Pasivno ogrevanje

Spodbujevalni programi v Nemčiji

Programi za varčevanje z energijo in izboljšanje kakovosti zraka v občini Unterhaching, Bavarska, Nemčija


Unterhaching leži jugovzhodno od Munchna. Občina šteje okoli 21.000 prebivalcev. V občini Unterhaching si prizadevajo spodbujanje ukrepov za varčevanje z energijo. Zlasti si prizadevajo, za varčevanje fosilnih virov energije. Izvajajo pa tudi številna energijska svetovanja na kraju samem

Skrbijo za:

  • izboljšanje toplotne izolacije pri starih zgradbah in za zamenjavo oken,
  • pospešujejo gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš ter termičnih solarnih naprav,
  • izvajanje ukrepov za bolj smotrno proizvodnjo toplote, kot so, kotli z dobrim zgorevalnim izkoristkom, ogrevanje na lesne pelete, izdelava modularne naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije ter še veliko drugega.

Vsi ukrepi se spodbujajo s subvencijami, delno s pavšalnimi zneski za neko določeno število stanovanjskih enot, za enodružinske in dvodružinske hiše, delno pa se zneski dodeljujejo tudi po površini (površina izolacije ali po volumnu hranilnika/zbiralnika) ali pa v odstotku nastalih investicijskih stroškov. V večni primerov se postavi najvišja meja (pavšalno ali od odstotka skupnih stroškov) na prosilca in leto oziroma na določene ukrepe, hišo itd.

Spodbudo lahko zahtevajo lastniki stavb, tisti z dedno gradbeno pravico, upravljavci naprav (storitvena podjetja na področju energije ali dobavitelji toplote), najemniki ali zakupniki s soglasjem lastnika stavbe. Ukrepi se spodbujajo tudi v novozgrajenih ali obstoječih večstanovanjskih zgradbah.

Sredstva za spodbude daje na razpolago občina Unterhaching.

Elektrika in toplota iz zemlje, ki jo koristijo v občini Unterhaching
Elektrika in toplota iz zemlje, ki jo koristijo v občini Unterhaching

V občini Unterhaching pri Minhenu je podjetje Siemens zgradilo največjo in najsodobnejšo elektrarno z uporabo geotermalne energije, pridobljene s toplote iz zemlje. Iz vrtine, ki sega 1 km globoko v zemljo, koristijo vročo vodo za pridobivanje električne in toplotne energije. S pridobljeno energijo oskrbujejo okoli šest tisoč gospodinjstev z električno energijo in preko dvajset tisoč gospodinjstev s toplotno energijo. Vsa pridobljena energija je proizvedena brez prisotnosti emisij CO2. Na sliki je prikazana notranjost sodobne strojnice elektrarne.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje