Plinske instalacije

Uporaba plina za ogrevanje in pripravo tople vode - INSTALATER

01. Uporaba plina za ogrevanje in pripravo tople vode


G01-Naslovnica_1 

Predgovor

Če si resnično želimo rešiti svet, potem moramo biti previdni in v procesu sodelovati vsi.

Tudi stavbe spadajo med največje potrošnike energije, ki jo ljudje poleg hrane in vode najbolj potrebujemo za preživetje in ugodno počutje. Tega se že številni zavedamo. Že z obstoječo tehnologijo se danes po svetu gradijo hiše, ki so energijsko samo zadostne.

  Da so v Sloveniji na tem področju počasni premiki, so krivi tisti, ki še vedno živijo v prepričanju, da to ni mogoče. Zato je namen te knjige, da se jim nudi pomoč, da spremenijo svoje mnenje in čim hitreje pogledajo v prihodnost. Gledati v prihodnost varčevanja le s posodobljeno tehnologijo ogrevalne tehnike in potrebnih energentov, ki jih iz preteklosti že dolgo poznamo ne bo dovolj. Pri dobavi energije za pogon sodobnih naprav za ogrevanje stanovanj in drugih bivalnih prostorov ter sanitarne vode, postaja ogrevanje s plinom in podobno, vse večji pomen. Bo pa na pomenu vse bolj pridobivala tudi poraba električne energije vendar le tista, ki jo bomo pridobili sami s pomočjo obnovljivih virov energije.

Številne rešitve sodobnih ogrevalni h naprav in sistemov so bili zapisani v knjigi »Ogrevanje«, kar pomeni, da je ta knjiga samo nadaljevanje omenjene knjige. Poudarek v tej knjigi je podan predvsem rabi plinskih naprav in plinu kot energentu. Knjiga nudi pomoč vsem zainteresiranimi iz splošne javnosti, kot strokovnjaki, ki se s to vrsto dela srečujejo vsak dan ob svojem delu. Seveda pa bo v veliko pomoč tistim, ki jim bo služila pomoč pri svojem izobraževanju.

  Žal bodo takšni lobiji še dolgo povzročali največjo zavoro. Na srečo, se za takšno prihodnost vse bolj zanimajo posamezni lastniki stanovanjskih hiš in drugih objektov, saj jih v takšne sanacije vse bolj prisiljuje hitra rast cen energentov za ogrevanje. Vse bolj je opazen veliki porast posodabljanja fasad, ki pa se žal še vedno izvaja s pretankimi debelinami izolacijskega materiala, ki bi moral znašati minimalno med 25 do 30 cm, da postanemo energetsko neodvisni.

  Tudi posamezni gradbeni elementi se vse bolj spreminjajo tako, da je njihova vgradnja povsem drugačna, da se prepreči vdor vlage, prepiha ali toplotnih mostov. Za vse te in podobna neznanja zaradi česar so storjene številne napake, predvsem pri vgradnji oken, okenskih polic in špalet, izolacijska zaščita kleti in podstrešij, streh itn. boste našli  v tej knjigi.

Ivo Klevže

 

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje