Prezračevanje

Hlajenje

Naravno hlajenje je možno le, če je temperatura okolice nižja od temperature telesa. Pri hlajenju s hlapenjem mora biti vsaj rosišče okoliškega zraka nižje od temperature telesa, ki naj bi se hladilo.


Ogrevanje in hlajenje prostorov sta dejavnika, katerima v zadnjem času posvečamo posebno pozornost, da zagotovimo ustrezno kakovost zraka in toplotno ugodje človeka. Toplotno ugodje je namreč pogojeno z mnogimi parametri kot so: temperatura okolja v katerem se nahajamo, obleka, zdravje, telesna konstitucija, starost, letni čas, aktivnost ter seveda psihično stanje človeka.

Pri hlajenju odvedemo odvečno toploto, ki jo proizvajajo različni viri, in s tem zagotovimo ugodno klimo v prostoru. Nastanek presežka najpogosteje nastane zaradi zunanje klime in izvora notranje toplote (slika 1). Cilj hlajenja je, da dosežemo in ohranimo v prostoru primerno temperaturo zraka, ki naj bo čist in dovolj vlažen. Za maksimalno hlajenje je najvažnejši parameter hladilna moč.

Ogrevanje in hlajenje vlažnega zraka pri konstantni vlažnosti dosežemo tako, da odvzamemo iz zraka delež vode in zmanjšamo specifično entalpijo, odvesti moramo torej toploto. Razlika specifičnih entalpij je sestavljena iz dveh vrednosti, to je senzibilnega in latentnega dela. 

Hlajenje se ne opravlja samo v posameznih prostorih, temveč v posameznih vrstah prostorov ali pa v celotni zgradbi. V takih primerih je potrebno predhodno opraviti točne izračune za različne dneve, najpogosteje pa tudi za celoletno obdobje.

Postopki za izračunavanje potrebne moči hlajenja so podani v smernicah VDI 2078.

Slika 1 - Skupna obremenitev hlajenja

Preglenica 1 - Celotne potrebe za hlajenje
Preglenica 1 - Celotne potrebe za hlajenje
Preglednica 2 - Hladilna obremenitev običajnega pisarniškega prostora (približne vrednosti)
Preglednica 2 - Hladilna obremenitev običajnega pisarniškega prostora (približne vrednosti)
Slika 2 - Klimatizirana pisarna (prikaz za primer izračuna je prikazan v preglednici 3) 
Slika 2 - Klimatizirana pisarna (prikaz za primer izračuna je prikazan v preglednici 3) 
Preglenica 3 - Primer približnega izračuna za hlajenje
Preglenica 3 - Primer približnega izračuna za hlajenje

 Opomba:

  • Predstavljene vrednosti za izračun ustrezajo, če temperatura v prostoru in vlaga ustrezata področju ugodja.
  • Vrednosti temeljijo za višino prostora okoli 2,80 m.
  • V preglednico ročno vpišemo odgovarjajoče vrednosti in vrednosti, ki izstopajo v primeru kurzivnega preračunavanja. 


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje