Plinske instalacije

Cevne instalacije in dimenzije po DVGW-TRG11986/1996


Premer cevi je določen na osnovi zahtevanega tlaka pretoka za vsako plinsko napravo. To je odvisno od:

- Vrste plina, imenuje se plinasto

- Stopnja maksimalnega pretoka VS v m3/h, to je je skupna vsota volumskega pretoka odvisna od VA priključenih plinskih naprav ob upoštevanju vrste opreme in oslabitve istočasnega dejavnika fG se nanaša na isti čas

- Izgube tlaka v cevnem omrežju.

G51-1
G51-1

Slika G 51/1 - Skica za določitev maksimalnega volumna pretokov

Za izračun dolžine cevi so potrebni naslednji dokumenti in podatki:

- Shema cevnega omrežja (glej sliko G 51/1).

- Priključne vrednosti plinskih naprav (poglavje 1.2.2 G)

- Dolžine cevnih napeljav v m

- Obremenitvene vrednosti vseh etap

- Padec tlaka spojnih kosov in armatur.

 

Tlačne izgube Dr se pojavijo v odvisnosti od materiala za cevi in nominalne velikosti upora trenja na odsekih ravnih linij RI plus tlačnih izgub Z za opremo, priključne in spojne povezave, ventile, merilnike itn. Poleg tega se pokažejo v višjih predelih tlačne izgube, ali tlačni dobitki DrH in se tudi vseskozi zazna razlika v gostoti med plinom in zrakom v pokončnih ali padajočih instalacijah.

Tlačne izgube z delno zaporo TS v določenem maksimalnem volumnu pretoka VS so naslednje:

 

DpTS = R • I + Z + (±DrH) v mbar

 

Skupne tlačne izgube   smejo po TRGI maksimalni dovoljeni tlačni padec  Dr dovod.skupne, biti prekoračeni. Izgube zaradi trenja v ceveh R za jeklene in bakrene cevi in zaradi tlačnih izgub Z ter odvisno od hitrosti pretoka v na podlagi določenih preglednic in diagramov TRGI ugotovljena.

Poleg natančnega izračuna v "spremenjenih postopkih", skupnega za preproste cevne mreže v gospodinjstvu in bivalnega prostora, "metoda približevanja" za določanje premera cevi. Za podrobnosti glej DVGW-TRGI 1986/1996.

Približne vrednosti

Za predhodne skice arhitekta to je za dimenzije tras cevovodov in določanje zapor, ocenitev za dovolj približne orientacijske vrednosti v skladu s preglednicami G 51/2 in 3.

Preglednica G 51/2 - Približne najmanjše velikosti za priključke plinske naprave, z orientacijskimi vrednostmi na zemeljski plin

Vrsta naprave

Nominalni premer

DN v mm (Cola)

Hladilnik

10   (3/8«)

Plinski kuhalnik, pečica

plinski štedilnik

15   (1/2«)

20   (3/4«)

Pralni stroj          do 2 m3/h

                        preko 2 m3/h

15   (1/2«)

20   (3/4«)

Sobni grelnik       do 2 m3/h

                           1 do 2 m3/h

                        preko 2 m3/h

10   (3/8«)

15   (1/2«)

20   (3/4«)

Grelnik vode do      5 m3/h

                       preko 5 m3/h

20   (3/4«)

25   (1«)

 

Priključne dimenzije in velikosti za utekočinjeni plin glej preglednico G 10/2

Preglednica G 51/3: Plinski dvižni vodi 1)

Približne vrednosti po (G. 11)

Število stanovanj

             Nominalni premer DN v mm (cola)

     1

2……..4

5. ……6

7…….10.

              25    (1«)

              32    (1 1/4«)

              40    (1 ½«)

              50    (2«)

Referenčne vrednosti veljajo za plinske dvižne instalacije pred števci (v kleti) - v več nadstropjih). Stanovanjske stavbe z zagotovljenim plinom za plinsko etažno ogrevanje.

Za izračunavanje glej DVGW - TRGI

4.4          Varovalni ukrepi in testiranja

Če v zgodnji fazi zaznamo puščanje plina, lahko s pravilnim postopanjem preprečimo veliko škodo. Še preden pride do mešanja plina, ki je brez vonja z odoranti, da postane plin smrdeč in ga lahko ovohamo, je to prvi znak, da plin uhaja. Pri tem lahko sami ukrepamo. V takem primeru moramo nemudoma zapreti glavni dovodni ventil plina in izključiti vse plinske naprave, ter začeti s prezračevanjem objekta. Ko smo vse to opravili pa takoj o nastali težavi javiti pristojni plinarni. Zaradi tega se mora pri vgradnji plinovodne instalacije držati strogih pravil za prezračevanje.

K.I.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje