Ostalo

Merila za oceno kakovosti goriv

Certifikat običajno vključuje rezultate ocene kakovosti goriva, ki jih je izdelal proizvajalec v času izdelave.


Na kinetiko procesa vplivajo številni dejavniki (vključno z naključnimi), in sicer naslednji:

      -      frakcijska sestava goriv;

       -      strukturno-skupinska sestava;

       -      prostornina;
       -      površina za ogled goriva;
       -      prosta glasnost nad ogledom za gorivo;
       -      vrsta rezervoarja;
       -      vrsta pokrova rezervoarja;
       -      temelj za rezervoarje;
       -      vrsta materiala rezervoarja v stiku z gorivom;
       -      večkratni ogled delovanje skladišč;
       -      raztezni sistem cisterne;
       -      vremenske razmere.

Ne glede na zgoraj navedene trditve se lahko goriva, ki so sestavljene iz mnogih vrst ogljikovodikov in njihovih kisikovih derivatov, med seboj razlikujejo glede na sestavo strukturnih skupin znotraj različnih serij izdelkov istega razreda goriva, zato zanje veljajo staranje z različnimi stopnjami.

Glede na zgoraj navedeno je pravilna organizacija in delovanje sistema za nadzor kakovosti goriva med skladiščenjem eno od meril, ki omogočajo varno shranjevanje goriva.

Evropska komisija Bruselj, 31
Evropska komisija Bruselj, 31

Sistem nadzora kakovosti goriva bi morali natančno določiti:
- pogoje za sprejem posameznih pošiljk izdelkov;
- obseg in metodologija za nadzor kakovosti sprejetih serij izdelkov;

- trajanje varnega skladiščenja goriv, vnaprej določeno na podlagi rezultatov ocene izbranih parametrov, na katere pomembno vplivajo pričakovani pogoji skladiščenja;

- trajanje in obseg kontrolnih analiz (popolne, kratke, osnovne) in njihove opredelitve;

- kako ravnati z izdelki, katerih lastnosti so zunaj okvirov, navedenih v ustreznih standardnih  specifikacijah;

- seznam potrebnih dokumentov in predloge;

- pooblastila in odgovornosti osebja glede ohranjanja kakovosti in skladiščenih goriv.

- obseg in metodologija za nadzor kakovosti sprejetih serij izdelkov;

- trajanje varnega skladiščenja goriv, vnaprej določeno na podlagi rezultatov ocene izbranih parametrov, na katere pomembno vplivajo pričakovani pogoji skladiščenja;

- trajanje in obseg kontrolnih analiz (popolne, kratke, osnovne) in njihove opredelitve;

- kako ravnati z izdelki, katerih lastnosti so zunaj okvirov, navedenih v ustreznih standardnih specifikacijah;

- seznam potrebnih dokumentov in predloge;

- pooblastila in odgovornosti osebja glede ohranjanja kakovosti skladiščenih goriv.

Ker se lahko zahteve glede kakovosti goriv spreminjajo in je mogoče opaziti napredek v njihovi tehnologiji izdelave, se lahko ocena meril kakovosti goriva med skladiščenjem ustrezno spremeni. Zato je treba takšna merila oceniti in jih po potrebi spremeniti, da se omogoči redno ocenjevanje sprememb kakovosti goriv, ​​saj naj bi rezultati pomagali pri sprejemanju odločitev o ravnanju s shranjenim gorivom.

Izbira meril za oceno kakovosti goriv bi zato morala narekovati zahteva, da se v določenih časovnih intervalih določijo samo tisti parametri, katerih vrednosti se lahko spremenijo zaradi nizkotemperaturne oksidacije goriv, ​​ki nastane med njihovim skladiščenjem. Prava izbira takšnih parametrov bo mogoča po analizi sprememb, opaženih v lastnostih standardnih goriv med skladiščenjem, in na podlagi takšne analize določitev ustrezne hierarhije meril za ocenjevanje ter njihovih uteži in ukrepov.

Ocenjevanje uporabnosti goriva, dobavljenega za skladiščenje, in napoved največjega trajanja varnega skladiščenja v določenih zmogljivostih za skladiščenje sta pomemben element učinkovitega delovanja sistema za ocenjevanje kakovosti. Zato je potrebna popolna analiza prejetega izdelka poleg potrdila iz laboratorija dobavitelja goriva.

Certifikat običajno vključuje rezultate ocene kakovosti goriva, ki jih je izdelal proizvajalec v času izdelave. Čas, ki preteče med proizvodnjo serije goriva in njenim vmesnim postopkom skladiščenja in distribucije, lahko povzroči pomembne spremembe v kakovosti goriva, kar vpliva na postopek njegovega skladiščenja, še toliko bolj, ker navade pri ravnanju z gorivom morda niso vedno primerne.

Če rezultati polnih analiz pokažejo omejevalne vrednosti, zlasti tiste, ki se lahko spremenijo zaradi procesa skladiščenja (na primer, parni tlak, vsebnost smole, vsebnost kisika, frakcijska sestava dizelskih goriv, bliskavica, trdne snovi itd.) razpoložljive možnosti vključujejo zavrnitev sprejema takega goriva za skladiščenje ali njegovo sprejemanje na odgovornost dobavitelja.

Za zagotovitev skladnosti z ustreznim postopkom shranjevanja goriva je treba v primeru goriv, namenjenih za dolgotrajno skladiščenje, zagotoviti rezervo v obsegu lastnosti, na katere lahko vpliva običajna izvedba postopka. Tako je treba, kot v nekaterih državah, pripraviti in izvajati ustrezen standard za shranjevanje goriva. Standard mora upoštevati „rezervo kakovosti“ glede tistih parametrov, ki so še posebej občutljivi na nizkotemperaturno oksidacijo.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje