Ogrevanje

Peleti

Ogrevanje prihodnosti - se imenujejo peleti


S čim se bom ogreval v prihodnosti? To vprašanje je aktualno predvsem za ljudi, ki razmišljajo o gradnji nove hiše ali o zamenjavi stare ogrevalne naprave. Vgradnja nove ogrevalne naprave je na koncu koncev velika investicija, ki mora v naslednjih 15-20 letih delovati gospodarno, zanesljivo in nuditi veliko ugodja za dobro počutje.

Peleti predstavljajo novo alternativo kurilnemu olju in zemeljskemu plinu. Vse bolj se uveljavljajo kot gorivo v modernih avtomatskih kotlih. Udobno posluževanje tega goriva se lahko postavi ob bok ogrevanju s kurilnim oljem ali plinom. Umazanija in nečistost zraka sodita v preteklost. To je domač energent, ki ni oddaljen tisoče kilometrov in zato ni odvisen od dragih transportnih stroškov. Z ugodnejšo ceno in enakim udobjem pa je to okolju prijazen energent.

Da so peleti moderno alternativno gorivo z ekološko in ekonomsko prednostjo za uporabo fosilnih goriv, prikazuje slika 1.

Slika 1 - Nastanek peletov v naravi
Slika 1 - Nastanek peletov v naravi

Kaj so peleti?

Peleti so narejeni iz cilindrično stisnjene žagovine in lesnih oblancev. Za izdelavo se porablja suh odpadni les iglavcev brez dodanih kemičnih primesi, ki se ga stisne pod močnim pritiskom. Kurilna vrednost peletov znaša okoli 4,9 kWh/kg. Količina 2,1 kg peletov odgovarja vrednosti okoli 1 litra kurilnega olja. Od tega znaša količina pepela 0,5 % in ga lahko uporabimo kot dragoceno vrtno gnojilo. Pepel je potrebno izprazniti 2 do 3 krat na sezono.

Slika 2 - Cilindrična oblika peletov
Slika 2 - Cilindrična oblika peletov

Tehnični podatki:

  • Premer:                      6 mm
  • Dolžina:                       10 do 30 mm
  • Kurilna vrednost:      4,9 kWh/kg
  • Količina pepela:        < 0,5 %
  • Teža:                            650 kg/m3 

Povprečna primerjava cen s kurilnim oljem, volumna 3 tisoč litrov, z enako količino energijske vrednosti zemeljskega plina (33.500 kWh) in enako količino lesnih peletov je prikazana na grafu 1.

Graf 1 - Na grafu je prikazana primerjava cen energentov  

Enostavno in čisto ogrevanje

Ogrevanje s peleti je udobno in enostavno, stroški vzdrževanja pa relativno majhni. Dobava se vrši s posebej za to pripravljenim silos-tovornjakom, ki vam pelete direktno napolnijo v zalogovnik ali v rezervoar za pelete. Silos-tovornjak za pelete je opremljen z do 40 m dolgo polnilno cevjo. Na zalogovniku ali rezervoarju mora biti za polnjenje nameščen standardni vpihovalni »A« nastavek, izdelan po DIN 14309 in premera 10 cm.

Slika 3 -  Silos tovarnjak za pelete s cevjo za polnjenje
Slika 3 -  Silos tovarnjak za pelete s cevjo za polnjenje

Pelete se lahko nabavi tudi v vrečah vsebine do 15 kg.Te so predvsem primerne pri kurjenju s kaminskimi pečmi. Kot alternativa pa je dostava tudi v oktabinah . To so 8 kotne kartonske škatle premera 114 cm, višine 150 cm in vsebine za 1 tono peletov. 

Silos tovornjak lahkoprepelje od 4 do 8 tisoč kg lesnih peletov.

Priogrevanju s peleti:

  • ni potrebno nalaganje goriva in ročnovžiganje
  • regulacija kotla se vrši s pritiskom na gumb
  • praznjenje pepela do maksimalno 3 kratna kurilno sezono
  • polnjenje zalogovnika 1 krat letno. 

Peleti so vedno na razpolago  Žagovina je ostanek pri obdelavi lesa. Danes obstaja že veliko obratovalnic za proizvodnjo peletov. Teh je največ v sosednji Avstriji. Z vedno večjim številom obratovalnic, ki pelete izdelujejo, se vse bolj tudi zmanjšujejo transportni stroški za nabavo tega energenta. Po letu 2007 se je število podjetij za izdelavo peletov močno povečalo, celo podvojilo.

Preglednica 1 prikazuje porabo peletov v tonah leta 2006 v nekaterih državah Evrope.

Poraba peletov v tonah
Država Leto 2006
Švedska 1.400.000
Italija 550.000
Nemčija 450.000
Avstrija 400.000
Danska* 400.000
Finska* 50.000
*Individualne hiše leta 2005

Preglednica 1 - Poraba peletov v Evropi

S peleti postanemo energetsko neodvisni 

Večini so poznane svetovne politične razmere, ki imajo velik vpliv na ceno nafte in plina. Cene teh energentov bodo v prihodnje še hitreje naraščale. Razen tega so tudi količine omenjenih energentov omejene.

Regionalno raščen les nam je na razpolago v zadostnih količinah. Vsako leto je prirastek lesa večji, kot ga uporabimo. Za proizvodnjo peletov se uporablja izključno odpadni les, ki ostane pri obdelavi lesa (žagovina in oblanci). Zato je potrebno v prihodnje nameniti še več pozornosti uporabi peletov, saj je domač energent in z njim lahko postanemo energetsko neodvisni. 

Investicijski stroški

Moderni ogrevalni kotli za kurjenje s peleti lahko z odlično tehniko izgorevanja dajejo veliko več toplote kot kotli za ogrevanje s kurilnim oljem ali plinom. Tako prihranimo dvojno in sicer z ugodnejšo ceno in z boljšim načinom izgorevanja. Kotli na pelete so v primerjavi s kotli za kurilno olje in plin zaradi vgrajene vrhunske tehnologije relativno dragi. Cene kotlov se gibljejo od 10 tisoč EUR-ov naprej. Z velikimi subvencijami, ki jih dajejo številne države v Evropi se ta investicijski strošek lahko relativno hitro izravna.

Popolno avtomatsko delovanje ogrevalnega kotla na pelete prikazuje slika 5. 

Slika 5 - Dovod peletov, izgorevanje in odvod pepela
Slika 5 - Dovod peletov, izgorevanje in odvod pepela

Cenovno ugodnejšo možnost uporabe peletov vsekakor nudi ogrevanje s kaminsko pečjo, ki jo je mogoče nabaviti že od 2 tisoč EUR-ov naprej. S kaminsko pečjo, ki jo namestimo v dnevni prostor se peleti izkažejo kot čisto in prijetno ogrevanje. Z njo ogrevamo večinoma skozi prehodno obdobje. Tako v tem času ni potrebna uporaba centralnega ogrevanja, kar bistveno zniža visok strošek ogrevanja.

Tehnični razvoj v ogrevalni tehniki bliskovito narašča. Kako je z novimi ogrevalnimi napravami postavljena opcija za letni prihranek v prihodnosti prikazuje graf 2.

Graf 2 - Graf prikazuje razliko med starim in in novim kotlom  

Minimalne emisije

Pri zamenjavi stare ogrevalne naprave pride do bistvenega zmanjšanja okolju škodljivih emisij. Emisije škodljivih snovi pri modernih kotlih za kurjenje s peleti so veliko manjše kot pri starih kotlih za ogrevanje z drvmi in segajo daleč pod predpisane omejitve. Peleti spadajo za okolju prijazen energent, s katerimi lahko popolnoma samostojno ali v kombinaciji z drugimi regenerativnimi energenti ogrevamo zgradbo. 

Kako lahko z najsodobnejšo sodobno tehnologijo in s kvalitetnim gorivom odvajamo v ozračje minimalne količine škodljivih snovi nam prikazuje graf št. 3. 

Preglednica št. 3 - Odvodi emisij sodobnih ogrevalnih naprav
Preglednica št. 3 - Odvodi emisij sodobnih ogrevalnih naprav

Na osnovi z CO2 nevtralnim izgorevanjem lahko pelete štejemo za pomemben delež, ki bo prispeval k znižanju globalnega efekta nastajanja tople grede.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje