Razno

Akumulatorji (baterije) za shranjevanje čiste energije

Kako bi se lahko aktivisti in fundacije zavzeli za shranjevanje baterij, da zapolnijo prehod na čisto energijo.


To niso samo teoretični pomisleki

Številne strokovne skupine za čisto energijo se že vrsto let vključujejo v politiko skladiščenja energije z vidika javnega interesa. Več velikih trendov na področju čiste električne energije je tako ali drugače odvisno od baterij oziroma akumulatorjev. Kako bodo hitrejše in cenejše baterije pomagale pri shranjevanju pridobljene energije še vedno, ugotavljajo. To je, kako hitro rastejo obnovljivi viri energije, kako hitro se zaustavijo elektrarne na fosilna goriva in kako hitro se električni parki elektrificirajo.

Shranjevanje energije akumulatorja
Shranjevanje energije akumulatorja

Kako bi se lahko aktivisti in fundacije zavzeli za shranjevanje čiste energije
Skupine za čisto energijo so nacionalne, neprofitne organizacije, ki spodbujajo učinkovite politike za pridobivanje čiste energije in razvijajo inovacijske strategije z nizkimi emisijami ogljika in delujejo na novih finančnih orodjih za napredovanje čistih energetskih trgov. Sodelujejo na državni, nacionalni in mednarodni ravni z interesenti s strani vlade, zasebnega sektorja in neprofitnih organizacij.

Sistemi za shranjevanje energije se soočajo z akumulatorjem
Sistemi za shranjevanje energije se soočajo z akumulatorjem

Promovirajo predvsem tehnologije čiste energije v več različnih tržnih segmentih, vključno s prožno energijo, shranjevanjem energije, sončnim in obalnim vetrom. Predvsem pa ustvarjajo tudi celovite strategije politike in financiranja za povečanje čistih energetskih tehnologij s pomočjo pametnih tržnih mehanizmov, poti komercializacije in finančnega inženiringa.

Sposobnejše skupine tudi ustanavljajo in zdaj že tudi upravljajo sestrske organizacije, zvezo držav čiste energije, nacionalno neprofitno koalicijo javnih agencij in organizacij, ki sodelujejo pri spodbujanju čiste energije s pobudami javnega financiranja. Nobena organizacija ne sprejema prispevkov podjetij.

Zahtevek

To poročilo je zgolj informativne narave. Avtorji ne dajejo nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev in ne prevzemajo nobene pravne odgovornosti ali odgovornosti za točnost, popolnost ali uporabnost kakršnih koli informacij, predloženih v tem dokumentu. Mnenja, izražena v tem sestavku, ne navajajo nujno, ali ne odražajo stališč ustanoviteljev poročila ali katere koli organizacije in posameznikov, ki so predložili pripombe v času priprave tega dokumenta. Za vsebino poročila so odgovorni samo avtorji. Informacije, ki jih vsebuje, se lahko spremenijo. Služijo kot smernice in niso namenjeni naložbenim svetovanjem ali priporočilom ali prošnji za vlaganje v katere koli določene vrednostne papirje, organizacije ali projekte, ki jih lahko omenite.

Nova baterija s tekočimi kovinami lahko reši težave shranjevanja obnovljive energije
Nova baterija s tekočimi kovinami lahko reši težave shranjevanja obnovljive energije

Skupina za čiste energije

Ta vprašanja najpogosteje postavljajo tako raznolike skupine, kot so mesta, skupine z nizkimi dohodki, industrija, okolijski zagovorniki, fundacije in vlagatelji. Članek je pripravljen tako, da sintetizira in deli svoje znanje o politikah shranjevanja v baterijah in izkušnje pri delu na teh težavah pri razvoju trga. Priporoča se tudi večje število ključnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da bo shranjevanje energije z akumulatorji bistven del prehoda čiste energije. Toda z dejstva, da je to le okvir, ne pa enciklopedija znanja.

Ta zapis vsekakor ni popolna ali zadnja beseda, saj je v njem lahko kar nekaj zgrešitev. Poleg tega bodo nekateri, za katere se ve, da bodo nasprotovali tistim z različnimi stališči, kar se pričakuje o teh spornih vprašanjih. Toda če bi jih obravnavali kot celoto, bi morali spodbuditi več ukrepanja in zahtevati spremembe, kako bi lahko napredovalo shranjevanje energije v akumulatorjih, bodisi kot samostojen sistem bodisi v povezavi z obnovljivimi viri energije, da dosežejo svoje cilje glede okolja, pravičnosti, gospodarskega razvoja in javne varnosti.

Zapisal – I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje