Plinske instalacije

Uvodnik - št. 3


Spoštovani bralci,

pred vami je nova izdaja, nove revije, ki pa je, sodeč po odzivu  in številu ljudi , ki so jo opazili in prebrali, že  »stari maček«. V njej smo, tudi strokovnjaki Energetske agencije za Podravje, našli veliko zanimivega in uporabnega. Le nove informacije in znanje nam bodo pomagali, da postanemo energetsko varčni in predvsem, tudi v luči motene dobave plina, v preteklem mesecu, kar se da energetsko neodvisni. Tudi Mestni svet Mestne občine Maribor je v mesecu januarju potrdil in sprejel Lokalni energetski koncept občine Maribor, v katerem smo zastavili ambiciozne cilje, glede varčevanja z energijo in povečevanja rabe obnovljivih virov energije. S tem smo se pridružili mestom, ki se zavedajo pomembnosti prilagajanja podnebnim spremembam in želijo, tudi preko svojih lastnih energetskih strategij, delovati kot aktivni ustvarjalci prihodnjih razmer in ne samo pasivni opazovalci in nenehni kritiki.

Dr. Vlasta Krmelj
Dr. Vlasta Krmelj

V Mariboru ne želimo čakati, kaj bodo naredili drugi, temveč pokazati naše ideje, cilje in uspehe drugim. Prepričana sem, da nam bo to uspelo, tudi skupaj z vami, ki prebirate to revijo. Ugotavljamo namreč, da nam pomanjkanje izmenjave informacij in medsebojnega povezovanja  povzroča težave.

Ne ravno največje, kajti pri pripravi akcijskih načrtov za energetsko sanacijo javnih objektov v občini Maribor, smo ugotovili, da predstavlja pomanjkanje denarja največji problem. V prihodnjih 10 letih bi potrebovali več kot 50 mio EUR. Občinski proračun tega denarja ne more zagotoviti.

Država preko strukturnih skladov Evropske unije obljublja sredstva v višini 40% investicije. Če preračunamo, kar čez palec, odštejemo še plačilo DDV, vidimo, da nam manjka kar polovica finančnih sredstev. V nekaterih državah Evropske unije  že dolgo uporabljajo novejše finančne mehanizme, ki povezujejo javni in zasebni sektor, ter tako zagotavljajo zaprtje finančnih konstrukcij. S sprejetjem Zakona o javno zasebnem partnerstvu je tudi Slovenija dobila pravno podlago, da lahko v sodelovanju s privatnim sektorjem obnavlja javne objekte. Ena izmed oblik sodelovanja je pogodbeno financiranje projektov.

Več o takšnem načinu financiranja si lahko preberete na strani 60. S potencialnimi partnerji že preučujemo možnosti za takšen način sodelovanja. Strokovne službe Mestne občine Maribor že preverjajo vzorčne pogodbe. Energetska agencija za Podravje pa v teh objektih vzpostavlja infrastrukturo, ki bo omogočala natančne informacije o tem, kakšen je pretok energije v teh objektih, kar je nujno potrebno, če želi javni sektor, v okviru pogodb, nastopati kot enako vreden partner.

Pričakujemo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor, v prvi polovici tega leta, objavilo razpis, za pridobitev nepovratnih sredstev, za energetsko obnovo javnih stavb. Potrudili se bomo, da bomo poiskali še manjkajoči del denarja. S tem bomo zagotovili tudi delo podjetjem, kar v sedanjih težkih ekonomskih pogojih ni zanemarljiva informacija.

Želim vam prijetno branje in veliko novih informacij. Če želite vedeti več ali tudi nam kaj novega povedati, nam prosim to sporočite. Veseli bomo! 

Dr. Vlasta Krmelj Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje