Vodovod

Samodejno gašenje požara

Škropilniki, ki jih uporabljamo za samostojno gašenje požara, so nameščeni fiksno na vodne šobe na vodovodni cevni instalaciji.


Osnovni namen za postavitev oziroma za gradnjo gasilne naprave je zaščita premoženja, še posebej v primerih, odprtih in požarno močneje ogroženih površin. Osnova za izdelavo projekta je določitev števila območij gašenja glede na razmestitev naprav ali materialov v prostorih. Na podlagi definiranja območij se izvede izračun potrebne količine gasilne tekočine.

Za večino požarov voda predstavlja najučinkovitejše sredstvo za gašenje.  Najpogosteje za zaščito pred požarom uporabljamo škropilnike (Sprinkler) z neposrednim škropljenjem vode na požar, s čimer se zmanjša temperatura, kot posledica reakcije za nastali požar.

Škropilniki, ki jih uporabljamo za samostojno gašenje požara, so nameščeni fiksno na vodne šobe na vodovodni cevni instalaciji, ki se toplotno aktivirajo ob določeni temperaturi.

Škropilnik (Sprinkler)

  • Pri škropilnikih, ki so izdelani iz tankih steklenih vlaken v katerih je, v stekleni    cevčici napolnjena tekočina, ki se pri ogretju razteza in pri določeni temperaturi razleti, začne voda, ki je pod  tlakom centrifugalno škropiti na mesto požara (slika 2, A).
  • Pri škropilnikih s talilnim spojem, na primer škropilniki s topilnimi kristali, se pri doseženi talilni temperaturi spojka, v kateri so solni kristal in zapirajo šobo, sprosti in voda začne odtekati na prosto (slika 2, B).

Škropilniki se razlikujejo glede njegove vgradnje (viseči ali stoječi), po sprostitvi temperature (med 70 in 200 °C), vodne moči in po načinu pršenja.

Škropilnik potrebuje za pravilno delovanje okoli 60 do 100 litrov vode/min. V normalnih pogojih mora naprava v roku ene ure zagotoviti minimalno 3 m3/ vode.

Način uporabe škropilnika je odvisen od požarne nevarnosti in od potrebne zaščitnega območja (d x s), ki jo mora pokrivati posamezni škropilnik.

  • Normalni škropilnik z vgrajenim kroglastim razpršilom poškropi maksimalno do 9 m2,
  • Škropilnik s kapo in s paraboloidno oblikovanim razpršilom do 12 m2,
  • Škropilnik z ravnim zaslonom oskrbi do 21 m2 površine. 

V preglednici št. 1 so podani podatki za razmik škropilnikov.

Preglednica št. 1: Razmik škropilnikov

 

Vrsta

škropilnika

Varovana površina 1)

Razmik d v

       M

       m2

Maks.

Minim.

Normalni škropilnik

      9

3,75

1,90

Škropilnik s kapo

    12

4,00

2,00

Ploščati škropilnik s kapo

    21

4,80

4,60

 

1)  Varovana površina  =  d x s

 

Z vodno pršilno meglico za gašenje požara je mogoča uporaba, na primer v muzejih, arhivih, televizijskih studiih, laboratorijih itn, ki so bile doslej zaradi pomanjkljivih gasilnih rešitev sila težko izvedljive. Slika št. 2 prikazuje vrsto škropilnika.

Sistem z visokotlačno vodno meglico

Pri tem inovativnem in z vodo varčnem ter zelo učinkovitem načinu gašenje požara, ki ga v Nemčiji imenujejo HDWN sistem z gasilno peno Fogtec, je voda pod zelo visokim tlakom (100 bar). Peno se,v izredno finih posebnih šobah, v obliki kapljic vbrizgava na ognjišče. Ta vodna meglica ustvari veliko večjo reakcijsko površino kot konvencionalni pršilniki. Medtem, ko potrebuje brizgalni sistem za 2 m2 površine okoli 1 l vode, lahko z naprava z visokim tlakom in vodno meglico z enako količino pokriva do 200 m2 površine. Primerjava vodnega škropilnika in vodnega curka za gašenje požara je prikazana v preglednici št. 2.

Preglednica št. 2: Primerjava vodnega škropilnika in vodnega curka za gašenje požara.

Sistem

za gašenje

Medij v

kapljicah

Φ v mm 

Reakcija – na

površino v

m2/lH2O

A

   1

   2

B

  0,1

   20

C

0,01

   200

A  Škropilnik/razpršilna naprava

B  Fina škropilna naprava/ nizkotlačna vodna meglica

C  Visokotlačna vodna meglica

V območju gorenja pride z nenadnim izhlapevanjem vode do povečanega obsega na 1600 krat. Z zmanjševanjem kisika se žarišče plamena neposredno zaduši. Razen tega raztopimo v vodni meglici škodljive dimne delce, ki se v vodnih kapljicah odlagajo in s tem bistveno zmanjšujejo škodljive vplive za življenje človeka. Zaradi nizke prevodnosti vodne meglice je tudi veliko manjša možnost nastanka požara na električnem omrežju. Potreben razmik škropilnikov je prikazan na sliki št. 3.

 

Gasilna naprava HDWN je sestavljena iz agregata za ustvarjanje tlaka, cevnega omrežja in z nastavki za škropilne glave. V primerjavi s sistemom protipožarnih brizgalk je tu potrebno le do 10 % količine običajne vode. Cevna instalacija pa ima samo od 10 do 40 mm premera in se jo lahko umesti v utesnjena mesta, tudi pri sanaciji zgradbe.

Za vgrajeni protipožarni sistem aktivne požarne zaščite se mora pred predajo pregledati in ugotoviti ali sistem izpolnjuje zahtevane značilnosti in kapacitete, ki morajo biti skladne s predpisanimi standardi, po katerih je bil sistem projektiran in vgrajen ter namembnostjo oziroma tehnologijo, kot je bila upoštevana pri izdelavi projektne oziroma tehnične dokumentacije.

Ukrepi pasivne požarne zaščite so vsi gradbeno tehnični ukrepi za preprečevanje širjenja požara. Proizvodi, ki so vgrajeni s tem namenom, morajo svoje požarne lastnosti dokazati v požarnem preizkusu, za kar je njihovim proizvajalcem za ta proizvod podeljen certifikat, s katerim dokazujejo ustreznost proizvoda. Projektiranje požarne zaščite, vgradnja proizvodov požarne zaščite in njihovo vzdrževanje pa od odgovornih projektantov, gradbenikov in vzdrževalcev oziroma lastnikov objektov, zahteva tudi zakonodajalec.

Namen aktivne požarne zaščite je v čim krajšem času in čim bolj natančno locirati kraj požara, ga javiti in storiti vse za preprečitev nadaljnjega širjenja ognja.

Aktivno požarno zaščito,  med katero sodijo požarni javljalniki, stabilne naprave za gašenje, naprave za protipožarno hlajenje, ventilske postaje, črpalne postaje za vodo, sistemi za nadzor dima in toplote, naprave za javljanje isker v cevovodih, naprave za javljanje gorljivih plinov in par ter varnostna razsvetljava, je potrebno pred uporabo preizkusiti in si pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje