Vodovod

Polaganje cevovodov


Slika – Izvedba vodovodne instalacije s toplotno zaščito
Slika – Izvedba vodovodne instalacije s toplotno zaščito

V tehnični praksi je veliko del in opravil za izvedbe določeno s številnimi pravilniki, standardi in predpisi. Vemo, da je teh pravil zelo veliko in da jih številni amaterji ne morejo vseh poznati. Tako je tudi pri polaganju vodovodnih instalacij. Med drugim se ta pravila nanašajo tudi na obsežnejše instalacije kot so na primer instalacije v večjih stanovanjskih hišah in javnih zgradbah. Seveda pa veljajo določeni predpisi tudi za enodružinske hiše in te moramo poznati in tudi upoštevati. Poleg splošnih predpisov in standardov, ki veljajo v širšem obsegu, moramo pri načrtovanju in delu upoštevati še podrobnejša določila, ki jih lahko predpišejo tudi distribucijske ali komunalne delovne organizacije.

Na ceveh za mrzlo vodo se, posebno v poletnem času, nabira vlaga. Topel zrak vsebuje precej vode, ki se poleti kondenzira na vodovodnih ceveh, katerih površinska temperatura je le 10 °C. Nastajajo kapljice, ki povzročajo na nižje ležečih ceveh korozijo. Zaradi tega polagamo horizontalne cevi v takšnem zaporedju: Najnižje položimo cevi za hladno vodo, nad njimi naj bodo cevi za toplo vodo, potem položimo cevi za ogrevanje in šele nad te cevi za plinsko napeljavo, če jo pač imamo v hiši.

 Cevi polagamo vodoravno in vertikalno. So pa tudi izjeme, kot na primer pri kopalni kadi, kjer imajo vodoravne cevi rahel naklon proti odtočnemu ventilu. Pri praznjenju odteka voda po ceveh nazaj k najnižjemu mestu in od tod skozi ventil za praznjenje. Tak ventil, ki ga lahko kombiniramo z zapornim ventilom, vgradimo v vsakem cevovodu na najnižjem mestu. Če tega nimamo, ostane vedno nekaj vode v ceveh tudi po praznjenju in to otežuje dela pri popravilih. Če obstaja nevarnost za zmrzal, je praznjenje cevovoda še važnejše, ker lahko sicer zmrznjena voda poškoduje cevi. Na različnih mestih se vodovodne cevi križajo z drugimi cevmi, kot so na primer plinske cevi, cevi za ogrevanje ali cevi za toplo vodo. Eno od teh cevi moramo ukriviti preko druge, preprečiti pa tudi moramo, da bi na teh mestih nastali »zračni zamaški«. Na teh mestih se voda pri pretakanju ustavlja, nastajajo udarci in voda ne priteka enakomerno iz pipe.

Razdelilne in dvižne vode polagamo pregledno. Včasih želimo biti preveč varčni in hočemo prihraniti cevi, zato jih polagamo preblizu skupaj. Cevi polagamo v nekoliko večjih razmikih, da je med njimi dovolj prostora, kar olajša tudi popravila. Če ne moremo dovolj blizu z gorilnikom za spajkanje ali s cevnimi kleščami, ne moremo brez težav priviti fasonskega kosa, še huje pa je, če se v tesnih vogalih ne znajdemo med množico cevi: tedaj je delo resnično težavno in povzroča slabo voljo.

Mnogim, ki so sami polagali cevi za vodovodno instalacijo, se je že primerilo, da so zamenjali priključke za mrzlo in toplo vodo. Takim in podobnim napakam se ognemo le tako, da polagamo cevi natančno in pregledno. Pri vsakem iztoku naj bo tudi izpust za vodo. Čeprav se zdi komu to samo po sebi umljivo, pa se, posebno v kleteh, pogosto zgodi, da moramo pod iztočne pipe postavljati vedra, v katera ujamemo odvečno vodo. Najbolje je, da pod iztok postavimo odtočno cev Ø 40, na iztok pa nataknemo kratko gumijasto cev, po kateri voda odteka v odtočno cev.

Najbolje je, če pod iztočno pipo naredimo kotanjo ali žleb. Take naprave se nam zdijo nekoliko odveč, pozneje pa, ko na primer začne voda pri iztočnih pipah nekontrolirano odtekati in je lahko celo ves prostor poplavljen, so te naprave zelo koristne. Če je v hiši več stanovanj ali nadstropij, moramo predvideti ventil tako, da lahko cevovod za vsako enoto posebej zapremo. S tem preprečimo, da bi pri poškodbi v enem stanovanju prizadeli vso hišo. Zapornih ventilov ne postavimo samo v kleti, ampak tudi kot podometne ventile v kopalnicah ali v kuhinjah. Vse vodovodne instalacije zavarujemo pred zmrzaljo.

 To dosežemo:

  •  z izolacijo cevi z dovolj debelim izolacijskim materialom, ali tako,
  • da zapremo vodo in izpraznimo cevi v mrzlih  prostorih in na prostem.

Prvi način je primeren za instalacije v hiši tudi pri hudem mrazu. Pri zunanjih instalacijah se skoraj ne moremo ogniti praznjenju cevi. V cevi, kjer imamo na zunanji strani priključke za gumijaste cevi, vgradimo na notranji strani zaporne ventile s pipo za praznjenje. Cevi pa moramo zavarovati tudi pred ogrevanjem. Na prvi pogled je to nesmiselno. Če je vodovodna cev preblizu cevi za centralno ogrevanje, lahko priteče iz pipe mlačna pitna voda. Torej bomo vodovodne cevi ob ceveh za centralno ogrevanje, ob dimnikih in na podobnih toplih mestih izolirali, da se ne bi ogrevale. Instalacij za pitno vodo ne smemo voditi skozi nosilne konstrukcije, dimnike, odpadne kanale in kontrolne kanalizacijske jaške. S tem zmanjšamo nevarnost za poškodovanje cevi.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje