Plinske instalacije

Vrste plina in lastnosti - INSTALATER


Plini z zgorevanjem po tehnično podobnimi lastnostmi, to je po Wobbe Indeksu, ki ga je mogoče povzeti, da so plini " po vrstah" združeni. Po DVGW - delovnem listu G 260 so plini razvrščeni "po kakovosti plina" in se delijo na štiri vrste, po imenih naravnih plinov in z usklajenimi smernicami po DIN EN 437.

Preglednica G 4/1: Razvrstitev gorilnih plinov po predpisih DVGW - delovni list G 260

Skupina plina

(oznaka)

Skupina

Glavne sestavine

1.   Skupina plina (S),

mestni in daljinski plini

A: mestni plin

B: Daljinski plin

Vodik H2,

2.   Skupina plina (N),

Zemeljski in naravni plini

Zemeljski plin LL (prej L)

Zemeljski plin (prej H)

Metan CH4

3.   Skupina plina (F),

Utekočinjeni naftni plin

1. Propan C3H8

2. Butan C4H10

C3H8, C4H10, zaradi

njihove mešanice

4.   Skupina plina (L),

zračni plini

1. Utekočinjeni naftni plin/zrak

2. Zemeljski plin/ zrak

Ogljikovodik – zrak

mešanica

 

  1. Plinska skupina: Mestni plin in daljinsko vodeni plini, skrajšano S:

Plini, bogati s plinom

Pline, ki so bogati z vodikom, delimo po uporabi v dve skupini, in sicer v skupino A (mestni plini) ter v skupino B, (daljinsko vodeni plini). V tej skupini plinov so povzeta tudi imena, (kot so vodni plin, plin iz koksa), ki so nastala okoli sredine šestdeset let, na podlagi javnih plinskih omrežij za industrijo.

G4-2
G4-2

G4/2 – Mestni plin in daljinsko vodeni plini

Ti plini spadajo med stranski produkt pri proizvodnji koksa ali so dobljeni z uplinjanjem premoga ali olja in s cepitvijo utekočinjenih ogljikovodikov. Poleg visoke vsebnosti ogljikovodika, metana, dušika in drugih vsebujejo tudi ogljikov monoksid ter so, zato zelo strupeni.

  1. Vrste plina

Zemeljski plin, z oznako ZP:
Ti naravni plini v glavnem prihajajo iz naravno prisotnih zemeljskih in naftnih plinov.
Kurilna vrednost je odvisna od posameznega nahajališča. Zemeljski plin (ZP), ki ga pridobivajo v nizozemskih in nemških celinskih nahajališčih imajo manjšo kurilno vrednost, kot jo imajo plini iz Sibirije in Norveškega Severnega morja saj imajo višjo vsebnost metana in kurilno vrednostjo.G4/3 – Zemeljski plin (N)

G4-3
G4-3

Utekočinjeni zemeljski plin (UZP)

Za utekočinjanje zemeljskega plina ga je potrebno shladiti pod −161. 6 °C (111.55 K), kar je vrelišče osnovne sestavine zemeljskega plina, metana. Utekočínjeni zemeljski plín (UZP) je kapljevina in je tržna oblika zemeljskega plina. Čeprav moramo vzdrževati zelo nizko temperaturo, je utekočinjeni plin primernejša oblika za (ladijski) transport in skladiščenje od običajnih plinov. Uporabljajo se kratice: UZP in angleška: LNG (liquified natural gas). Kapljevína (oznaka L) je snov v takšnem agregatnem stanju, v katerem zavzame obliko posode, pri čemer pa ohranja stalno prostornino in tvori gladino.

 I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje