v naravo, zato jo moramo očistiti. Poznamo več vrst čistilnih naprav, z različnimi stopnjami čiščenja. Do sedaj te vode niso bile normirane po EU merilih in so v glavnem, brez izjem, končale v javni kanalizaciji.

Strokovnjaki razvijajo zasnove za ponovno izrabo sive vode. V takšnih sistemih se črpa voda iz odtokov v zbiralnik, kjer se prefiltrira in se lahko kasneje uporabi za pranje avtomobila, zalivanje vrta ali spiranje straniščne školjke. Takšni sistemi tudi omogočajo, da poleg odtočne vode zbiramo tudi deževnico, kar še dodatno pripomore k zmanjšanju potrošne vode. Na sliki št. 1 je prikazan shematski prikaz naprave za uporabo sive vode.

Slika 1 – Shematski prikaz naprave za uporabo sive vode
Slika 1 – Shematski prikaz naprave za uporabo sive vode

»Siva voda«, prečiščena, odpadna voda iz komunalnih postrojenj, ki ni popolnoma pitna, lahko ima veliko uporabo. Sem spada tudi ponovno polnjenje površinskih vodnih pretokov, oskrba industrijskih procesov, namakanje posameznih posevkov in uporaba je lahko celo kot dodatek k čisti vodi.

Količina dnevne porabe vode za kopanje in tuširanje ustreza količini porabljene vode za izpiranje stranišča. Celotna količina vode za ta namen znese okoli 1/3 porabe vode za celotno gospodinjstvo. V preglednici št. 1 so podani tehnični podatki naprave za uporabo sive vode.

Preglednica št. 1: Tehnični podatki naprave za sivo vodo

Podatki
Dimenzija h  x  b  x  t:
v  m 1,5  x  1,1  x  0,6
Teža cca. 130 kg
Kapaciteta 500 l skupno
Tlak maks. 4,7 bar
min. 1,7 bar
El. Priključek 230 V/50 Hz
Maksimalna moč 1 kW
Poraba elektrike 0,6 kWh/na dan

Na trgu je mogoče nabaviti industrijsko izdelane kompaktne naprave, ki sivo vodo, v več stopnjah, popolnoma samodejno filtrirajo, biološko očistijo in pred shranitvijo z ultravijolično svetlobo dezinficirajo. Voda je takoj uporabna in jo lahko s pomočjo črpalke prečrpamo v straniščni izplakovalnik ali v druge sanitarne elemente. Pri biološkem čiščenju morebitne odpadke prečrpamo neposredno v javno kanalizacijo. Slika št. 2 prikazuje instalacijski sistem za uporabo in hranjenje prečiščene sive vode.

Slika 2 – Instalacijski sistem za ponovno uporabo sive oziroma prečiščene vode
Slika 2 – Instalacijski sistem za ponovno uporabo sive oziroma prečiščene vode

Četudi ponovno izrabo vode ne more nadomestiti količina vode, ki jo porabimo, se pa z njeno uporabo varčuje energija in posledično znižujejo stroški, ki so povezani s potrošnjo čiste pitne vode. Poraba vode je izredno velika, žal pa se še premalo uporabi tudi voda, ki je slabše kakovosti. Je pa v svetu že kar nekaj držav, ki uporabi prečiščeno vodo. Tako v Namibiji že od leta 1968, ljudje uporabljajo okoli 30 % prečiščene vode. Tudi v nekaterih Izraelskih predelih se uporabi okoli 17 % prečiščene vode, predvsem za namakanje pridelkov za prehrano.

Vse dokler bo prevladovalo mnenje, da je voda nekaj, česar je v izobilju in dobavljiva po relativno nizki ceni, se stanje za izrabo sive vode, bistveno ne bo veliko spremenilo. Šele visoka cena za vodo in ekološka zavest ljudi, da je voda last vseh živih bitij na Zemlji, se ta segment bistveno, ne bo kaj dosti spremenil.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje