Plinske instalacije

Uvodnik - revija št. 13

Vsebina je prilagojena današnjim zahtevam oziroma potrebam.


Strokovna revija, ki govori o ogrevanju je mnogim tudi kot knjiga. V pomoč je lahko v obrtnem izobraževanju in tudi v srednjih in višjih šolah, kot tudi v pomoč poklicem vodovodnih in plinskih naprav, ogrevanja, prezračevanja, gradbeništva itn. Z velikim veseljem jo uporabljajo predvsem ljudje v praksi, kar je razvidno iz številnih dopisov, ki prihajajo na naslov našega uredništva. In veseli smo, da je tako. To je tudi dokaz pravilne vsebine. 

V reviji si želimo pisati tako, da je berljiva kot knjiga in, da brez strokovnih korektur in na korekten način prikazuje najnovejše dosežke. Vendar ne pozabljamo na tehnologijo, ki se nam včasih že zdi preživeta, vendar v tej stroki brez nje ne gre. Ogrevalni in vodovodni sistemi so povezani s tradicijo. Vse se je pričelo že v začetku prejšnjega stoletja in morda že veliko prej. V razvitem svetu so že v sredini prejšnjega stoletja bile izdane številne strokovne knjige in časopisi s podobno vsebino.

Bralce seznanjamo o hitrem tehnološkem razvoju vodovodnih in ogrevalnih sistemov in v zadnjem obdobju s poudarkom v gradbeništvu. Seznanjamo jih z najnovejšimi predpisi in obveznimi standardi. Vsebina je prilagojena današnjim zahtevam oziroma potrebam. Obseg revije je iz številke v številko omejen na bazična področja tehnike ogrevanja. Nikakor pa se v vsebini ne odpovedujemo predstavitvi zgodovinskega razvoja tehnologije vodovoda in ogrevanja, ki je sicer tudi del te naše kulture.

Obe dejavnosti sta ključnega pomena in v tehnološkem pomenu prevladujeta oziroma ju uporabljajo predvsem ljudje v stanovanjskih naseljih, za lastno uporabo v svojih zgradbah. Tega se številni uporabniki te revije vedno bolj zavedajo in jo v praksi s koristjo uporabijo. Prav tako se morajo zavedati, da so škodljive primesi v današnjem sodobnem svetu pri vodovodnih instalacijah in ogrevanju, za okolje škodljivi in zaradi tega nosimo del odgovornosti v danih mejah. 

Graditelji vodovodnih in ogrevalnih sistemov se danes orientirajo na trenutno razpoložljivo računalniško pomoč pri načrtovanju oziroma projektiranju. Za obdelavo je na razpolago velika izbira preprostih formul, enačb, diagramov in tudi približnih formul, katere vsebujejo vse predpisane obveze po normativih in, ki niso zajeti v obveznih standardih.

Tako so opisani in na voljo številni novi postopki za izvedbo najsodobnejših instalacij vodovoda in plina, ogrevanja, prezračevanja itn.. Podani so številni diagrami oziroma preglednice za cevna omrežja, ustrezne približne formule, ki so danes običajne pri uporabi tople vode. Na novo pa so ovrednotene tudi temperature ter ugotovitve za ponovne izračune.

Vsi postopki izračunavanja do stopnje letne porabe so, zaradi sodobne gradnje in dobrih izolacijskih sposobnosti objektov, v zadnjem obdobju, pojasnjeni v razumljivih vrednostih. Mnoge prikazane metode za izračunavanje, ki so zajete v reviji, so namenjene predvsem raznim nizkotemperaturnim sistemom, v varčnih zgradbah in hišnim ogrevalnim napravam, do porabe materialov in opisov.

Prepričani smo, da bo tudi v prihodnje revija namenjena zgolj strokovnosti in ne zgolj za komercialne namene, kot številne podobne revije. Naši bralci prejemajo revijo brezplačno na njihov naslov. Torej je v celoti brezplačna, kljub velikim stroškom izdelave in poštnine. Vendar smo veseli, da bodo strokovnjaki iz teoretičnega znanja, ki so pomembne za prakso, v njej našli veliko več koristnega kot kadar koli prej.

S prihajajočim novim letom in tudi v prihodnje se želimo v reviji potruditi, da bi vam bila vsaka zapisana beseda v veliko pomoč in vam prinesla veliko zadovoljstva. Veliko upanja ustvarjamo ljudje, zato radostno pojdimo naproti  Novemu letu 2011.

V uredniškem odboru strokovne revije Instalater si želimo, da bi se vam in vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja.

Ivo KlevžeStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje