Vodovod

Napetosti in ozemljitev


Ozemljitev kopalne kadi
Ozemljitev kopalne kadi

Ozemljitev je zaščita proti napetosti dotika in njenim nevarnostim (električni udar, ki je lahko smrten).

Snovi. ki sestavljajo zemeljsko skorjo, so ponavadi električno srednje prevodne. Tudi voda je električni prevodnik (elektrolit), kadar so v njej raztopljene zemeljske sestavine (soli). To pomeni, da se pojavijo električni toki brž ko nastanejo napetostne razlike med različnimi kraji zemeljske površine. Pa tudi nasprotno: vsaka napetostna razlika se takoj izravna in zato je zemeljska površina ploskev s stalno napetostjo (ploskev enakega potenciala, ekvipotencialna ploskev).

Vodovodne cevi v hiši so, tako kot cevi za ogrevanje ali plin, pogosto posredno ali neposredno povezane z električno instalacijo. To je lahko pretočni električni grelnik, ki je neposredno povezan s cevmi itn. Poškodbe na električni instalaciji lahko povzročijo, da pride v vodovodne cevi električni tok. Ker so cevi dobri prevodniki elektrike, lahko pridemo v stik z električnim tokom na različnih mestih, na primer pri pipi, kopalni kadi itn., kar je lahko smrtno nevarno.

Za hišne instalacije je predpisana ozemljitev. Instalacijo za ozemljitev polaga elektroinstalater. Vendar pa vedno kontrolirajmo, če so vsi kovinski deli vodovodne instalacije priključeni na ozemljitev.

Ozemljilni vod je bakren kabel minimalnega prereza 4 mm2 ali pocinkan ploščati trak prereza najmanj 2,5 x 20 mm. Vse kovinske dele povežemo s tem kablom ali trakom. To so predvsem pločevinaste ali litoželezne kopalne kadi, kadi za prhe ter kovinski talni sifoni. Na kopalnih kadeh so že predvidena mesta, na katera privijemo kable za ozemljitev. Če so kadi in odtočne cevi plastične, tak priključek ni potreben. Če pa so kadi in odtočni ventili kovinski, odtočne cevi pa plastične, priključimo na ozemljitev samo kad.

Odtočni ventil priključimo na kad z gumijastim tesnilom ali tesnilom iz umetne mase. Ker je odtočni ventil ločen od kadi, moramo tudi na njem predvideti priključek za ozemIjitev. Kad in ventil povežemo z bakrenim vodnikom. Poleg opreme ozemljimo tudi vse kovinske cevovode. Na bakrene kable pritrdimo kovinske cevne objemke. Če kovinski vodnik prekinemo na primer s kosom plastike, moramo povezati oba dela vodnika. Podobno je pri vodomerni uri, ki jo premostimo z bakreno žico. Pogosto uporabimo pri vodomernih urah posebno streme, ki olajša montažo in zagotavlja električno premostitev. S skrbnim vgrajevanjem instalacijske opreme preprečimo, da bi prišli na primer v kopalnici v stik z električnim tokom. V vseh primerih pa moramo biti pri uporabi električnih aparatov v mokrih prostorih zelo previdni. Ozemljilna instalacija je povezana z ničelnim vodom. Ozemljitev, ničelni vod in strelovod povežemo na ozemIjilno letev. Na to letev priključimo ozemljitev v zemlji.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje