Vodovod

Kaj povzroča v odtočni kanalizaciji zastajanje?


To je iz ekonomskih razlogov in zagotavlja samo očiščenje kanalizacijskih cevi. Vedno bolj pa prihaja do težkih deževnih dogodkov in preobremenitve kanalizacije, saj so zmogljivosti kanalizacijskih jaškov presežene. Nato za odpadno vodo neizogibno sledijo naravni fizikalni zakoni v povezavi s cevnim sistemom in ki zaradi tega potisnejo vso vsebino v cevi nazaj v cevovodno omrežje v zgradbi. Da bi to preprečili, vgradimo v obstoječo kanalizacijsko napeljavo, kot so korita, tuši, kadi, stranišča, sanitarije in drugo ustrezno zaščito pod raven pred zastajanjem.

Raven zastajanja - skica
Raven zastajanja - skica

Zaradi vse pogostejših in močnejših padavin, ki se vse pogosteje pojavljajo je treba pri vgradnji oziroma pri zamenjavi povečevati tudi preseke odvodnih cevi. S tem preprečimo naplavine ali blokade, okvare črpalke ali pokanje cevi, ki so priključene na javno kanalizacijo. Zaradi tega lahko v kleti pride do poplave, ki jo povzročijo odpadne vode saj ne odtečejo dovolj hitro in zato zajezijo stavbo, kar je ključni razlog neprijetnih posledic zastajanja. S tem preprečimo naplavine ali blokade, okvare črpalke ali pokanje cevi, ki so priključene na javno kanalizacijo. Zaradi tega lahko v kleti pride do poplave, ki jo povzročijo odpadne vode, saj ne odtečejo dovolj hitro in zato zajezijo stavbo, kar je ključni razlog neprijetnih posledic zastajanja.

Povratna loputa v prerezu copy
Povratna loputa v prerezu copy

Za odvod odpadnih voda iz objekta, ki je pod ravnijo poplavne ravni, se lahko v kleti primeša umazanija bioloških tekočin. Vlaga, ki se nabira na zidanih površinah, je lahko temelj škode, ki jo naredi naplavljena voda na vašo notranjo opremo in ima velik vpliv na tveganje za zdravje, ki nastane zaradi nevarnosti okužbe in so nekatere neprijetne posledice zastajanja odtočne hišne instalacije. Poleg tega, da imamo veliko gmotno škodo, nas v vsakem primeru čaka še ogromno čiščenja.

Povratna loputa v vodoravnem položaju
Povratna loputa v vodoravnem položaju

V primeru poplav je odgovoren lastnik objekta za nastale posledice, če ni upošteval potrebnih varnostnih ukrepov. Občina kot upravljavec javnega kanalizacijskega sistema ne nosi odgovornosti za škodo zaradi posledic poplav. Te poškodbe se tudi ne krijejo iz klasičnih zavarovanj. Za tako zavarovanje je potrebno dodatno ustrezno zavarovanje. Da se pridobi ustrezna zavarovalna odškodnina, morajo biti nameščene vse potrebne in delujoče zaščitne naprave za preprečitev povratnega toka.

Zaščita pred zastajanjem z namestitvijo povratne lopute

Pri nameščanju povratne lopute obstaja nekaj zahtev, ki jih je treba upoštevati. Strokovnjaki natančno vejo, kaj je pomembno in kako povratno loputo vgraditi strokovno in da bo odtekanje odpadnih voda primerno in brez uporabe zaporne lopute.

Povratne lopute so tipizirane

Povratne oziroma zaporne lopute so vgrajene na cevno instalacijo, da zaustavijo povratni tok in so idealna tehnična, zlasti pa finančna alternativa. Zahteve za vgradnjo so v skladu z DIN EN 12056 - 4 in z DIN EN 13564 - 16 povratno smer pretoka in se razlikujejo: (tip 4 ni dovoljena v Nemčiji)

 

Tip 0 - za deževnico

Zaporna loputa mora za uporabo biti vgrajena v vodoravni cevni instalaciji s samo eno samodejno loputo

tip-0_3
tip-0_3

 

Tip 1 - za deževnico

Zaporna loputa mora za uporabo biti vgrajena v vodoravni cevni instalaciji s samo eno samodejno loputo in zaporo zaradi izrednih razmer, ki je lahko v sili v kombinaciji s samodejnim zaprtjem.

tip-1_6
tip-1_6

 

Tip 2 - brez fekalij odpadna voda

Zaporna loputa mora za uporabo biti vgrajena v vodoravni cevni instalaciji z dvema samodejnima loputama in z eno zaporo zaradi izrednih razmer, kjer je ta lahko v sili en od obeh samozapornih loput v kombinaciji s samodejnim zaprtjem.

Tip 2_1
Tip 2_1

 

Tip 3 - za odpadne vode z ali brez fekalij

Zaporna loputa mora za uporabo biti vgrajena v vodoravni cevni instalaciji s stranskim zunanjim priključkom za dovod dodatne energije (električne, pnevmatske ali druge) in deluje s samodejno zaporo v sili, ki je neodvisna od samodejnega zapiranja.

tip-3_2
tip-3_2

 

Tip 4 - uporaba v nekaterih države Evrope ni dovoljena

Talni odtok je opremljen s samodejnim zapiranjem v nujnih primerih.

 

Tip 5 - Sistem zaščite pred zastajanjem je nameščen v sanitarne armature ali v talni odtok

Loputa za zastajanje je opremljena z dvema samodejnima zapornima loputama za izredne razmere, kjer se kombinirano aktivirata ena ali obe samodejni zaporni loputi.

tip-5
tip-5

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje