Najlepše hiše


Zidni zaključek s strešnim žlebom

Zidni zaključek s strešnim žlebom
Če bo fasada toplotno izolirana, je treba vse posamezne gradbene komponente, ki bodo povezane po sistemu toplotno izolacijskega sistema, obvezno obnoviti. Debelina toplotne izolacije na zgradbi je odvisna poleg strešnih napuščev, previsov okenskih polic in tudi odmikov žlebov ter padnih cevi. več

Zidni zaključek s pločevino

Zidni zaključek s pločevino
Stranska priključitev strešne površine na steno se običajno izvede z zamikom strehe ali mansarde. Zaporedja del se na splošno delijo na 3 obrtniška zaporedja, v katera so vključeni izvajalci toplotno izolacijskih del, krovci in kleparji. več

Ometi in izolacijski kovinski spoji

Ometi in izolacijski kovinski spoji
Ometi in izolacijski kovinski spoji so izpostavljeni povečanim obremenitvam, kot je na primer brizganje z vodo pri robovih in vdorom vode na fugah pri raznih prehodih. Zato je nujno, da se ta področja zaščitijo z izolacijskim materialom in izvede omet, ki izpolnjuje povečane zahteve. Mednje sodijo na primer curki vode, sneg in voda staljenega snega. več

Mansardno okno in žlebovi

Mansardno okno in žlebovi
V nasprotju s površinami na podnožju zgradbe ne obstaja na strehi nobeno tveganje za nastajanje vlage. Kljub temu pa so zidni priključki nad strešno površino za odvod površinskih voda, speljani nad ravnijo, ki obremenjuje s škropljenjem vode, snegom in ledom, kar je primerljivo položaju na podnožju.  več

Balkoni in terase

Balkoni in terase
  Povezava toplotno izolacijskega sistema z balkonom oziroma s površino terase predstavljajo praktično enak položaj, kot pri povezovanju podnožja zgradbe z njenim okoljem. To je enako kot zaščita pred obstajajočim škropljenjem ali nevarnost za nastajanje vlage v izolacijskih sistemih. Slika 561 prikazuje povezavo podnožja stavbe pri prehodu na balkon ali teraso, ki je izdelana iz pločevine. več

Primeri in podatki za zamenjavo oken

Primeri in podatki za zamenjavo oken
V tem detajlnem zaporedju je prikazano, na kakšen način so v starejših trdno zgrajenih stavbah vgrajena okna, komplet z roletnimi omaricami. Prej so okna pogosto vgrajevali v času zidanja stene (glej sliko 555 in 556). To je olajšalo montažo še posebej zaradi tesnjenja. Omarice za rolete so bile izdelane v grobem in pred vgradnjo z zunanje prednje strani odprte. Kasneje so odprtino zaprli z izdelanim betonskim pokrovom, ki je povzročal velik toplotni most. več

Naoknica / polkna

Naoknica / polkna
Naoknica (polkna) se vgradi na zunanji strani okna za zatemnjevanje in zapiranje okenske odprtine. Nataknjeno oziroma obešeno naoknico na podboj je mogoče odpirati in zapirati s pomočjo vgrajenih kovinskih tečajev, ki jih privijemo na naoknico in drugi del na okvir naoknice. več

Zunanje žaluzije

Zunanje žaluzije
Zunanje žaluzije so senčila, ki so primerna za vgradnjo sodobno grajenih stanovanjskih objektov z velikimi površinami oken kot tudi poslovnih objektov. Praviloma se uporabljajo na zunanji strani steklenih površin, lahko pa tudi za zapiranje prostorov, balkonov in teras. So lepega videza in nam omogočajo zadržati toploto ter preprosto ohraniti svetlobo v prostoru. več

Zaščita pred soncem

Zaščita pred soncem
Rolete, žaluzije in polkne, ne določajo le oblikovne arhitekture stavbe. Še posebej pri ometanih zunanjih toplotnih izolacijah lahko v veliki meri določajo celotno strukturo toplotno izolacijskega sistema. Poleg tega so številne različne vrste gradbenih konstrukcij, ki pa so lahko drugačne, odvisne predvsem od izvajalca del. Da bi dobili pregled različnih vrst, so predstavljeni v nadaljevanju. več

Okna, vrata, okenske police in gradbena fizika

Okna, vrata, okenske police in gradbena fizika
Poleg posebnih zahtev za izvedbo podzidka igrajo pomembnejšo vlogo odprtine z okni. Poleg tega je tukaj veliko število možnih variant in velika količina različnih montažnih gradbenih elementov, kot so okna, rolete, polkne, žaluzije in okenske police. Glavna težava tukaj je načeloma dodajanja sestavin gradbenih delov, kjer mora biti zagotovljena tesnost proti vlagi, zraku, dežnim padavinam in meteornim vodam. Smernice vključujejo okna in rolete (2010) ter se ukvarjajo s povezovanjem ometov in toplotno izolacijskih sistemov s temi gradbenimi elementi. večStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje