Ogrevanje

Pasivna hiša - Brunarica

Za dolgo življenjsko dobo je obvezno potrebna dobra zaščita zgradbe


Danes je gradnja izvedena iz večplastnih slojev in je zaradi gradbeno fizikalnih osnov z zunanje strani dobro toplotno zaščitena. Hiša, izdelana iz lesenih brun nudi stanovalcem zagotovo prijetno počutje in najvišjo kvaliteto bivanja. Pri tem deluje notranjost brunarice kot toplotno akumulacijska masa in kot parna ovira, ki istočasno odgovarja tudi potrebam požarne zaščite.

Slika 1: Hiša iz lesenih brun
Slika 1: Hiša iz lesenih brun

Toplotna izolacija je nameščena na zunanji strani zgradbe in tako skupaj z zunanjo oblogo ščiti vdor zraka v notranjost. Vmesna izolacija se večinoma izvede z mineralno volno. Pri bruni debeline 2, 4 ali 7 cm, je običajno debelina toplotne izolacije med 11 do 20 cm, odvisno predvsem od namena uporabe in višine zgradbe. Brunarica je energijsko varčnejša od klasično grajene zidane in dobro toplotno izolirane hiše ter je kar trikrat varčnejša, saj je les sam po sebi toplejši, klasična hiša pa je v notranjosti betonska, mrzla, kljub zunanji izolaciji. Površinska temperatura klasičnega zidu je zaradi boljše prevodnosti nižja, zato se zniža tudi udobje v prostoru. Za dolgo življenjsko dobo je obvezno potrebna dobra zaščita zgradbe. Zaradi prijetnega udobja je bivanje v brunarici zelo prijetno. Slika 2 prikazuje urejeno notranjost brunarice.

Slika 2: Notranjost brunarice
Slika 2: Notranjost brunarice

Za zaščito se priporoča: 

  • Vlago (v tekoči obliki) je potrebno vedno sproti s prezračevanjem izsušiti.
  • Zaradi vplivov pospešenega staranja lesa je potrebno zgraditi streho z večjim napuščem tako, da sega zaščita pod kotom 70° od napušča do temeljev.
  • Temelji morajo biti v višini, da jih ne doseže škropljenje deževnice.
  • Uporabiti odporen les, na primer macesen brez razcepov.
  • Vgraditi le suhi les, saj tako zmanjšamo nastajanje razpok.

Slika 3 prikazuje klado v prerezu 

Pomembne točke pri gradnji brunarice

Za gradnjo brunarice skoraj brez izjeme uporabljamo les iglavcev, predvsem smreke, bora in macesna. Les mora odgovarjati vsem določenim gradbenim zahtevam. Po določenem obdobju vgradnje, ne sme povprečna vlažnost lesa prekoračiti 18 % glede na skupno maso vgrajenega lesa. Na sliki 4 je prikazan križni del s posnetim robom za sestavljanje brunarice.

Slika 4: Križni del
Slika 4: Križni del

Skrbno izbran suh les je za stabilno konstrukcijo predpogoj. Krčenje lesa brunarice lahko zmanjšamo tako, da v sušilni komori dosežemo vlažnost lesa, ki bo nižja od 15 %.

Slika 5: Sestavljanje lesnih klad
Slika 5: Sestavljanje lesnih klad

Montaža brunarice

Brunarica se ne šteje med montažne hiše, saj jo je potrebno na gradbišču sestaviti po posameznih delih. Večina brunaric je izdelana po naročilu in po idejni predlogi naročnika. Načeloma se šteje brunarica za enostaven objekt, ki ni trdno zidan, v kolikor ne gre za stalni objekt z namembnostjo stanovanjske hiše. Za postavitev potrebujemo le soglasje občine na osnovi lokacijske informacije, v kolikor je primernih dimenzij in so odmiki od soseda v skladu z veljavnim pravilnikom.
Sestavo elementov brunarice prikazuje slika 6.

Slika 6: Sestava brunarice
Slika 6: Sestava brunarice

Montaža brunarice se lahko izvede tudi kot samogradnja. Izvedba je enostavna, če proizvajalec oštevilči vsak posamezni sestavni del stavbe. Večina proizvajalcev že v delavnici sestavi posamezne stene z okni in vgrajenimi inštalacijami v ognjevarnih ceveh (voda, elektrika), nakar jih s tovornjakom z dvigalom pripeljejo na parcelo, kjer brunarico tudi sestavijo. Izgradnja strehe mora prav tako biti izdelana kot parno difuzijska ovira in z dobro toplotno izolacijsko zaščito. Po zahtevanih standardih mora streha zdržati obremenitev okoli 180 kg/m2. Kritino in obliko strehe prikazuje slika 7.

Slika 7: Oblika streha in vrsta kritine sta za brunarico zelo pomembna
Slika 7: Oblika streha in vrsta kritine sta za brunarico zelo pomembna

Tudi pri izbiri leg za bruno so na izbiro številne možnosti. Za zunanje stene ima kupec možnost izbire različnih debelin in sicer med 10, 14, 24, 27 ali celo 30 cm. S takimi debelinami izvajalec garantira najvišjo udobnost in dobro toplotno izolacijo. Zunanjost leg se po videzu komaj razlikuje od starih tradicionalnih oblik.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje