Pasivno ogrevanje

Barvne oznake vodnikov in kablov

Vrste električnih instalacij


Glede na napetost delimo električne instalacije v tri večje skupine, in sicer:

- elektroenergetske instalacije nizke napetosti v zgradbah, za izmenične napetosti do 250 V,

- elektroenergetske instalacije nizke napetosti v industriji, za izmenične napetosti do 600 V ali enosmerne napetosti do 900 V proti zemlji,

-              instalacije telekomunikacijskih naprav v zgradbah, pri katerih napetost med vodniki ali proti zemlji ne presega 50 V izmenične ali 120 V enosmerne napetosti.

Barvno označevanje vodnikov in kablov

 

Barve izolacij vodnikov olajšajo delo pri montaži in vzdrževanju električnih instalacij in naprav, v elektroenergetiki pa imajo zelo pomembno vlogo tudi z vidika varnosti. Barvno označevanje vodnikov in kablov za električne instalacije in prenosne porabnike uporabljamo zaradi medsebojnega razpoznavanja in zaradi ugotavljanja namembnosti vodov.

Označevanje vodnikov in kablov
Označevanje vodnikov in kablov

Izolacijo žil v kablu zapovrstno barvno označimo z nizom barv, kot je prikazan v zgornji preglednici.

Glede na namen in izvedbo je na področju energetike veliko vrst vodnikov. Pri delu nam pride prav poznavanje najpogostejših oznak in barv vodnikov električnih napeljav.

-  

S črkami in številkami označujemo v električnih shemah vlogo oziroma nalogo vodnikov in napeljav.

 

-  

Z barvo izolacije fizičnih vodnikov označujemo vlogo vodnikov v dejanskih električnih napeljavah.

 

 

Kabli in vodniki

 

Kable 2 in vodnike 1 uporabljamo za prenos in razdelitev električne energije. Poznamo gole in izolirane vodnike. Zaradi dobrih mehanskih, električnih in drugih lastnosti uporabljamo v električnih instalacijah predvsem izolirane bakrene vodnike. Najpogosteje so prereza 1,5 in 2,5 mm2, redkeje pa vodnike s prerezi 4, 6, 10, 16 mm2 in večje oziroma ki jih uporabljamo le za zbirne in dovodne vodnike objektov. Vodnike manjših prerezov (1; 0,75 in 0,5 mm2 in manjše) uporabljamo le za priklop manjših aparatov, za vezavo v svetilkah in napravah. Prerez bakrene žile je lahko enožičen (masiven), mnogo žičen ali tanko žičen.        

Barvne oznake za električne kable copy
Barvne oznake za električne kable copy

Za označevanje vodnikov in kablov uporabljamo tudi črkovno-številčno označevanje, ki smo ga v preteklosti tudi v Sloveniji pogosto uporabljali.

 1 Vodnik ima le eno izolirano prevodno žilo.

 2 Kabel ima več vodnikov v skupnem izolacijskem plašču.

 3 Fazna napetost 230 V

 4 Medfazna napetost 400 V

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje