Solarno ogrevanje

Sončna energija

Sončna energija je neusahljiv vir energije, ki ga je potrebno čimbolj izrabiti.


Ena izmed možnosti je s toplotnimi zbiralniki sončne energije. Če se omejimo na primer (preglednica 1), lahko na osnovi meritev ugotovimo, da z zbiralniki sončne energije, ki so obrnjeni na jug in jih uporabljamo za pripravo tople sanitarne vode, lahko pokrivamo okoli 75 % skupnih toplotnih potreb, v poletnih mesecih pa celo do100 %. Tako je 4 % strošek električne energije, ki ga porabi za obratovanje obtočna črpalka, relativno nizek. 

Solarni krogotok

Že dolgo je znano, da je za ogrevanje sanitarne vode najprimernejša uporaba vakuum sončnih zbiralnikov, nameščenih na južni strani strehe pod kotom 45°, s ploščino 8 m2. Absorpcijska pločevina, ki je prevlečena s črno barvo in visoko selektivnostjo, je nameščena za zaščitnim steklom ter prevzema toploto sončnega sevanja, ki jo preko bakrenega cevnega razvoda prenaša dalje do toplotnega hranilnika. V sistemu Tichelmann se za prenos toplote uporablja medij Sole (ki varuje sistem pred zmrzovanjem in vročino). Prednost vakuum sončnih zbiralnikov je, da za delovanje potrebujejo cevno instalacijo z minimalnimi preseki.

Dobitke in porabo sončne energije za pripravo tople vode z vakuumskimi zbiralniki, ter delež porabe plina in električne energije tekom leta s sistemom Tichelman podaja preglednica 2.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje