Ogrevanje

Poraba in prihranek energije v hiši?

S primerjavo vrednosti, kot so prikazane v preglednicah od 1 do 6 ugotovimo, da sta poraba energije in njena cena občasno v isti kategoriji. Vsekakor ni nujno, da je vedno tako.


To je lahko na primer zaradi višje cene energije ali celo zaradi ekstremno visokega stroška ogrevanja, četudi je poraba energije pričakovana. Cena ogrevanja je odvisna od treh faktorjev: od porabe, cene in obratovalnih stroškov.

Obratovalni stroški se pojavljajo skupaj:

  • s porabo električne energije za delovanje ogrevalne naprave
  • z ogrevalnimi stroški
  • s stroški za servisiranje ogrevalnega sistema
  • s stroški za čiščenje in vzdrževanje dimne naprave.

Po zlatem pravilu velja, da obratovalni stroški pri starejših zgradbah ne smejo presegati 20 odstotkov od skupne cene vseh ogrevalnih stroškov. Pomembno je še, da ne primerjamo samo stroškov ogrevanja, vključno z obratovalnimi stroški, temveč je potrebno še prišteti tudi porabo energije.

Slika 1 prikazuje dva primera sevanja sonca, s katerimi lahko v zimskem času poskrbimo za dodatno ogrevanje prostora in sicer: na levi sliki je prikazan dodatni vpliv sevanja sonca skozi okensko špaleto in na desni sliki je prikazan vpliv sončnega sevanja glede na položaj in velikost okna v prostoru, ki je obrnjen na južno stran.

Slika 1 -Vpliv Sonca na dodatno ogrevanje v zimskem času
Slika 1 -Vpliv Sonca na dodatno ogrevanje v zimskem času

In kaj lahko storimo?

V kolikor poraba energije presega predvidene ogrevalne stroške, mora najemnik stanovanja vzpostaviti kontakt z lastnikom stanovanja in opraviti razgovor. Iz izkušenj je razvidno, da je formalno mnenje za utemeljeno in stvarno informacijo velika prednost oziroma priložnost najemnika, da doseže dogovor kaj in kako narediti,da se zmanjša velika poraba energije.

Seveda imajo na strošek ogrevanja in prezračevanja stanovanja bistveni vpliv tudi osebne navade in predvsem lega stanovanja. Že samo znižanje temperature v prostoru za 1 stopinjo zmanjša strošek porabe energije za 6 odstotkov.

Porabo energije in njena cena se lahko predhodno določita po naslednjem postopku:

  • Deliti je potrebno porabo energije s površino ogrevanja zgradbe. Tako dobimo porabo energije za zgradbo na kvadratni meter (m2) na leto.

Formula:

Poraba energije (kWh) / Površina stanovanja (m2)  =   Poraba energije za ogrevanje [kWh/m2,leto]

Pozor!
Pri zgradbah s centralno pripravo tople sanitarne vode je potrebno pri izračunani vrednosti odbiti 2600 kilovatnih ur.

Ceno ogrevanja zgradbe v Evru na kvadratnimeter (m2) na leto.€€¢ Sedaj je potrebno deliti ceno ogrevanja z ogrevano površino zgradbe. Tako dobimo

Formula:

Strošek ogrevanja v EUR / Površina stanovanja (m2)  =    Strošek ogrevanja [EUR/m2,leto]

Pozor!
Pri zgradbah s centralno pripravo tople sanitarne vode se odbije pri izračunu še 1,30 €‚

Pozor! 
Izračunane vrednosti je potrebno primerjati s podatki v preglednicah od 1 do 6. Pri tem je potrebno paziti na naslove v preglednicah. Preglednice so razdeljene po energentih in sicer: na kurilno olje, zemeljski plin in daljinsko ogrevanje.

Kot pomoč pri odločitvi energetskega vira pri novogradnji oziroma pri adaptaciji ogrevalnega sistema ni dovolj samo primerjava, kajti ogrevalni strošek za kurilno olje, zemeljski plin ali daljinsko ogrevanje so lahko samo za pogojno primerjavo. Zato je v ta namen potrebno razmišljati tudi o dodatnih stroških ogrevanja, na primer cena raznih priključkov, upoštevati pa moramo tudi stroške za kletne prostore.

Ogrevana stanovanjska

površina*

ð ð

   ð

   ð

ð ð

100 - 250

< 129

129 - 129

199 - 281

> 281

250 - 500

< 118

118 - 183

183 - 261

> 261

500 - 1000

< 101

101 - 169

169 - 243

> 243

> 1000

< 102

102 - 161

161 - 233

> 233

Preglednica 1: Primerjava iz leta 2006 za zgradbo ogrevano s kurilnim oljem; Poraba energije v kWh na m2 na leto.

Preglednica 2: Primerjalna vrednost iz leta 2006 za zgradbe ogrevane s kurilnim oljem; Cena energije v Evru po m2 naleto.

Ogrevana stanovanjska

površina*

ð ð

   ð

   ð

ð ð

100 - 250

< 6,70

6,70 - 9,30

9,30 - 12,30

> 12,30

250 - 500

< 6,20

6,20 - 8,60

8,60 - 11,50

> 11,50

500 - 1000

< 5,80

5,80 - 8,00

8,00 - 10,70

> 10,70

> 1000

< 5,30

5,50 - 7,60

7,60 - 10,20

> 10,20

Preglednica 3: Primerjalne vrednosti iz leta 2006 z zemeljskim plinom ogrevana zgradba; Poraba energije v kWh po m2 naleto.

Ogrevana stanovanjska

površina*

ð ð

   ð

   ð

ð ð

100 - 250

< 120

120 - 200

200 - 271

> 271

250 - 500

< 111

111 - 180

180 - 254

> 254

500 - 1000

< 104

104 - 169

169 - 240

> 240

> 1000

<    99

  99- 162

162 - 231

> 231

Preglednica 4: Primerjalne vrednosti za leto 2006 z zemeljskim plinom ogrevana zgradba; Cena energije v Evru po m2 naleto.

Ogrevana stanovanjska

površina*

ð ð

   ð

     ð

ð ð

100 - 250

< 7,00

7,00 - 10,20

10,20 - 13,50

> 13,50

250 - 500

< 6,50

6,50 - 9,50

  9,50 - 12,50

> 12,50

500 - 1000

< 6,00

6,00 - 8,20

  8,20 -   11,80

> 11,80

> 1000

< 5,70

5,70 - 7,50

  7,50 - 11,20

> 11,20

Preglednica 5: Primerjalne vrednosti iz leta 2006 za daljinsko ogrevanje zgradbe; Poraba energije v kWh po m2 na leto

Ogrevana stanovanjska

površina*

ð ð

   ð

   ð

ð ð

100 - 250

<    95

95 - 150

150 - 218

> 218

250 - 500

<    90

90 - 140

141 - 206

> 206

500 - 1000

<    84

84 - 134

134 - 195

> 195

> 1000

 


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje