Plinske instalacije

Pomen in zahteve oskrbe s plinom

Plinske instalacije


Plin je "dragocena energija", ki je ves čas na voljo za delovanje ter nenehno pripravljen za uporabo v zadostnih količinah. Plin kot gorivo ima v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi nekaj pomembnih prednosti:

Plin ima visoko učinkovitost z dobrimi lastnostmi izgorevanja. Vročina je takoj na voljo.

Plin lahko upravljamo preprosto, stalno in s samodejno regulacijo (na primer tudi pri uporabi v velikih komercialnih kuhinjah).

Pri zgorevanju v primerjavi z drugimi energenti je okolju prijazno gorivo, ki ne proizvaja niti dima ali saj in ima minimalne škodljive ostanke izgorevanja. Vsebnost ogljikovega dioksida (slika G 3/1), ogljikovega monoksida in dušikovega oksida v izpušnem plinu, je precej nižja od drugih fosilnih goriv.

Zemeljski plin je primarna energija, ki je speljana po ceveh v hišo in je pri pretvorbi brez izgub, nima omejenih dobavnih rokov in na javnih cestah deluje brez obremenitve ter ne posega v naravo in krajino. Zemeljski plin ne zahteva kopičenja zalog, tako potrošnik ne potrebuje dodatnega prostora za hrambo. Plačilo porabljene količine energenta poteka šele po porabi ali po razporejenih stopnjah skozi celo leto. Razpoložljivost zemeljskega plina je zavarovana z dolgoročnimi pogodbami za več kot desetletja.

Utekočinjeni naftni plin (UNP) omogoča shranjevanje plina, na primer, na odročnih objektih in v bolj oddaljenih krajih.

G3-1
G3-1

Slika G 3/1 - Na sliki so prikazane oblike CO2 pri izgorevanju fosilnih goriv (3. poročilo o študiji Komisije "Zaščita Zemljinega ozračja")

Tveganja zastrupitve z mestnim plinom so zaradi visoke vsebnosti ogljikovega monoksida velika. Pri zemeljskem plinu in utekočinjenem naftnem plinu so takšna tveganja izključena. Nevarnosti pred eksplozijo, do katere lahko prihaja pri puščanju nezgorelega plina, morajo biti odpravljena s pomočjo ustreznih varnostnih ukrepov in opravljena z ustreznim orodjem.

Predpisi za priključitev sistema, vgradnja, dovajanje zraka in odvoda izpušnih plinov kot tudi varnostne naprave za sisteme z oskrbo s plinom se izvajajo po pravilnikih:

- "Tehnična pravila za plinske instalacije - DVGW TRGI 1986/1996", izdaja 1996 - 08

- "Tehnična pravila tekoči naftni plin TRF 1996", 1997 - 1909

Predpisi po: DVGW = (Nemško združenje za plin in vodo).+

Poleg trdnih goriv, kurilnega olja in elektrike pridobiva plin, predvsem zemeljski, v zadnjih desetletjih vztrajno vse večji pomen kot vir energije za segrevanje in njegov tržni delež znaša že skoraj 70 % pri ogrevanju novih stanovanjskih gradenj.

Dovod plina je zraven vode in oskrbe z električno energijo, telekomunikacijske opreme je, morda najpomembnejši sistem za oskrbo daljinskega ogrevanja za stavbe.

Vnetljivost plinov in povezana nevarnost eksplozije zahtevata posebne varnostne ukrepe na plinski napeljavi. Opremo za oskrbo s plinom, je torej treba opraviti po določilih pooblaščenega podjetja za oskrbo s plinom.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje