Plinske instalacije

Plinske naprave in pregled


Za ogrevanje na plin je znan izrek kot plinska kurišča, kamini ali plinski grelniki.

G56-1_4
G56-1_4

Slika G 56/1 – Pregled različnih plinskih naprav

Zahteve za plinske naprave

Plinske naprave so lahko v uporabi šele, ko so izpolnjeni vsi zahtevani predpisi po DVGW. Ena izmed zahtev je, da morajo vse plinske naprave pred uporabo biti opremljene z varovalno napravo po standardu DIN-DVGW in napisno tablico z registracijsko številko.

Odmiki od  gorljivih materialov

Da bi se izognili nevarnosti požara, morajo biti komponente iz vnetljivih materialov in plinskih naprav v tolikšnih odmikih, da se med površinami vnetljivih gradbenih materialov, pohištvom in zavesami zagotovi varnost na najvišjo nazivno toplotno vrednost, ki ne presega temperature višje od 85 °C. Za minimalne zahtevane odmike je treba vstaviti plast toplotne izolacije ali pustiti dovolj odmika med vmesnim prostorom za prezračevanje. Podrobneje pa je vse o varnosti opisano v navodilih proizvajalca.

 Zahteve za plinske naprave

Od 01. 01. 1996 so začele veljati smernica za plinsko opremo.

Vsaka plinska naprava ima oznako, ki je v skladnosti EU, tako imenovano CE oznaka, ki označuje skladnost z zahtevami smernic. Proizvajalec mora poskrbeti, da je CE oznaka nameščena vidno in da je čitljiva ter neizbrisna na napravi ali tablici, ki je pritrjena na minimalni višini 5 mm od roba naprave.

G57-1-
G57-1-

Slika G 57/1 – CE oznaka skladnosti

Smernice EU so evropski zakon, ki ga je treba obvezno prenesti v nacionalno zakonodajo držav članic.

Plinska kurišča in kamini z okvirjem, kot ohišje

Plinskim kuriščem tipa B, ki so odvisna od prostorskega zraka lahko, zagotovimo zračenje tudi z ventilacijo, če je naprava nameščena v omarico ali obdana z oblogo. Tako je mogoča vgradnja v kuhinjske elemente, stenske enote v prezračenih hodnikih in podobno.

- Za plinska kurišča tipa B1 mora imeti ohišje zgornje in spodnjo odprtino veliko najmanj 600 cm2, če je prostor namestitve naprave v odprtem prostoru in s predpisanimi prezračevalnimi odprtinami.

- Za plinske aparate tipa B2 in B3, morata biti na ohišju skozi zgornjo in spodnjo stranjo odprtini velikosti vsaj 150 cm2, ki sta vodeni na prosto vključno z odprtinami v kotlovnici.

Odprtine morajo biti urejene v skladu s predpisanimi zahtevami in skicami proizvajalca plinskih naprav. Ohišje mora imeti minimalni odmik ob straneh vsaj 10 cm od ohišja aparata.

G57-2-
G57-2-

Slika G 57/2 Plinska naprava tip B1, prikaz načina vgradnje v omarico in obdano z oblogo

Če je zadnja stena iz gorljivih materialov, mora znašati odmik 5 cm, ali biti zagotovljena naprava za kroženje zraka za zaščito pred sevanjem. Debelina zaščite pri tem mora znašati vsaj 1 cm, če je vgrajena plošča izdelana iz debelih cementnih vlaken mora biti razdalja odmika od stene 2,5 cm.

Nadaljnje segrevanje strukturnih elementov (stene, stebri, plošče in podobno) za temperature, ki so višje od 50 °C, je treba izvesti z ustreznimi konstrukcijskimi ukrepi, kot so razdalje, zaščitni oklepi in podobno.

Opombe:

Zračne odprtine pod ali nad plinskimi napravami so lahko nameščene v vratih ali nad tlemi in stropom omare, če je tako določil proizvajalec plinske naprave, konstrukcija odprtin ni obvezna.

Pretok zraka mora biti v notranjosti ohišja, na vrhu enote je zgornji rob za položaj odprtin.

Prikazani odmiki od stene veljajo za montažo plinske naprave na normalne in ognjevzdržne stene.

Če stena ni vnetljiva, lahko plinske naprave oziroma kurišča namestimo neposredno na steno brez razdalje.

 I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje