Plinske instalacije

Delovanje in nadzorne naprave


Plinski regulator tlaka

Naprava za krmiljenje tlaka je izdelana v skladu z DIN 3380 in ima nalogo, da med nihanjem tlaka distribucijskega omrežja zemeljskega plina, tlak na gorilniku uredi na želeno vrednost, ki je potreben za gorilnikom in mora ostati konstanten, da se zagotovi enakomerno zgorevanje in toplotna moč. Lahko se uporablja z ali brez pomožne energije zveznih regulatorjev. Nadzorni sistem je sestavljen s pogonom in regulatorjem.

V primeru obremenitve na primer na vzmet delujoča visoko tlačna naprava deluje sočasno z membrano, ki predstavlja tudi pogon in primerjavo. Variabilni nadzor deluje na senzor v pogonu (slika G 63/1).

Merilniki plinskega tlaka

Merilniki plinskega tlaka so pri plinskih tlačnih gorilnikih vgrajeni z nazivno toplotno močjo, ki je višja od 350 kW in so vgrajeni pred regulatorjem tlaka plina, da zagotavljajo dovod goriva do gorilnika.

G63-1
G63-1

Slika G 63/1 – Vzmetni plinski tlačni regulator

Preglednica G 63/2 - Tlak plinskega toka različnih plinskih goriv

 

 

  Vrsta plina

Pretočni tlak p na napravi (dovodni tlak) na enoto v

                                           mbar

Minimalna tlak

Imenska vrednost

1.    Mestni plin/

daljinsko vodeni plin

7,5

8

2.   Zemeljski plin

18

20

3.   Utekočinjeni plin

      UP (utekočinjeni plin)

50

50

4.   Utekočinjeni plin/zrak

      Zemeljski plin/zrak

12

7,5

15

8

 

Če je maksimalni delovni tlak plinskega sistema višji od dovoljenega delovnega tlaka na armaturi gorilnika in plinskih napravah, je potrebna naprava za nadzor tlaka z ničelno stopnjo, ki preprečuje čezmerno tlačno obremenitev in inventarja v mirovanju gorilnika.

Vgradnja regulatorja tlaka se izvede na hišnem dovodu zadaj za glavno zaporno napravo z ločljivo povezavo, pred merilnikom plina. V stacionarnih plinskih rezervoarjih za utekočinjeni plin sta običajno potrebni dve ločeni izvedbi (slika G 63/3). Za jeklenke z utekočinjenim plinom je tlak razporejen neposredno na ventil jeklenke.

G63-3
G63-3

Slika G 63/3 – Namestitev tlačnega regulatorja

 I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje