Najlepše hiše


Gradbena kemija, biologija in druga problematična področja

Gradbena kemija, biologija in druga problematična področja
Deli obstoječih zgradb imajo pogosto visoko vsebnost vlage. V povezavi s kemijsko-fizikalnimi  reakcijami lahko z gradbeno škodljivo soljo povzročajo pomembno strukturno škodo, na primer izpirajo vezni material, povzročijo cvetenje na zaključnem sloju fasade, poškodbe na fugah in korozijo na gradbenih materialih, luščenje in odstopanje premazov in oblog. Stabilnost in nosilnost gradbenih sestavnih delov je lahko dolgoročno tveganje. več

Rekonstrukcija stavbe

Rekonstrukcija stavbe
V drugem odstavku 1. člena pravilnika je v zvezi z rekonstrukcijo stavb podana splošna omejitev njegove uporabe. Določeno je, da se upoštevajo, kadar so dane tehnične možnosti za dosego njegovih zahtev in upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine. več

Protipožarna zaščita

Protipožarna zaščita
V obstoječih in tudi v številnih sodobnih stavbah velikokrat niso izpolnjene vse zahteve protipožarne zaščite, na primer, v starih mestnih jedrih ali na zgodovinsko zavarovane vrstne hiše (razdalje med stavbami, evropski razredi gradbenih materialov, ocena požarne odpornosti gradbenih elementov, pobeg in reševalne poti, dovozne ceste v sili). več

Zvočna zaščita

Zvočna zaščita
Stare stavbe imajo pogosto premalo zraka za zaščito pred hrupom, zlasti za lahke konstrukcije, kot so tramovi in pri lahki oziroma na pol lesenih stavbah. Naraščanje zahtev za udobje uporabnikov (povečana zvočna izolacija pred zunanjim hrupom), se srečujejo z vedno višjo ravnijo hrupa okolja zaradi prometa ali zaradi vedno večjih gospodarskih in komercialnih zahtev. več

Protihrupna ograja je lahko oaza miru

Protihrupna ograja je lahko oaza miru
Vrt lahko s primerno zaščito spremenimo v zavetje miru - pogosto si želite v topli sezoni in ob koncu tedna sprostitve in doživeti na svojem vrtu zaslužen počitek s prijetnim vzdušjem. Vsakdanje poslušanje glasnega brnenja sosedovih motornih kosilnic in tudi glasnega smehljanja, bolje rečeno krohotanja žensk je najmanj kar si želi kdo poslušati. V številnih ljudeh se že dolgo kali želja, da preprosto zastrejo mejo s sosedom z zaščitnim proti hrupnim zidom. več

Zgodovina toplotno izolacijskih sistemov

Zgodovina toplotno izolacijskih sistemov
Toplotno izolacijski sistemi so v tem trenutku postali v gradbeništvu nepogrešljivi. Duh časa spodbuja na dodatno opremljanje starih stavb v okviru energetske posodobitve. Poleg tega razvoja, se hkrati za številne stavbe z obstoječimi toplotnimi izolacijami, zahteva vzdrževanje in sanacija s posebnim tehničnim znanjem. več

Raztezni zidni spoji - revija INSTALATER

Raztezni zidni spoji - revija INSTALATER
Razteznim spojem na stavbah je treba zagotoviti, da se gibljejo in jih je treba izvajati v skladu po VOB / C DIN 18345 ATV z možnostjo prostega gibanja. Za to so, toplotno izolacijske plošče ločene s spoji oziroma s fugami, ki so opremljene s profilom za raztezanje. več

Čelni napušč pri toplotni izolaciji med škarniki

Čelni napušč pri toplotni izolaciji med škarniki
Gradbeni položaj čelne povezave je v osnovi enak kot pri kapi. Pri toplotni izolaciji med škarniki mora biti prav tako neprepustna raven pod konstrukcijo. Zaradi močnih deževnih nalivov je tudi tukaj povezava s stisljivim trakom za napušč minimalne dolžine pod 400 mm, glej sliko 580. več

Čelni napušč in strešna kap

Čelni napušč in strešna kap
Se izvajajo v sklopu energetske posodobitve fasade in v okviru strešne toplotne izolacije, zato je treba upoštevati vse gradbeno fizikalne zahteve. Zlasti za ne prepustni prehod zraka iz strehe na zunanjo steno. večStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje