Vodovod

Kakovost vode v Sloveniji

Slovenija spada med redke države, kjer si še lahko odpremo pipo in natočimo vodo za pitje.


Vprašanje je edino, kako dolgo bo to še trajalo. Vse je odvisno od nas samih in naše zavesti. Za zagotovljeno uporabo higienske in neoporečne pitne vode bomo morali poskrbeli predvsem s pametno pozidavo stanovanjskih naselij. Z naraščajočo potrebo po pitni vodi in porastom prebivalstva je gospodarna raba vode dobra in varna gospodarska naložba za prihodnost.

Splošno

Voda spada med najstabilnejše tehnične spojine in je edina na svetu, ki je dosegljiva v treh stanjih ( slika 1). Možnosti, zaradi katerih se spaja z večino drugih raztopin ali spojin je veliko. Velike količine vode in njene toplote je hranjene v oceanih (71 % zemeljske površine), kakor tudi v stalnih vodnih pretokih, v izparevanju, številnih padavinah, zaradi ponikanja, kapilarnega vsrkavanja vode rastlin, vse do vode v gospodinjstvu ter do življenjskih celic, ki omogočajo življenje.

Dobre lastnosti pitne vode:

 • Po DIN 2000 je pitna voda za zdravje človeka primerna po naslednjih zahtevah:
 • Iz pitne vode moramo odstraniti vse snovi, ki se kalijo in razvijajo v vodi ter škodijo človeškemu zdravju.
 • Pitna voda mora biti s prijetnim okusom in spodbujati njeno pitje.
 • Voda mora biti brez barve, čista, brez vonja in okusa ter neoporečna (z določenimi deleži soli,  kisika, minerali). 
 • Primerna temperatura vode je od 5 oC do 15 oC.
 • Voda z dotikom s cevmi ne sme prenašati nobene korozije.
 • Vsebina topljenih materialov sme biti v določenih mejah.
 • Za odpravljanje nezaželenih primesi, vonja, okusa in za dezinfekcijo je dovoljena uporaba od 2 do 3 mg klora na liter vode.
 • Pitna voda mora biti na oddajnem mestu vedno na razpolago v zadostni količini in pod zadostnim  tlakom.

Povratni pretok pitne vode v cevnem omrežju moramo preprečiti z odgovarjajočimi zaščitnimi ukrepi. 
Po DIN 1988-1 so zapisane razlike med pitno vodo, nepitno vodo, voda za pogon in deževnica.

Pitna voda se priporoča za pitje z užitkom za ljudi, kot:

 • hladna voda (HV),  temperatura okoli 5 oC do 15 oC,
 • topla voda (TV) do 90 oC,
 • voda za kuhanje (VzK) 90 oC do 100 oC. 

Pitna voda je najpomembnejša za številna živila. Nevarnost oskrbe z dobro in pitno vodo v zadostnih količinah je ogrožena s:

 • spuščanjem kanalizacije, zazidavo naselij, zapečatenimi naselji, gozdnimi poseki in umirajočimi gozdovi,
 • pretiranim gnojenjem z nitrati, pesticidi, težkimi kovinami in radioaktivnostjo.

* Nepitna voda: V to skupino so zajete vse vrste voda, ki niso za pitje vendar jih uporabljamo za vsakdanjo uporabo. To so vode v industrijskih obratih, kmetijstvu ali za druge namene, za gašenje požarov, za kopalne bazene, hlajenje in ogrevanje sistemov itd. Znak za nepitno vodo prikazuje slika 2.

Slika 2: Znak za nepitno vodo po DIN 1988-2

* Deževnica: Je voda, ki jo dobimo s padavinami in je primerna za številne namene, predvsem za številne delovne procese. 
* Siva voda: V to vrsto vod prištevamo umazano vodo, ki jo odvajamo na prosto kot fekalije ali vodo za kuhanje, pranje toalete itd.

Trdota vode

Trdoto vode določamo z vsebnostjo v vodi raztopljenih zemeljskih spojin, še posebej s kalcijem in magnezijevimi solmi. Merijo se v mmol/l (milimol na liter vode). Pogosto se še danes uporablja za merilo stopnje trdote.

Velja:
1 mmol = 5,6 °                 (≈ 56 mg CaO/l) 
1°          =  0,176 mmol/l   (≈ 10 mg CaO/l)  

Trdoto vode delimo na štiri področja - preglednica 1.


Preglednica 1: Vrednosti trdote vode

Področje trdote Oznaka Trdota vode v
Mmol/l (danes) v ° (prej)
1 Mehka pod 1,3 do 7
2 Srednje trda 1,3………….2,5 7……..14
3 Trda 2,5 …………3,8 14……...21
4 Zelo trda preko 3,8 preko 21

Trdota vode mora biti iz zdravstvenih razlogov nadzorovana in pomembna, saj ima vpliv na cevne instalacije, na naprave in aparate in na potek proizvodnje. Mejni vrednosti sta zelo mehka in zelo trda voda.

Zelo trda voda zahteva večjo porabo pralnih praškov in povzroča nabiranje vodnega kamna v napravah, v sanitarnih predmetih, cevnih instalacijah in aparatih, še posebej pri temperaturi > 60 °C poruši ravnovesje »apnenec-ogljikov dioksid«.

Zelo mehka voda je posebej nevarna in agresivna pri visokih temperaturah ter lahko v primeru, da ni zaščitnega sloja povzroči veliko škode na jeklenih ceveh in aparatih.

pH-vrednost

Pitna voda mora biti kemijsko nevtralna. Kot merilo se jemlje pH-vrednost (»potentia hidrogenii«). To število je negativen exponent na osnovo 10 na mol vodikion koncentracije (- Ig CmolH+) v vodi. V čisti vodi na primer na liter 10-7 mol H+-ionov (≈ 10-7 g) vsebuje (= pH-vrednost 7). - preglednica 2

Preglednica 2: pH-vrednosti in agresivnost vode

kislo bazično
zelo močno

  močan       

     šibek                                                            šibek                                močan  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agresivna voda Izločanje apnenca

Če je pH vrednost nizka, reagira voda kislo, če je višja pa bazično. To je tudi oznaka za agresivnost vode. pH-vrednosti za pitno vodo morajo znašati v velikih napravah od 6,0 do 8,5.

Fizikalne lastnosti vode

Voda zamrzne pri temperaturi 0 °C v ledeno stanje in se pri tem razteza za okoli 1/10 njenega volumna. Voda zavre pri temperaturi 100 °C (pri 1 bar zračnega tlaka) in prehaja v vodno paro. Voda ima pri +4 °C njeno največjo specifično gostoto: 1 kg za 1 dm 3 oziroma 1 liter (1 l).Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje