Najlepše hiše


Posebne obloge za fasado

Posebne obloge za fasado
Kot alternativa premazom za omete, ki so izdelani na osnovi toplotno izolacijskega sistema, lahko zagotovimo zaščito tudi s ploščatimi oblogami ali s keramičnimi ploščicami. več

Barvni premazi fasade

Barvni premazi fasade
Na splošno, primerjalna vrednost svetlih površin končane fasade ne sme biti manjša za 20 % od temnih, saj lahko zaradi temnih površin nastanejo težave pri ogrevanju fasadnih površin. Nastale temperature do 80 °C lahko privedejo do napetosti in razpok. več

Omet in armiranje fasade

Omet in armiranje fasade
Toplotno izolacijske plošče v določenem času in takoj po strjevanju lepilne mase, ki je nanesena na pod omet, je celotna površina armirana. Zahtevana debelina armiranega ometa je odvisna od sistema. Te segajo pri tanko plastnih sistemih približno 1,5 mm in pri debelo plastnih sistemih tudi več kot 10 mm. več

Preboji in pritrditve na fasadi

Preboji in pritrditve na fasadi
Vsi preboji, izvedeni po smernicah o toplotno izolacijski zaščiti, so prav tako povezani z nevihtami dežja kot povezave na drugih gradbenih komponentah. Razlikujejo se le po svoji selektivni obliki. Povezave je treba na splošno izvesti strokovno s stisljivimi traki. več

Okna in okenske police

Okna in okenske police
Poleg povezav na podnožju omogočajo povezave oken, drugi največji škodni potencial. Da bi zadeve bile še slabše, obnova brez večjega posredovanja ni mogoča in tudi okno je po navadi vgrajeno na prosti zidni površini. več

Priključki in povezave na podnožju stavbe

Priključki in povezave na podnožju stavbe
Tukaj je nekaj primerov, ki znatno vplivajo na trajnost toplotno izolacijskih sistemov. Zlasti je treba omeniti spoje na podzidku, preboje in priključke, sistemske povezave, raztezanja na spojih in vezne komponente, kot so okenske police, ki so podvržene rednim pregledom. več

Raztezni spoji na stavbah

Raztezni spoji na stavbah
Razteznim spojem na stavbah je treba zagotoviti, da se gibljejo in jih je treba izvajati v skladu po predpisih VOB / C DIN 18345 ATV in jim dati možnost prostega gibanja ob spreminjanju temperaur. več

Čelni napušč in strešna kap

Čelni napušč in strešna kap
 Se izvajajo v sklopu energetske posodobitve fasade in v okviru strešne toplotne izolacije, zato je treba upoštevati vse gradbeno fizikalne zahteve. Zlasti za ne prepustni prehod zraka iz strehe na zunanjo steno. večStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje