Ogrevanje

Trajnostne zgradbe za učinkovito rabo energije

Gradbena industrija EU vstopa v bolj zeleno dobo, ki jo poganjajo štirje glavni premiki.


Naraščajoče cene virov (plina, električne energije in neobnovljivih naravnih energetskih virov) in njihova relativna nestanovitnost cen so glavni poudarek na potrebo po vključevanju energetsko učinkovitih in obnovljivih materialov v gradbeništvo.

Povečanje ozaveščenosti trga s trajnostnimi izdelki imajo vse večje zanimanje v gradbeništvu, to je materiali, ki temeljijo na dobrem upravljanju virov v celotni dobavni verigi, vključno z naravnimi materiali ali materiali z daljšo življenjsko dobo ter nižjo stopnjo obdelave.

Povratni procesi podnebnih sprememb z izboljšanjem energetske učinkovitosti stavb

Zgradbe trenutno predstavljajo več kot 40-% evropske potrebe po primarni energiji in 36 % evropskih emisij CO2. Takšne stavbe so med največjimi porabniki energije in prispevajo največ k svetovnim emisijam toplogrednih plinov pred prometom, kmetijstvom in industrijskimi procesi. V odgovor je EU postavila vrsto energetskih ciljev za vse nove stavbe do leta 2030. Z izboljšanjem energetske učinkovitosti stavb in uporabljenih izdelkov lahko zmanjšamo skupno porabo energije v EU in pomagamo pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Do leta 2050 bo treba doseči 90-odstotno zmanjšanje emisij CO2 iz stavb.

Evropska komisija v svojem načrtu priporoča, da je za doseganje cilja EU nizko ogljično gospodarstvo potrebno 90-odstotno zmanjšanje emisij CO2 iz stavb. Zahvaljujoč razpoložljivim tehnologijam gradbenih materialov, vključno z zelo kakovostnim izolacijskim steklom, ki nudi pozitivno energijsko bilanco bo lahko ta cilj zagotovo izvedljiv.

Določitev obsega celovite presoje vplivov na okolje-
Določitev obsega celovite presoje vplivov na okolje-

Izboljšanje standardov za trajnostne zgradbe po vsej Evropi

Projekt ViSiBLE omogoča bolj dostopno znanje in izkušnje o trajnostni gradnji, da bi okrepili CESBA (Skupna evropska ocena trajnostne gradnje).

CESBA je skupna pobuda za pospeševanje usklajevanja ocene trajnosti javnih zgradb po vsej Evropi. Ta čezmejna uskladitev je pomemben gradnik, da se do leta 2020 dosežejo cilji za vse nove stavbe, in sicer skoraj nič energijske stavbe, predviden v EU po zastavljenem programu iz leta 2016.

CESBA je pobuda za spodbujanje usklajenih in trajnostnih meril za gradnjo javnih stavb v Evropi. Projekt potrjuje, da je bila CESBA lansirana na evropski celini z namenom širjenja načel in filozofij trajnostnih gradbenih praks.

Za določitev ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) je bilo izvedeno vrsto mednacionalnih delavnic in razprav. Ti kazalniki so osnova za usklajeno oceno trajnosti stavb, zaradi česar so zmogljivosti stavb v evropskih državah in pokrajinah primerljive.

Projekt ViSiBLE, ki ga financira ESRR, je pregledal 20 projektov in na podlagi svoje analize promoviral vizijo trajnostne gradnje. Na podlagi analize so s projektom ViSiBLE razvili zasnove za oceno trajnosti stavb v Evropi. Zasnova je bila predstavljena pristojnim generalnim direktoratom Evropske komisije in so o njem razpravljali na mednarodnih srečanjih, kot je „Konferenca o trajnostni gradnji“ v Barceloni.

ViSiBLE je nadnacionalni projekt Alpskega podnebnega programa. Izraz ViSiBLE pomeni "Valorizacija trajnostnega alpskega programa, za skoraj ničelno energijsko gradnjo z nizko ogljičnimi izkušnjami".

Uporaba v Evropski uniji

Evropske prikrajšane pokrajine imajo tradicionalno omejene izkušnje pri načrtovanju trajnostnih stavb. Ta področja so izkoristila obsežno gradivo o tej temi, ki je bilo razvito v okviru projekta. Projekt ViSiBLE je ustvaril tudi občutek povezanosti med različnimi državami v EU, saj so v razpravi sodelovali ustvarjalci iz cele Evrope.

EnEV poziva k zmanjšanju letnih potreb po primarni energiji
EnEV poziva k zmanjšanju letnih potreb po primarni energiji

Na voljo je posebna stran Wikipedije CESBA (http://wiki.cesba.eu/), ki vsebuje 55 izbranih delovnih rezultatov iz 20 projektov ter številne druge članke o oceni trajnostnih stavb. Nakopičeno gradivo upošteva celoten življenjski cikel stavbe in proučuje gospodarske, družbene in okolijske koristi trajnostne gradnje.

Novogradnje

Sedem stavb v sedmih državah članicah je bilo zgrajenih po devetih načelih CESBA. Te stavbe so odprte za javnost, saj obiskovalcem nudijo številne informacije o trajnostni gradnji.

Celovit in usklajen pristop h gradnji, uporabljen v celotnem projektu, je upošteval socialne, ekonomske in ekološke elemente. Na organizacijski in lokalni ravni sta CESBA in ViSiBLE uporabila inovativne pristope za izboljšanje mestnih območij po vsej Evropi. Najpomembnejši rezultat gradbenih projektov je povečana ozaveščenost gradbenih strokovnjakov o prednostih usklajene ocene trajnosti stavb.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje