Plinske instalacije

Uvodnik-


Za nami sta že dve številki strokovne revije Instalater. Veseli smo bili spoznanja, da vam je revija všeč. Prejete pohvale so nam v veliko veselje. Da so tudi instalaterji končno dobili svojo strokovno revijo, pa nas zadolžuje, da se v prihodnje še bolj potrudimo.

Prizadevali si bomo pisati o temah, ki bodo instalaterjem in potencialnim graditeljem v veliko pomoč. Želimo, da revija ne bo samo nadomestek za krajšanje časa, ampak da postane tudi učbenik. Š tevilo in vrsta instalacijskih materialov, izpred 20 let pa do danes, se je povečala za več kot 50 krat. Danes je že težko slediti vsem novim prihajajočim tehnologijam in vrstam materialov. In upamo, da vam bomo prav tukaj najbolj koristili. K sodelovanju, v reviji si želimo pritegniti tudi različne domače in tuje proizvajalce. Nudili jim bomo možnost seznanjanja, s svojimi proizvodi in tehnologijami.

S pridom bomo koristili najnovejše tehnologije, in vse, kar se dogaja   novega tudi v gradbeni stroki.  Š tevilni, ki spremljajo razvoj novih tehnologij že vedo, da gradbeništvo s pasivnimi hišami vse bolj posega v področje ogrevanja. Uporabnikom bo to v veliko korist, saj se bodo lahko izognili dragim stroškom energentov. Nažalost, pa bodo istočasno čutili veliko škodo tisti instalaterji, ki se ukvarjajo z ogrevanjem. Dobro grajene pasivne hiše, namreč, ne potrebujejo klasičnih centralnih ogrevanj. Vse to pa bodo čutili tudi proizvajalci, saj se bo zmanjšala proizvodnja radiatorjev, cevi, kotlov in številnih drugih materialov.

Vse to bo potrebno nadomestiti. Toda kako?  Na vse to si bomo prizadevali sproti obveščati v naši in vaši strokovni reviji. Vse to, bo v prihodnosti naša ključna naloga. Upam, da je časa še dovolj in da le s skupnimi močmi lahko najdemo pravo rešitev.

Revijo prejemajo brezplačno vsi slovenski instalaterji, ki se ukvarjajo z vodovodnimi in plinskimi instalacijami, ogrevalno in klima tehniko, solarnimi ogrevanji, prezračevanjem itn. Da bo tako tudi v prihodnosti so nam obljubili naši oglaševalci. 

V njihovo zadovoljstvo smo se v društvu odločili, da izdelamo revijo tudi v elektronski obliki. Današnja je prva. Z vašo pomočjo, nasveti in željami želimo tudi to narediti privlačno in zanimivo. Predvsem pa nam bo elektronska oblika omogočala posredovati vse informacije in obvestila, ki bodo zanimiva.

Želimo objavljati tudi vaša sporočila in vse zanimivosti, ki se dogajajo po Sloveniji in v svetu. Vsa sporočila bomo objavili brezplačno, saj si želimo, da bi bili s sporočili prvi. Izkušenj in znanja, predvsem pa dobre volje imamo veliko.

Naše delo in vsi stroški bodo brezplačni in če bomo dosegli vaše zadovoljstvo, bo to za nas, največje plačilo.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje