Ogrevanje

Kako bomo ogrevali domove po letu 2025 naprej

Številna podjetja v EU se zalagajo za energetsko varčno proizvodnjo energije z malo škodljivimi snovmi kot tudi za zanesljivo obratovanje in dostopnost za zagotavljanje zahtev in naprav za proizvodnjo energije.


Kakšen vpliv bo v prihodnosti imela ogrevalna industrija?

V tem članku so vse ključne informacije o spremembah, ki naj bi začele veljati v letih od 2025 do 2050 in pozneje. Kaj točno se bo spremenilo? Nekatere države nameravajo leta 2025 uvesti nove standarde »domove prihodnosti«, kar bo pomenilo, da bodo vsi novo zgrajeni domovi, zgrajeni po tem datumu, morali uporabljati alternativne ogrevalne kotle, ki bodo oddajali v okolje emisije z nizkimi vrednostmi.

Danfoss - vsestranski ogrevalni sistem z laminarnim skladiščem_3
Danfoss - vsestranski ogrevalni sistem z laminarnim skladiščem_3

Namen tega standarda je zagotoviti, da nove ogrevalne naprave sproščajo maksimalno do 80 % manj emisij CO2 od tistih, ki jih vgrajujemo danes. To pomeni veliko spremembo za ogrevalno industrijo, vendar ta standard velja le za novo zgrajene domove. Ostaja pa možnost, da se bodo tudi po letu 2025 v nekaterih objektih še naprej uporabljale ogrevalne naprave, ki bodo skupaj z nizko ogljikovimi alternativami ogrevali naše domove.

Znotaj neto zelene ničelne energijske hiše-
Znotaj neto zelene ničelne energijske hiše-
Slika - Toplotna črpalka zrak

Katere grelne naprave od leta 2025 dalje, bodo primerne za zamenjavo z dimnimi ogrevalnimi kotli?

Od leta 2025 dalje bodo v vse novo zgrajene domove vgrajevali nizko temperaturne ogrevalne sisteme. Predvideva se, da bodo sistemi v teh novostih vključevali toplotne črpalke, toplotna omrežja, ogrevanja z vodikom in neposredno električno ogrevanje. V tem članku je opisanih nekaj več informacij o tem, kako naj bi se ti ogrevalni sistemi uporabljali.

Toplotne črpalke

S toplotnimi črpalkami se doseže primerno udobje in učinkovitost. Uporaba toplotnih črpalk, zrak-voda in zrak-zrak, igrajo te ključno vlogo pri dovajanju toplote za lastnosti, ki so vgrajene v standard »Hiša prihodnosti«. Te toplotne črpalke so opisane, kot "manj moteče za namestitev od toplotne črpalke z zemeljskim virom", saj za njihovo namestitev ni treba ljudem kopati vrtov.

Toplotna črpalka za zamenjavo, posodobitev ogrevalne naprave

 

Črpalke zrak-voda so običajno nameščene zunaj in delujejo tako, da toploto iz zunanjega zraka absorbirajo v tekočino, tudi če delujejo pri nizkih temperaturah. Kompresor toplotne črpalke se nato uporablja za ogrevanje tekočine, preden se prečrpa za ogrevanje radiatorjev, toplo vodo in talno ogrevanje.

Slika – Nizko temperaturni ogrevalni kotel z ločenim ogrevalnikom sanitarne vode

Črpalke zrak-toplota delujejo podobno in ustvarjajo toploto iz zunanjega zraka, vendar za ogrevanje toplote uporabljajo sistem ventilatorjev.

Toplotna omrežja

Nadaljnji ogrevalni sistem, ki se bo uporabljal v novih stavbah, zgrajenih v skladu s standardom »Hiša prihodnosti«, so ogrevalna omrežja, sicer znana kot daljinsko ogrevanje. To so distribucijski sistemi, ki jih lahko uporabljamo za oskrbo s toploto iz osrednjega vira iz bližnjih stavb.

Toplotna omrežja
Toplotna omrežja

Pomembno vlogo pa naj bi imeli pri ogrevanju prihodnjih nepremičnin, zlasti v mestih in na drugih pozidanih območjih. Nedavno posvetovanje o standardih opisuje, kako "ponujajo edinstveno priložnost za izkoriščanje večjih obnovljivih virov toplote, do katerih ni mogoče dostopati na ravni posamezne stavbe".

Uporaba vodika

Uporaba vodika brez ogljika, distribuiranega po spremenjenem plinskem omrežju, je še en možen odgovor na vprašanje, kako zmanjšati količino emisij CO2. Novi modeli ogrevalnih kotlov, združljivih z vodikom, ali celo obstoječi plinski kotli, prilagojeni za uporabo vodika brez ogljika, bi lahko imeli pomembno vlogo v prihodnosti ogrevanja.

Slika - Zeleni vodik: je lahko ključ do gospodarstva brez ogljika?

Obstaja pa vprašanje, da bi morali obstoječi ogrevalni kotli porabiti približno 20 odstotkov vodika in 80 odstotkov plina, kar morda ni dovolj velika sprememba za doseganje ciljev glede ogljika.

 

Neposredno električno ogrevanje

Pričakuje se, da ta način ogrevanja ne bo imel pomembne vloge pri uvajanju standarda prihodnosti domov zaradi visokih stroškov obratovanja neposrednih električnih grelnikov in zaskrbljenosti glede vpliva, ki bi ga lahko imel na nacionalno omrežje. Gre pa za dobro uveljavljeno nizko ogljikovo ogrevalno tehnologijo, ki na mestu uporabe ne povzroča emisij.

Slika - Nočno shranjevanje rabi cenejši tok- -
Slika - Nočno shranjevanje rabi cenejši tok- -

Menijo, da bi se lahko uporabljalo v omejenih zmogljivostih, na primer v prostorih, ki so bili zgrajeni po visokih standardih energetske učinkovitosti in imajo manj ogrevanja za ogrevalni sistem.

Kakšna je prihodnost plinskih kotlov?

Poročilo Odbora za podnebne spremembe v Evropi za leto 2019, glede ciljev za odvajanje emisij, je bil poziv za nadaljnje ukrepe pri razširjeni uporabi nizko ogljikovih možnosti ogrevanja. V spomladanski izjavi v letu 2019 je nekdanji kancler Hammond potrdil, da bo vlada sledila priporočilom CCC, da se vsi novi domovi, zgrajeni po letu 2025, namestijo s temi alternativami.

Energija vetra_1
Energija vetra_1

Veter na morju Zelena elektrika proizvaja vodik Varno shranjevanje Uporaba vodika brez ogljika Prevoz prek omrežja

Številna podjetja v EU se zalagajo za energetsko varčno proizvodnjo energije z malo škodljivimi snovmi kot tudi za zanesljivo obratovanje in dostopnost, ki bodo zagotavljale bistvene zahteve za naprave za proizvodnjo energije.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje