Solarno ogrevanje

Sončna energija

Sončna energija je neusahljiv vir energije, ki ga je potrebno čimbolj izrabiti.


Ena izmed možnosti je s toplotnimi zbiralniki sončne energije. Če se omejimo na primer (preglednica 1), lahko na osnovi meritev ugotovimo, da z zbiralniki sončne energije, ki so obrnjeni na jug in jih uporabljamo za pripravo tople sanitarne vode, lahko pokrivamo okoli 75 % skupnih toplotnih potreb, v poletnih mesecih pa celo do100 %. Tako je 4 % strošek električne energije, ki ga porabi za obratovanje obtočna črpalka, relativno nizek. 

Solarni krogotok

Že dolgo je znano, da je za ogrevanje sanitarne vode najprimernejša uporaba vakuum sončnih zbiralnikov, nameščenih na južni strani strehe pod kotom 45°, s ploščino 8 m2. Absorpcijska pločevina, ki je prevlečena s črno barvo in visoko selektivnostjo, je nameščena za zaščitnim steklom ter prevzema toploto sončnega sevanja, ki jo preko bakrenega cevnega razvoda prenaša dalje do toplotnega hranilnika. V sistemu Tichelmann se za prenos toplote uporablja medij Sole (ki varuje sistem pred zmrzovanjem in vročino). Prednost vakuum sončnih zbiralnikov je, da za delovanje potrebujejo cevno instalacijo z minimalnimi preseki.

Dobitke in porabo sončne energije za pripravo tople vode z vakuumskimi zbiralniki, ter delež porabe plina in električne energije tekom leta s sistemom Tichelman podaja preglednica 2.

<img class="img-responsive" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhUAAAGWCAYAAADPKHGVAAAgAElEQVR4Xuy9B5ilVZW2vSqcylVdnRPdNDSIZAEFx3EcR0cFwRxQBCSIgCQJgkRRogExZ0XRiY5xRhl11BFHJQfJSaBzDpXTqfqee629z3nrdDWgMt/3/9dlYVvd57xh77VXeFbYa9ftvs+eEy/Y/wCz8Qkrj45ZqVSy0bFRm6ivs/G6CRsrl62pqWTDQ0PWaHXWoOtKdfVm+nvf8JBfV9Y1ExMT1tDQwMdWHh/X93pk+j2hz6b6qbd4zviErvdrJiZfpnfV18c15fK4rq6zJo3P9MCbbrrJtvZusR13WmxLdl6sS8pWnhgxa6izOo1jdKxsjQ1NurdeY9NnPH1iTP/HWPVb7+LzCX3D2Kf64fPa7/g38+KWurqYWP4sPyP/G3pUr5/8jkwSvod+8cy4hufyh7nzeaZv/i7/zvTNY8jjzePi/uL4J88Hmmi99P/5+jz+4rzy/cWxxXWx3qKGjzH/KY4xjy8/j9+ZHuNl3V+v9xfomHmmSL/iZ7W0rHc+nPxTnO9U8yiOL9OdcWZ68zvPpZZ2xTcFu8Z6Tck/kp0J+LrwU6Vzvq96b+3a53nXrk3xXU7fxIPbEKIwrqme4bygSdTycHEc/L127Yq8Pi4Zy7xa5K1xyW3IR3VURRGbLG7BE/mzfA/PLYtHip/zXf6ez4vPmepdxevzSPK4+E5qzvUOf688i6VJn036PD2g+Myyq5HCzbUvLBChSGfnQfSP5uc/hXkV11GqKunF9GlRhegeVGOFDjXjDj7eVq9tR9VNxT5P+9lTsF7IRWb/7ej/7b2guMZPOYj03CrPJHIWPn8qPqmvC/3nS5Aekvl50joU7ED1e9km1JcmuT05yc/N99TKYa1+rJ1rU1PTNrql8n4tLdpvwmWtajfQ+ejlsJuTf/isMgamzTXOR7LEhe+KvFq0RUXaYDfBBjyjTjIwPjZurS2tNjYyZnXHnHDcxBUfusyaS01WHtMHIu7gyJC1tLXayDj/joGVR0ato6XF6kb1IN3IFz26rtTSHGAi/QAonFgCG/lnapMdBJHplFyivDJDVBe5Uc/t7+sXqGnG9Pl7GOdA/4Ad/rbD7fa7b7dzz3+fHf/ud1pdfdmGRgesvhEqAVSklJypRbjxPBYZD5MirI/3Mcwsd1MZhqLRrsylAiqqCtcFKC1sNuQZLGwXVCRj+lSgYkzrUTRw2fBlZsUo5r/XGtNsHIsCk+cQTFNnowKRdckwFxkmM1UFFBaMZ1H4ytKq2ZgUBSQ/K4+vKFwVukihjo6OaqkmM3R+3lRgqGi44J3tCf6k6wqgLV+fBSiPhXEWQUUGG8U1nwzI4pttQUcIuH9e4OkpQYfLdMhNcc5F+mawU3tNHlctzYvPyYquqMgyQM18hQORn52/y+CW+7Nc1z43z6eoTIvXZJ7lPVN9nkFEBrXb0jFoUtQrtXIECwf5tuWD7fFFkRbZuGL4ikp5e7Qu8kJcgwp0N8u/qqUfnxV1QVGOq7qi6pRMxSO1sjAJmGgA0De/p3Yd89oU16rIs7U+XO11XDuZXpMdLH++9Oz2dHu+v3Ze25OFWj6pnVdxfPF3HE4A6bZOTS0/FR22Km8AunhMOF61f7gu668p10HyrVVPgDQczaJjVRx/UaaKvFnk71qeLfLhpHVLhrLeDZhokBzQos7O4+CzIi0mgwKB6nE52MUXp78/3RpV9E4DurvBAcXo8Ki1t3ZCEqs7/qQTJq75yEdtZGjYidLc3CTjPGx1JV0swtXLkI/LeDTo7W2NJRsbGLTW+pI1NDZav6B0nRQTg8iK2T2MgoeWB71NtAKhTCgRBhHec0bJC8iaMWCATmtrm40Mj8izGNW/yza9e7q97g2vs5tuv8nOveAce9eJ7xQwkdvRCHKSsDEu1zhECoDzGbUp2oGyrwdcwDQ17lQiai2izAJSFGrGGUg3frIByAvJv4tKpfiMiuFISzpJWUCFAvKciqGygp0KVRffk5VO/qz4G+oHU2dPMRB3/sO1OdJSy3dFBp6KVnnM25u/fy/maxJAnEqYt8fUeRxP931+f9EoFumY6ZAVb16zWroXPy/SJY9jW28geLg6/wKwToqwSq+IvhVBRHGMzl/J26jlj/z+7dG+dr2K616kXRG0bG+Na8dUvG4q0FPk/0bpiNr7q8bBR/WU86+NIBXXC9oMK1K6PW+ZazP/TiVPAQrCoGQlmek9lXxtywuSeekPdNT27ivyTHEMWW7HpMvyu4rX1gLLom7hu2w0Gmoidf6OggwXxzWV7DxdAGFMTkctr1XGRoQ6RaKn4rft8Vwt/03WSSnqW6OHtv/8sByTjHYhOjSRI+UAoAKj+PUOJtF98fQqX+qJhchE/q74fTwLvilvs/a8078vhLlqDTvfuZ1MoLB2bfL1taC6lg6VdxW+KPLTVKCi+Iy6QjSjOMbiXP15Badykr5O9rqxoaSgg3i5rExCfVNEKq687HLraGt31DdaHrUR/WlqbbH+4UGBBxlmKb9mDaCJAIQYrbOlzdav32BN3dOsLLQyJtAxKgJBhEmCXAk/VP2JDDIyQwMefBEq0ZoUysHs668IHmgMAels77Te3j4XnNe+4bV26+9vtTPOOc1Oe+9J1tIuAGLDNjw2KFCj1IcM1rjARJ2SNvHwYIQJAIeuZK7hKU4WraJA1xqSWuVeNAosVg4jZUasjXTUgoDxFBmqfWe+f6oQVnFRa59Xq5hqjc7TGeNncn3xmqmVddWjqVXqWYH4uAEz7ilMxsp5TrUCURR8/7sTvLp2UxnYotGrXbtMq2LYr+j5F1NH2yqUqmh6zKeisKqggiuI5FR/HEX7yP16R9nVcORUtK81RJPWLxkXF5MCDWt5oqgUJ62XhtPgocsYYZGv8jrlsU9J28hbubdaXJsinQG1Rd7edo6hgKd6fu2cpuJdQEHx3to1noqHKush+iP/U8lMrdwXFrFwfTUald9b9Ij5DFA1FbBw+mrtG6SMCR1P9b489m0MUhoMn7N+U+moTNNipLA4h8q6FkRvqjWojVTVRi7rpPv/mJ/aNayNtNXyXZF+eZ7VMQQNi/fUzqFIwyKf5XUqYrKpdGmRr6eap2ftCzy4PXndHj9tT7/nd031/aQxeaSm4IgnWco6rTZCU2tnSL/VrkmtvG7fpuCcS8fJPjeVlEmQrS0Pjyv4IJ4+5fRTJy6++ELlQ5ptYGDAQQHMMkJouxRCO6bUB4G+ksIcbSJk29CI/fIXv7S9XvIia5jWafVKTxCNrkQbPBpAPUACCClMMXVtBddEGCsIlmsLgmDUXbQq7TI4OOhhlhb9nT+HvvZQu/XuW+y0s95jp575bkVVBCjKSpW0Nik+UbKhcdVXeBWG5qOIQoT5SbeAbFUz4ogWwJFDRF5d4ddkCNTYIKXgQKRq+zJq40PGBn2YdzwvFGReCNI3PifoEBipooCzUkCpK85TeWconAA7FfpVUkMRcnQgrP8Ac8yQkYd0pXFW/1mVhfTylFyKiwuRouq8Q1nGQPM1vHNbBVKn65weHomL9asKp8aFJ54+i7WNPH72BBoTqMvXBN0yjar0Sp9U5hLwEH7Lnn5On2WQkUFkJW5Qpa+Pc3IEoUwazoFrijyxXg46xcPBAdV3J0DkdM8fKzpW5Jv4PHjBc+cpSlG9Jq2Ce8pVg55fkmlY9FAz/QoDiVG5UzSJuaprXvhbksTK3H0E7lUFL8XzYyyhWApzTsAhU81rJrjCeZF3u9vnbOP873eHDqjwZv6bX5doQhAxzSHelt+Z6QOzVMfkz04gyseZ3le5Mw0w0qrVZ1TBRrwh6Ku1HYvwcWV9E99XjFOqxcq0r1AkpbaozQq9lYFRESDFHHOCoGrwSM2mSSejVFz34uJNAoGFLzKGJYIcfIseCvmMepaIvvjaprWcZCzSs/LaZHGPjwuyUROJqNIurnN5nXxLdZT6Itim+rxJc+MbvyBHBoq8F1dW5p/WzJ+WH0ce3+WWuVf1O07juBejAJob/ZoquAre9reivyW3YbOcUIXvEj+7WAWvxNyR+tDnrrP0/Mk6C9uV7VhEsWLMmRer9Kj6AVl3FKmT5bEqi0XAlPULyQuXMx+Mk3KS0gxbVNV3QSunrF+O/s22rVp/U31I3B88xT0sVxF88Sz4bFTlEI2ypSXVMNaVtRYnnvzuiQ9dcbGuhiAioBBHgyAEjxlWmgCiNyrdUVb6oaOxybqGlAd/5HH7h69/zV55wlE2c7ddbfOIrlJkoB7kqoWaaNCLVI8xMY4nVG+NqmngP9IpIZhh4P2dFVpOVmTxMaMOwY+7QoCY6MGvPtjuf+R+O/O8U+2k095pVhqxUf3nWaI6oSVPfcRT3PjzNP83RB7V/wtZTSj87gYcA5LqLdzA8/cIP09o7NRn8CdJaTxT/3TTD9FhPh9qGM1cvJXfm6fo16WvmVs99HGmoGIsAwvWgGJUrYG+jxHrOxWi+jX67TUoCAWC4GPzJY/CGydb0LKi0PhXUrRcH3xFkWXk1CMRJgWluhTFhnxd/MfTRlQjITxYgMy9vAN+ETjTb9aVPzlyELSWp0akiI/TSBg3NKjwQVogrs0CEcoxgYJsRBiKhCPDpzBKUbdDfYyP2Q1bFOUyXgBjVgZKiKXxEqWCLsEPiSus7Eoj3sl4SfVxndeMMOY8JL9H/MzdeheRML6fEO18XZKCmhBt+R7ej/dBT2gcwllR5on6RYWfFjBWhZyn02jb3Kh/KnkL0Jt4waUMWoWOif+LnzBkQR/nKzeMEbHjrgDIUTjLD0A3cuZa32Qcg2YJCOmesrNbSFCDrqGIOxv+kKaQjaRmI2ao93EdYy7rfRXZcfoEi8X6BG/7jAreSPw1KTl/cshcEfjF1OO+IEE25Pw18RaRCujgLxQvO88XtXKiiT8hSxLvyteQSk0zc/4JnsjU8zs8Klp8ZgZZ+XeSs8pCFRaM0ST5qBb8xrNibaFXvr8qM1Xeypo1eC8MfPoWHmBkedxVkk6iWwDGeE44ArFG/oPeC9Z0dVMbUXGdXVHu+aa0GkmfT2ArsuhXrWw83sFtikQgnel5VQplusKz6HG+QT8iiylCiB5AFvMKit+DDC4lGr/0F3MTHyaY4HSq17plejFH/cv1PzaFGrBqfBtBC8c15FB6PPGRy4ErjnhXBncxzbxe/nbXHc7BSdaDjzJA5R2ZN2MmMSfxkIP2uL8CHpwlkmbL+ia/0+fA85ItcfLyPOjHP7KeSnyr97gOS2Aq26jqWkcqDh5x6mg8jSZgccKJ75q47MqLXJOiHuok5aVx1UnoFSMNIqd2fvCZQhfWrA+n6XfPj39m/3TdV+3gU4+3HV/6EutXHmVYoTyUYJkJqrbBd49oQPXjihs4uAhjwqO8ONPnU1XEkzSgs0H8uDcCyVGcDNwrWxvs0Nccanfdd5e999xT7MRTj7S6JkEKMdO4ozGMMoRPrJKe4cYrGVCephnp4ZozClQLV+dKIIyXS4T/z+FFPCmDIrwDPs2X6avx5KH5Gjn8C4VY9AKyAs2yxv2hstJixox1TzJKHklJUQBnLBR9KEAfI94Ihs2ZOgyj60hdkxVk0C8p6CzBPrG4L7RCzN+ZLTF4on6io57vxa7FPwEqIALGxUFVXjNWWK8QtvTfTgOnUfzJq+7RU/c447nZiDi4FYOOkft0pZUFsyqOvEo+iT/c6ec053lBBwxk0CN7otAs/jjiRojZtQQfiM4hVMGnDUQpksFynsW4FoAtBtTBnCbj84bvBFzC4EEMwQ4XyHhPMq9pTYKfKj9u3DNHwDw8JEB3DpyE4IfXED9h3Bzy+4eMJ+jkasN1P0qJ2/KqcJ+MuCs6/WYO9bELKtMddZkjbQH44x1EoWJUYaQ91KnvxsJ1EXgMQOF04Yn6zOVBqVMHFg564AU5KDyHAmPXB0FlB5n5D893JaZx+vIGX/is41fFsAMuMy0qoCAGkHg+A+Ggt1+dnsEz69MacW++3wG7y4ee4aRLa8Iv/2dQJZRDhktBnViepLhZv8RnbiI8bACYiz9cO+670HhUNj7B59U/6f2MKM01HB79cS87bQ9xB2FyVCjf6evrxpbxZn2IXMD3wZ0ZMjmwhC6MsQLIEpio0D2G7JydnYKKR5y+SV5/RSb92ljXyt2uL6B7gOyqoQoqxv9n2F8de+WZwYh+zfg4u/ygLzIomrpzBIEBFclA+xMzyAuwT6QCfiDei8TzDHi0IdkBCkFZYblb+h2GXNZH/B6aMKKzVXl15yXRejKoyDNKitBtU2ZEZLjoyOXnhQMdlAg9F4QJ+WW9w4nlc+4PnnXdkUQ+HK6QoeDj5N45neAJ3o3zDf3YuRk2JoOyejmdyHrwAnoq9EW8J9a0ygP4eBQb6J7j3nXcxOVXX2INSnW4MpaibFQIA5UyrME2NjXamCo7W3RDi9IP7aPj9uQXrrNf/sd/2N5vOMQOeMcRNt49w3rFMKPy7MYZaKMGR60FDCpQ0RQujYyPzABrnxF9UlxB4ETkIF0Qwz3xtIBpq0bULTTYYUp/3HX/XXamQMW7TztK4AdAI2J5JAPPmvt96kkR8sTE1JPey+dVL9gJ6MRPRPOB8AcLGd5BiEEYfzz4UFT5TRA6VjXPKNuCfF18w+KNpkc3Sz9FmiaUAGHNeFc8N0CG//gvFhdAEdGlQJoIEJqbXyDm5JU7U4RAVD1noh2iV0EAgunyOmThryLkipdSMXpZAbof5Eoqe0nMwd/oQJBxJkWBEcE4+iSIDmmMTqukzLLxYM6uxFPkB6pUFGIYUL4va/sw7wQfw+v+OXNKoCoULWsUdTUBKAgLjziNfXsxoELoOswdq0peEDUD0AqwWMYIJx5lLigdf7KDEWYCPQOyxFxiPOGpcm2KlPj3MZ5QCnqjoy4iVVwf6+S/ff3TOkcsQJ/D1/CfUnv6viHxS1bBwW/cn4yoo4uIvPmr/XOUcPLeAKhJMboZh/cTOA4PiHWoGpU0OxbD6TLi6SEBfU2BaQRIjjVz05fARZpcAE2oTPSRlXMhjRA0BqZYI+NjTWuaI5VOIv7PDVHQyQ2SwJGvu8/VL0igDpqFt+VzcSPGn5CNpHNjqRKoCfkLHsuRwJhVmkXiy3hHUDx+Obemt8cYyFlniQq6Zn6Oax1MOqMTMcyhciYd6x4/opSvV9HAwC+AveCn4ClXrDEGB0aMIO6J0WedlPUBEhBGPQPteBv8m/SNr4/DPv8TBiw89jzj+EuSb1Y9gW//XdmhVdXvEf0IIxVRsqwteEyK1iagUY9T5Y9Oa5LmgIMTUU/GhJ4O56saccq0Yx753QHG/LJkBzz9obETMctUqjgV6C7d7uA5jSBiVxGpCOFNU6wgVXRGlpfKylecojTIRK6idajq2XxNCGzMPct39bsAQJlvq7wSq1NN94X9yHyalIA+SyDT1ypFepx/0lq7fOj58B2BAb6qwCt95A5mitL62gcAch2CHTtWoOKKqy8VqEjKHlCRw+6uZ+WDDQ9bh25qVQqkce1Gu+vqT9gT99xn3QfsYy897T1mixbZFlAo9RgCJ6PyYMsirsolJbgq8FRVKIs1qsgHXkle1KJvWyViomX65YucC5Iq1fJ1dsihh9jvH/q9pz9OPv2YABXuuzLJ8MSijiilMlyNBdgIgQ6jbI4Sc+ohC1QOm4WgQgNPDaCE3TvIcgSBEuqseBvBCKGUc3gvK5tgtABVLOywM3PdRKsUUCiW2J2C0Rjx8JzTxZUOf7ISCwXqZsxD/nyXQIWPN9IpAaq4PykdB0v8YAQBYCjjLIBVBeXpg2T4wyCl3h4VNJyNHzMNQxXRgTBmMUuMHqSIccYPnnIwZFgMQBVzQPFnMJcUPN+7J1EQUreNYfzKGDbxLIBGHJbsJnRmnaBfmploAxJ30ObUBrBpd5NSYAhLRCoUZUvriJkEVER0gffzN+VmAU2exkugwkFOzCsARY78pChT5V3MkfWISCDr5ONxzwBCZc8Axkzgwb/g+jAekZaIPzGrAEQ5vVaNRjChPA49OvEu4M0JlIxQJSwLfbO3iZwlg5ANaK6TyiA5qzJo4Iky71OSeCrhFpYt61j0QfGnmnoLwBkeYY5S5HUPDgpnwhco8WzhSY43AEepJipH2LIcu9EqAIpJTkwCWshZJdIBAPKVTH94p76ftG05A4sAvG4YcyolzaF6f3H8Pgv/ceDk65oMv/MQRlHeXWUnGdHIWK9YmwCT2SEKcJ/5KbxWB5tOtmz4k/FM6axkfnwMThfo5oAvnAuP1MYTwvHI+iKNugpyEqhItWjFOqpUdR3gP0cqmG0yOnn1curRWT9/lzz3MN9F8JKBfoAidKP/MD49AH0fzgc6MK2dp+wyB2fKx2+fYxAq/T1WZNzBcUTHEkU9TRexoJTe9buS4fTlQ0+HnUki5PIW4DHWzvkjDyUGnsiQAUemShp7ml/4pGns/lnhvgpISjqiwrcsaZ5vIlNFtoufM+4YSzyVMWI/sk3KIBJQETbFbZJHx1NkTbrUQRg61ofHNbGylE7UHXfCuyauuPID3t8Bz8JrKlK6YkIuCIaNIGaHBtg8MmwKD9jNl3/MepattMZdl9rfnXm62fP2ti0OKKQsiVDwH8T26uZ6ax4LAow1jClaEVpn8vRriZyJ7bZh6poKgYrb773Tznn/GXbKe48TqBD4UR2Hb2d1zyTqJPjji+KKBQMTIXFSBw0e2AJU5JqGMKzjSv9EXj48xvqUM881II6UIaqHp6peEeHUUKowIkYbEJUBSzAlAlvvQi3Gk/HzhZ1QGkbvDJQJx2IUk/dV8GSqwJ85RSokeDUMexWRhsHL4a9qXj6NN7GpGyNHp9kzSsCC8WT07wqQsaTQniv6FH7zRfRRO34vvj+sQTBoeCUo8TB6Hg+A4YkjJvqh1Z02PD95k2PyyCsRGxjXQSrgACWKqSbUyX2kG5hU5AoJ64dHyvso1oIPkyfoClSgAi8pRVfKyeOOFZKKck86xu7pGg+DZhojH1yXlTuKKQDruAO/BCpcWTN+oiIBctyjAlBMtMR6efoh100ELYo/9YHKKoo5K2w+8/nm/isePYu1iFRYzhEzR2giYMNvlsQpTHozPA1fB2jhcpYVE4aOx0U0haeHy5E9xgB6pDgrn/gAAlTmn2KBWui3mJ8DEX0AlHMVzDIFfvB3+ZWuuOOOTJWsBgO0xNrGt0nGswJO94XCrKVqjKDyAv7lhiCZVdbJ649ivjGq6riDxrU/VcAR16erUsTS16tiaGNGzpoUWrK+zvOZ9kGFAhV9JP7EClrL4/In67sEKpwnwxjGmOO+fFXQAlAhHvSvA9BWALTLaHKsMKC+uyBHgHIKJemIbeiQwFIeLaClUui5rX6PKBDzqEZOwtHyhFta3+SwJc7w/kI+9XBqImYc65l5orKOvggFh6nG6ctpbteUnoYL+Ua7eISVsen+ABVJl2SKknaOBUvBmOCPWGONxoFGgI2KDKQ5xLqGfBVBafBN5qyqHgixSZ9PAhSZExMFMrLJT6nwU+GDRKsKqPD0GwPO6aPkfDj90RPVCG/QK9kyB3VJQ7r+CLCFU9KALg5QcWkFVHABoIJFH9MuCYxuSczXJkDRrF4WE//9G/v9tV+woVXrbGzhfPvr95xodsjLrbckpdrQrIZZEWKMnGpsNWn2znEy+opUlN0QFkMyQeSpRJ/6Cbr2sQLFmgoW42CBijuV/gBUvOeM46yhSd6TBKCsuo5AiIAFFDpGhkegaFHoGmcCNSo/1ffUBWhebjhZVjxJKf0UovaCNQcdORTNw1L4WqDLlTFEhWYeNQhmhBHLMhrjHt2IhcfD5rqG5DmV6yl01Nwl5N5Ix0NQkRbJebKI6sgI6L6qcgnhizB/RCsyTbP6c0Ph/4hZheJkfNAiBCKUGZ57EVRh+FqTwua5KCrAT3jNwYRhlLw4k0foecCBXD+RPbEo8+X+oJN7qv5PUK7YlN01CKIDCp4bHgTKI0BBgANXijmSkT0pXe5xKf320kmfZgYVSTkx1xTe811APmOEA77gmbGOoxiSJMc8x00VPJe8FAXaJBbZ89W2aS+wDbqwXvA6haEOKnIKw9UUxhy6sROJAUZx7ASgzZUp4wiaVnPmec10RSq8Dc8ne59Jgbnyy4MOsxFQKKV8XLmFFwogzEo0gG2kqyoOUapmZ4ixGyK9wwvBEvCAkr7WaXwUXDpXRyrE//Cd27AAmnj6lRSBj8+/CnrxPK9dgRfS58Gp/lQfS1qH+MBZtrJOwYc5SphARVDS3x1PcgZIb55CwwAqfb7plQ780iTgg7xlOdE519XkecSa+sgq86wMHrq4LioYi2QUKoVv+j4N0McaDkV+ZmXWaT2S/KdneOogFSRmvZDnHGkKfjKoyK8JmgXfc3VKk7KuaS4hJynimPRHxKWCxgFsg+6eASh4x8GjfB98NBlU5DVMPOtDDD6ppOsCKTsNnAdzhMkvDSAbf036LvFRZcdFAtO5wDgcIYaUIoDJscgR0oh8YOFIb6ZQvz6BL70QXq9Bh+EIJ6vl0kUhp4PqrFPRX26pC2vtPJhBdqxtbmUQ9EUXhwT5OJKeC75O8N1lOHR88AV6Ijk3DspySieDJ56ZdXuVliE0eTz5c/gnwEOAihSp8HdlsEFJegDzGCO2WN9n/a0x+M457Jr+zhMSqFCfiis/5Ds3otgQZRVeZwMtryljGR+yjiFtN12/3jZ/999t+XX/ag2be2xg5nTb88i3WdsxR1hfW4uNt7TbIF0avSpLYWXtGuE5zZ4xKNtYoyIJHkbJ2iExmE84/z34wIntq4piQEA1GTzItH3q1YeR/rjbCzVPPvVYBxVewJg9AkVYxicGXfBCvZACaNFvDGLk6ly0pPQn6mk3HpXA7j9hVB2AQA+UsprsuGJGfPGWo8BznJoAguNepKZ3eyVs+FrcRc7faZqEM1fIN/o1FLqhYCN8H6gw6ORjciQ1KyYAACAASURBVIPEv6FVipykvH8Y7cgNuxC7oY0wdN4Z4UoiKbSqf5miNHFXCK6DGNIBSZn6vAEVaWeIF3GKPtkwejRGNSAYsBQFqpdQVfLq/kzWAmMTlM+7VRpgPhjUc6KNNlKnXiLMv5CGylXXoXNEoEwDZ14GHiMn9Ip8YRzrpSTdOPk2OsYbO2Ri/cIzDwXGvawjxhyQ1ywgCp/mNQr6MR5Pjej35EiFhCyBwqBzAqMOIqFpGHTeFzyO0CbgWokmRFSDwTdK5tz8uSGrNSb5s/i8WF0fq4fiIw2CQgueZi4VfgsRhFJ+v4dr/XdEB2KNUkQjLH34adnIAordk3FfLd0bcovhoTCzEaOZla54gZRnVl7kVhtZF+dLPBskBQUd17G0eIPckg175XfKtSf/PMlF0KHaxTE8XM8GJMmtRhb0GfOoeG8o9Vh/L252ruTq2DUQwDXVW1RARTgJ1SJKxpnkLoHZos7KdUNZi/kbohK5YgwD0QcP80NNTv4JIJANSDYSWU5Zl3CG8ngwmPU4TckAOLDIUdgszUnvxOtCR4QRCVpEoSesEPo3aOTcluhXBWuVHSgVkASoiJRBPCTui3trPqrMMn3uF2Qvv/Cly1D1JztFUTfBows2wndoVOsk3EinFGY4MhGFCXAio5l31Lkzhj5X+pP5aw5ymzWXSAFE3Y90BDoA/a0XOyRHrSFTwA/fSuxl4vpQa1gpFE3gywEEejLpHfekeEpKW7kOZe3z+qdIotMup7PCQY01SlFr5kIdl57rnYiT0zBpt4vbuaSDFZEN3k58XKk9iZR/YDLehxMdUfmI3OME8V2k92MHCM+Meftt+uP1ZkmeGqQwAR7ep+K4dx0jUHG5IhUaTNqumbfheCdNTapJxOhGwTz6mC3/6vW2+Ts3WLfos7G50Ra//tU284wTrVeNsKxrug1wRgc6yo1OeN/VSIUMvYewMnNkryiYrPbHu1Lqc/o9uIJIoIJrD33NwXbHfbfbaWcfZ+8++Whr1NYUUjgNtA51hkXghhJjIeIRgUCRjDswwLgNq+5CtQsOKmASxqPvx9UIDEOP0nXFOqg/4VWiCBpMz5Eip8DHP9NzZCK1JuEBI/xeUaxdMeTjMXweQBfQafQ/SiNpAUehtwwrNRVeaetKHu8BI65rnKECSYqKzqQBBDAIuYQIxMozEqiA1fX8CHsn5en3pZSFK0QYKhcjhnfvSscBBe9RjUdmMgEOq+vX94yHR0pQxtv0lCaBIp7Jk5Uiy8WNrJN7uIgfsC0MF3TJ17hQar4j1uUeQj2gJv2pRkNSGsqNNMzt1Q+6jlqIiGCMuo4OkBdVyqGYSStEDw14KgswY2CevEt8QTe8ulZdI2OMUqnUg1CrMKJ1Dvrx+ZjWyPmHugwHRvAlSj2UQQYULvD+vlRL4AKYhNRBRYzHq62T9xTh5VxVHWFdXws3YFGQGcABIJILNYf9/cRG3JCm8C0FpWVfN60RXjjAi/oQn4vG4uNOOXPGokhRTn9gbCelP/g+1TKlhfc19MiK6AyIbkoKZUzvIoUUW3MDeMTuHxRwAk5OCbahQk9SP3g1UVMTuyEw7hkIhCF20OHqK/3JRsfXiny2wC3Td+AW/JzNErKE0fN0m18f4VsvmvWaFF4LOOa6mFn1/YgYNVkJiCTFtC04Zz3jucFbKTKRwGx50o4p8a8bm6TQHX8lPigUGsaWSJQ6oA6DwLozzpBhF0FfU8mcy2Yq8oUT3OOER+ABJlhIazoAq6YAIUBEGQKchfz704M+ldQBHxXSEP55eLLITtyXdJJHMcL4+nMKIflEwqB7AhXhdedxhoRXoyvILxHSqCkK0JQLMhOg8JozfezWPRVk+/sToKC2ivukr0KvoYv1XX2f64DgBVoL6Hvqsjy1iqTDl0n+WbEU7g/QhU3ECQt7UedriL5MRtedwQAV4+WIANT7eJBl6R1+PL1Oc0a2vTPesFNBs3Da/LenF1kLdbtONI8UfoueShoLe6P3NSQe8Ih34insQz12i6gKghN85D/ON+l9OFzlNn0IbZFFxs84oTvjTH+cOxLvusvMkyPyTcSjQQIfUqw5HXPcUQIVV1qT2nN78RsDwFi47hCpRaCm8qB1qSWu3XmX3XnNp6zr7kcUuRixzSqUKx20ny29+Fyz3Xe1rWp+0UPHzfYOG1SqRFtHnOGavAo6pQOc4KEqgjHjd/yp/uSwWmJZb2DiAENd6lAShxz2crvj3rvsjYf/lR1+5Ouk2Edszz13t/aOdgcha9essMf+cK/0Jl6RmzRbvONzbcbM+XqJCF8etmUP32Gb1j9prR1iNrZGygsdGW20JTvtazNmLLCS0jdj5SHbuGmZrV71uA0N9lpLc7P6nI/bnPk72/wl+4hmpm6jg7Zm5cO2Ye3j7h3S3VZtuqx71o62YIelpvpWNexqtOGBjfbEY7/X2mxVx0/BBk15eKTBdlv6AuvqmOtCX6+6kydX3GvrNjzhf0egmkvdNmvGDjZv7o7OICWBtbseuM36BjZoPG22ZNHeNnPaPDUhGbaRkV5btfohGxjc7Aw7ond3di6wHTSOpmYxv5hpZGyLrVj+gA1sXmbtGldZIZPW1hmaV7PttGQvPbPbI0JDI5vtyeX32/Do2igeRQlIUEr1M23eDrtby/RFjqFtYout1HVbt6xQdzWUtDYWNXXb4sX7aAztzui9PVtsw/onpOt6lNLapHWYZ/PnP9/6+nWmTHvZVqx6wNate9ymTWvTeCQqI/UaxyzbcfFuki2EYcI2b17pf8rjW72weFB5ifrGDls0fzcdctdqHa1d1tu/yZ5Y9qArxfaODluyw67WP6jNw5r7hvWrbWvPKtFwswvIOI1a6tps2oxFNn/OEusf6rO2lgZbuUpzHt7qOeVRXTM20W7zFyxVE7ZOrdGomryM2PInH5RMb7XW5gCqvb2jNnPmDjZr1gLRfMRa2xpty5ZVetYj1tIqqDimIufGdp13UtJaL7CZsxZpjAJE4s9lK+/TPcP6fI7Nm7Oj/q76pSaNY90Dos9m6+qcYXN0/dhIkz4v2db+FbZutfjWFQst9dUYTkqkodRmQ8ONtmD+nppfqx8ESLRuxap79e9BjVv8JYXU0jjbxzos5m1rabKNW560zVtWigdoHa7uuHr/NPHT9O5FrozHtXtreHjANon2Y+LdtjYpFemEOu0GY07lug7p9E6bpmdiyFsa62316sc1th5rUsqzUWGsgUGBd9F6zoJdnJ5NkuPhvhXW17PBQUU9RwDIIema1u1r3dXaru64A7Z50wbxg4Ck1gKvqMThhmq20zVtrrW3L7R+nT/UVBq1jRtWil84D2NYcwAP6Zwiva972hw3SM0CUJt7VussofW6TjASXSpANypeq7NOOSOdNkvzHfDW33QI7pUOWy+spfOEiEhKDstjOp5A17W2zLIm8YK3adb8+vqUCh7t0XcqUFc3YgxcQ0ObXztNazqo4wWa9cLN4odyuU+fA9CllxrED1qv2TMl16Jxs2iwuW+1DQyt05lKEZVtaOiwnq11NlPyD7Ck9nW4vFnnH21w8Fse00GPkoUGASR4q7NzjssLaeDRcq+r/lGd1zSqXkJzpNNGxS9EXocGZVgddKmzQLPObJAR4wCr8fKIZGS9+BcHQ52Um3QGlIbb0dblBzjyrnrNs6+vzzpF2+EhpcZbdZCU1ggebpRzGj/SuBos+hp54JwfzprxtLo6rXLYY1OpRZ8Pi9Z9ug7wx/ul3/Q5enR4pMdKzTLhw4pwSw7bWrud5qNakzY9q29Q30tHs026TnNubmpzORsZ7RX98EE1nvpW6++XSyZ9BNhS2Z/uW2XNLVqr0X5rb+oSFSU3Q9gWnWMFBtH9gAePVAI0xOMAdY+cc2il1rBF8tk3JLmT0e1onWuDUvLQpUE7HwFD6LDW0kw1lNQ5Wq3QZFC6d8CPvGis79T30Bd+Utx0TLpajlCLOlMOaqdla9N0zT2i7hySWd8oGU88OIZuHG2W3HbY6FC/njFo7W31Oq9Lx2c0zRBtxTPiBe4r2xbJPKBINmlEdG2Q44/mk1wyTtJ7o+R2y136rtXBUFkNJK1+QOsTDhDF0BMOjpKDDehQVN/b00vuhzF2kpcGRSCHh/s0ho4qqGhGOfJ8bETyHNiyNiEhm6YJN2/aaPbz/7bbPvNFW7hqkzX29NpoZ4tt3XkH2/2ic8wOPMB61L57qx7gJ4nivSQvpUSPfJlZ0gWeh095n7xfOwBtFVQU83QeYBNxvUMc3g8FoV5T8TL7/YN325vf/rf2jqPf6JGKpbvu7GeXAIY2rF9ja9Y8LiYb1KKBvkq2YMHONmv2Qi2+GFCK7vEHbrEtm5ZrZELEen2puV0C0GALFu7u13qlgJotDA9vtg0bltumTWvccA8PjtrsuYCK/dzba24YsFUrHrQVyx7QouhZYpZGMetcGbsFi3Z1hkdYN8hoPvbInSr32CxBVrkg3lCpy56z84E2e8ZizRPFOmhPLL/bQQWGfFhMVm8dNmf2Ytt5ye4BDMQu995/p22SEUcQFs7bQ0ZxRylqnTArgXjksVtt7bonPWpTFlN0dy2xJbq3W2emkObp6V8to/h7Kw+ssTEx5tatamzWPtemdS6y3Z/7AjHpDNF71DZsetJ+f99vrHdguXV0SAAUeRkdarBp7Ytsj73/2uoFhAak1IeH19qyJ+8RfZ70kOTYGMpkmh100MES5hnuEa5etdwee/QuKaH1+qxfIGdnAYa/0nVt1qKalgcfv8UeeOBW0RuPjvRBqwzCYttrjxdoXLM0j1H7w+P32uP6MzyyQfSVwGnu06Vsn7vLARLILnluJQEqvecP94mOw9bZ1WV77LGvjMh0PbPBnnziYXty2f0ycCu1JooYNbRoXnNs8ZLn2Q7zd5XyHxD9euzhh26yjRtXiM6c0ivDX5ptu+66r82ft4MbyMGBdfbYw3fZwNa1MgqsER52i+2yy962y657uDJAeQGS7r//VgneVtFEoKLU7sBg/rzdbLfn7i9+67ChsX7R+Nd633qbO3tn23efg7TerZpjrz3wyG/tiScfFphcbM/b56/0eZfeU7Y16x+0Jx+7zyYGhmW0pfwa+3VeT5/kDaPTbfvt+wqbM2cnV97r1y+zhx+7SXKw1cc6IWW2aN4+tvfeB0lWpBTG+xSAvEN0vUdzFeBTsXODFPH0aQtsr71eLNrNcG9ly5aN9viT99qGjY/rHb0CV0NemDUyKoXZMMNmz9vFdn3u86Ws23X/mEDmI/bAvb+VQpIRpWBaRqR7pnh41/1VVD1TBrTRhrY+bnff8TsHCY1SqDg0e++7j0DRfDc2mzetF888ZFs3b9b3KDiiUDJ+koElO+9u0+fsIgPfoft67He//S+X0UZFK5tkXMraTbVoh+cK2O4qpd4hoz9sTzxxv61Z/Zj+vtnlRHXkzputLfNs1sydbIeFz7EZ3bNF51G74WffkXLtEd/pOtG4Qanc0VFA3Uxdt7stWryLRF8AT6DoUcn0egHmRoGFBr0f4zU+3iyZ21vv3033t4i2I/agHAF4ol6Rv2aBuf4hgScB/hc+/+8d2EP7ZSsecvkvj/f70QdNpWmSxx1szz0OFJjrcKdgzfpH7HGtf70MR38fhl5uUhNAbYbtvvv+AoNzBWA22/0P3i5QqnWX4p81c6694IAXurFeozE88vAD0mUCotKFi6WjFi/a2QHA4088Yg89fI8MuyRQKe1dlu5ms6Yv0H0lu+uuO23d+lXibYEpgYf29ln2/AMOcj575JFHBCRXOZgAROy00xLb7TnPkbEekh5eYytXrrSeHoBXg9ZlkZ67q97XYsuXPyEn4AEZfgH61mlyanYVfXd0eX/40bt170qnZ7OAz7SuOXIc97Q2AY375Zw98fhjoo/0oTz/rs6ZPtauaR22fMXD9ujjmp90P7RvbZ5re0jepk+fLcC2xR54+CbrFXirmxjSWAV6m2bb0l32sZ3m7mJ94o1HH7rL1q9b5U4ZtmLO/KXSEeIjIZXVa56wJ+WsDgzK6ZDun79giS3d+XnWKuDx0ON3S7884u/dccelNnfWUuvs6BYA22i33nqj6ZQJgTnAfbfu2cvmzd/RwfrKNQ9LXy93UFbSeJ+zy/Ok7xeIJv2SzQelf9c5UCmpc/VOS3az2bN20lldZfHAg9K5cpLET21tbbbH7gdaZ9ssgf8ejeNRgegnNAEd9NXebTsueo7Nn7nUegZ67Q9P3CtHeZXkQjIoh2tm9856517ioQZbtuxhW732EY+QAPAWyg7usHAXj0CslqO+es0y6TOBOdGiBVnYYYlAcbf0T4/do40TE6Oy2Mccd6QiFVdLUIXs3VxJlfpWGU8/WpsI2yEU1Lhxo/Vc/w/22D/9m83fIA9kcMDK7SVb1t1uu7/vvdamGoeBTp3NIQ6nHziAgTamjndSNXVsZYyQvIMIjyBkQDE5UsGnOTpRBBVRvFanjpqvtIe0uKepRfcpKtSsaxRwkECzMJxqivIfKw/oWiFSz7WjcDnfpCQPRGhQqZsheS2dHYqmyNvoHxRqFVMPC/WWywJYpBS8IIne5sTXFAUQsiWEMzpclkcwSwhQB50JgbeUBJbkFRDGb5HyHNE1GPMxwlRS0KBOhl3SAo9LyZbI6QlgDYsuozLAzSUZXkL4BLU0biIJI2M9UjyE0CCTwvQybgjWmLxDvLytilLUNchbFPBpbZZ3ovs5dK2kXTDDI+sdNTdqe692A2s92qUMu/Qcwn9ClgJBg0MbhVTl5fn5BCD0Dt3f7FEKPPhReXwNJQnd2EYZ1QFdI8SsUFm9UP3YUKuYqkvRW1JJhOFH5eFtkrKWsnTvmCPq5cEK4Y55NCCF1uQ5NKkx2qAiNo1SBs0t80UnQOOAlA+RlSGtgbwerVd/n1C/vDQAzuCA0hHUH1Aw6nUy8hD0XoKbeIRNAjBjMuxNUgCjoyPy1jEEUYjY0Rnz8WpsGcKy1qlBRrhREQIEc1SRqYamWaKXPGMBpLaWOgnaWvdQS+rRMi4+KE90aqzdTmsiFfXWb8OKIJQlF57oEYgeUf+WJhlpBBhPuUQ6UeHJrVvX6X28Rx6lInf9isyUSp2KhC1UJEgUbSkJ5K3wcePBzOgWTegTI1r19C935YWyJYoxPgY/cYrwWhsZFLDnFGE8J6JI1ChISeNxAcYmFAqlnT206JECxaOm6LksoceDmiYvc0DM0eSe4Gbdt0XjpAuurpE3xBjx7lpapolXBXYFivr7N+raLZIvzvkR/8rhGGFnl9ap1Drd2rtmOwgmWjXQt0kAps8jGqzEqPgWj69r+nwVczdLeWruAjr9WzbovXFOz5COA5g+Y6beTfRMay36EakAEGDwXI45ZFBOSmf3HGvrnKd7oNuwbdm8ymsMRnQtRc0N4r+Wlhk2Q+9D3wwJPG+WIh0Z2SJ5wwsdcuBcJ6BMDVFHx2zrktFi/K2K3q1SZBIgVpYOKSmq2Ci9NqL1Qla6uubKQM13L44GVpvlmPQrWtEoHUQYeEzKGKDZrUjeNK0nUQDAxgYB/YF+RT8Ab4TP9e4WRQh32WEfzSNSdpu3rrYtPTIwoh2ePV5iYwPKe1c9V6QWgBgQMF+96g9K3xI1k4YTgCa6RGRvsYwHMsHarF77B9FMoXMcPUUcFu+wk895YGiTQKx43E/nbRQIWSCHY6Yb/A0b1uq+Jx2otOjoBsBIk6KBRARWrFih4xJ69V3Un0GvBfN2dC95/fp1Ap6b/RkAiVkzZ9jSRUutb6RP362XHACsSRnqDKeOTkXq5rhsrt+wRtHHVXpuv0dYFgpQzFVEZUCgb50A8cZN6zyCi+5rlQwuXEgE2WzFmscEVHBiSOcpKjxttgDcEmuT7l+3ZVkYaUVxxkZJD3fakh13U+RymuRpiy1XJHJMOnZCMk7Yv1HyMF3yOH36LBvs77WNil4PDfS4czCIru+ar4jzTpLtDlu/doUcyEfEF4rcSxbnzl0kIy9AJi9ijSLVa9evsP6BrYoszbFFAp+tclTHFHG7/Y7fKBIYqcO6iQ4Z6l0FxHfQug/ovkdF91XusDYp2rjT4t1Fv3law2EHFYOKGJMWJz23447PsXkCK0NybJc9+Yht2bpGvBQnee+6dF+Bq7midZ+tWPm47lsjeRAfNbY6OJgza4mfnbVcUfVe2b5G2TXA7IxpO4k+z/HoKKBp9bpHxeuy75Jt7luoKC1R6gwqiCyVxE+N9QIri5eKdqqlHOq1e++5U5/Jjr3z+KO0++PDfqQ4KQrPw9IJT4aBsNkMGY72/h6zZctt3We/ZGt+9BOb2z+oLabjJr/OlndowO86xuYe+XYbmjXT+tuVb6cfuJQIysJTe55r4U8UBpFHz2UVTwUqHG7oAq9IT0VdGVR4nwrt/jj7vNNjS6kUxdAoUQkZPykewnD1MuL5zBuQVoQ65XHQxEtHu4/JMyU9QnRgCIPS1ikUBg2k9LS4gAqEEwWKsSc3xi6HYQGJ2FYpA8qBKvJKPafL9x62E8oDXcuLwtiMefhH4SYpgGZqdwhNKUxKJhYPLvYDE04CWEWhJlt5o/if0CbGIqIt9GFvEiDy0NUEh6uRs1NOUILHWfZNzQqKShlOSMESyiaSUWoAUGBwVSwrj6leRg5DF3UnhAkJ7er+MRlYvatB9wQAlAGXwiaHOOzGoaSojOogBLoIiWuVHbQ1yfhibL2IR2MG3EA7IgH1Apb8Yb54YkQyylKCeJuDMoAUvNbLsxUWcRqOET4WczQAzvTX1iaFChP/kEv2cK/Ww3OtGBjdNTggI6HxtCtShvJnTgBS5zavZ2mQkAhAKbqBMbGJfuf1RoEQ5lwvgDSq+7mnuUnXy0ukCDPadNOjolXKOSrIiQrqaVK0eowiYMBwjOAI25mpAdMzoQ3nDow570htKdSIx9giwMQhUiiyujq816iRIExdknUYk8EnKgAowWswpdWa9AC2Zw/0a900jnbJV9nHL6+Geg6Mhteo6KkKYYoFlH7o9sZzHHhHQdYYIU2fL1E18qclKVd2PalYVGFn6D+h5wA84MAIJ8NrRIxIN1DnI8OqqF1EeKAs/CgQr8GOaczj5HK13sMy8m1NgHKhWWqNdF8z60/QXbdx3aj4vRlhUIqpTbzMuWvD8hhLSuXVuVFSSFeAqCye81yt8yh8o3C8FOSAgAM8Wy/gMCxFLFym9VeYWSAaUMG0Aa294osmRU5IGZJ+IAIBKG2gB4x4ENluFs/gAAxqcNM6ZFTEJ4CYbhkQBflFA9U3pc6XQRfpNMLLWjuAQ5v0SN04uWsiN0kGxDNl0WQMQKAIAnNrFsMQbufdJQF+cvv90g0NAoKjw8iwUoZaC4xVm8RvQJ4fBzV5SlYpEoxqr/QujoLshwP4Rj2jXR4j8HpEMW5qsxq1vshDi6IMrHuJpoZiDhy9kt41ojljTLJ+QTZxtIaH4kDIkvhuFFnX8pDSIE0hlerpQyIQOGvwCc5bm8L0W5VGAfw0Sdeje5G9kngcOUbbwnOkYuJwuVTwxzek2KlX0nXoaQfLch5Yqw659GWXJyINjB95irqyQR1yid7qEOCJXVXYadIq6FH4qF+0H9B4JauuQIkwibbS56TXcObGFH1q0TyGFJVoFp+MyVEizUk0SthPdFSqQoAWW4MDivyzjiVq5LQ+Y+JbwPiAog7tHdOlDzrEaxha6mBILyEb8Hi36K21kE4GnI4zLulWUrt1OIp6HhnMEYGGqJGRfiL9IxDnvXv0b0AHYL/OnWScU+rHiEo1S05kl9FFSpUNqdyA9AZ6xVN14tvR8iZPq+BxNNaH80WgYFSOLTUe0Bf5JgLaJMBPbcS4PiM9gq7mO7cHuhftPMrcAVO+Y1B6U3aHiEXUWox5irtNfFp39PFHT1x2xdVieglA2gIl+noRCjNulULp0kLaHXfZE9d+xvp/8ztbJK+hJE0g0bTV7VKUr/h721VbS8d2WmSbFNYrSSFwuqj3eUBJpYphdj94HYWDCldf/v1UNRX+aVi8bUAFoOHVh73a7rz3Djvr3FPt3WrTTfOrCdqKsw1Vj4WJEWTCOByIBmOi7FEi5PcAHeTnUMgAC1eaIhRnluCZUYOBRzSuhUThYxQn9B0eE6F0FFzu9OfNuTTOOJIY9E8Or1m5O5S5DKOMCd9htPwQLbxmIJaeT454VIaSLbANUirsYOAoWQRwWAztoIJ8M3lIDA/GErBAftzpK8H0bbdIQ3gXCDe0bcLjw/NkHoBkJ3cUrnnuUwIWsan4QagoJ6RAzA8rEyOXFbHgN+Nm54t7/VKoKA4YbxzlES3X9Dv2tnuBrWhA+oyxMXbmjvGNMDbhFwkN6RT9fXhQBkG1KqRvRuSxu/Kh8I/tye7lAkYUicB9csoBGvSZG0WZeCH6fBYKStIVISfwkTYTrVk/PFUMNeAH4MfYyDNTlkV/lTHfZRT96ylC5ARZlsr36RD10He+LgiXxsv7mlt1cJ2AqZ9h4HSjuC8KaqnehP5eoCuBIx0DzUa0znjDgEEO4MmteH37NDsqdM2olDk0a5EsccgftREQGJ5DgXutjAA04NN3aDnojrohjAMKlnWO9Jdq22VYoiYhdsSgsPj7qNaG+5v0PTRx45nqqjiV2RUHBsKv4xpRw+kXxXrkXWNvCEYUmRaQYp01l1EZZ/LO46QeWUXkg+vgV/0hwtMukDcm44Si9D4fyCgR0rQbCIDnYJWUDOBK80cWAF0NpE/0DiJC1EuMSak26bfTwlUXNfypSRft2Kl/gNP19xbd40WrkjdoABAE/JcEhqAzhpfajFblwpkhtIEX/QAryQiOgJ/7QpEw85F+9M3JFONSnKoxEu0Ve0kFMl59xlpQc6BrvGof5wOKSO8OiZ86laIh4gAwb8XwUKTo/CTwovQFoXYPR5FWdvmKwm/SRA36rlHKfURedQkgGFraqQAAIABJREFUIoCBLnHD4ACbyIyAqvg8wIXoxdlMDpYoruSZ1HCQ7oVPQoe5ziGS6ToYWili6MWr3AUtcNTgjTidmsgH3+Q6CnRK1MDpWXJooqgv7TLR9QH6ORhRQAu9ClTWmiKDGN8RDJhzD/dEsagDA9KLWsNheceAGRwmb0xH8Dt1qIWOOFE4VXjcXpCpeQHKmLfXyQg48DwKtRvd846akgmitMlmeQE3qS/W0l1KzVzfI9uDDkoBrQBM8Uub5FupD/oHQUuiABR2E3VrFngGvJehg3RovcCxlstPAR+Xo0PklBkSVYrDhpIeZVcFR2jglGquqPqBAfGIbAqAgqMSGAvzoBATgA6fUjOBU4jKhI/GvKqdiDT8C+GDr9GTFJR6MbwfxqY1lsNJBBsnnBQIthOaUwoQUYIo8vWdMUlPuvZhbWUb6o7W7o8PKVLRIoZrkgBj3MZzIywtZKl/wKZJsdnNt9o9l1xms1atsWn0g1D6o56QjwBEzz772n7nnm12wF62jkpQGQjUjrcI4uWpdoetl84YgAq+LWxPyt0Yi1vn8o4PZ2JNwOsr3HDF2R+33X2bnXPBGeqoebSiK0pPQBAZEAcFehVomnuCYaPKGYTnxUq+Fw3CSKlAXFfkUUwEI+Kd4fXyLv4jCoJyg3ERFFf6Ag4ojABQMhIcty6BD1QuAy+FEQIaC+3GNisHmMbrT2Cqah8I9y7pSSFmZEFDYQByYl+xHzKl/zBIIPt2FbR5a1j9N0zIGDWoRwBqUFLMCcPhxlJ04QRXDIYzLdEQrQ2GByXj/SF4Atdr7REhb0GNacUgeaoCWgKMxIYJQIx5u2vsZHVbGkuLAMGcDShYjIvGMAo4c8akCEnAB7cLeQgN462NAYZsxwPgYQwb8XR9Gxcgh0Kn6IwKTaEx1d6MaoxUgH8uw681wet1IycaY1So9XEg6UBHQkVvEA8lRKrEezignChe8pQZuz+iFsjBJmCMewROAThDAoNeICnjh9Id890WcBwROhAJ4UVBb6IAUjSkU5xObvAjkoGihy8deEn+qAnyI8mhvUcLAQWAgIj0OJjV/DGqFGNBS4wI7212ryGtAUoAJe2pgwB3gB4vdhQdADhe6YRhAbzBV8mYMDZX5NA5KTe2v6KoJ7R+DkA0FlI6DVJoeMBEU0a03i4HGG1GAjgVSMwyTd2Ex0J8ZwoAW6k6RSVaVGALzQYEonlfhxQ1So88LfqIdzVTIM2augEEaCsShrHHQGi9GiloBhxIbuExHBm2r9aLdm4QRT+uoXEZo8PRYOyDCtXj/LTJOybtxv2dej9eGfIBaCaCgMc95sWPMUc/Mwj6YARwYNAVADKvEpVMa5pEfHOXmnwQFY3V6vzMGTcJ7gAgny0CjqQAqG3j9FR0jxtlPWtYhgqQD1gJnkBuJMu+TRHQEI4CuoyIDGH/qD2L3RIBKtKuPPeEiSbDM9Gngq06PqXEc+geD3JhJDx6Hbta3HCgv/xAOr7hmfLmVRfQonFjWHEO0Dk4Ecg2Dhzrj2706J3GwnfMH5EnbQDIxklqwTjiYYtneG6LogPwq4MoB8/uY7pzGP0yMIwRQUTXMEYcB+SEsXSosJOjIxhPFOsHWPK5aY6kwJE7Omp61JMIu+4r6ZpWzSOiJdIXaWupn4YKYlWkm8g+/IKuImJBjYyfIK23ODh0t5wCYTlO4qEx0uSS7UHZ01bpbGSPRCqHAsJjgDXkMGQrQGilgRb8SvpQY2xG1nQ3ER6iRsOyS9SSUfPSqKgCgJz5em0a27cFnFxuPVhOGjgit1FEG8XPOIq+RdU77LIqAYpGhgNwooPjrBl0EPOiwJyaSYEyolnwJWl5aKI6obojjz924rKrPiIiqghJKK2OFtt4qD5ws24JTeuG9db7vR/aY9d+1p4joRtXzqhOn8Nga2SA1yxZai888ww1wXqp9aoOgJoCwATKD+Ea8645YqDUKIOD1PEiETm3Aq4IPdZfUUD83U8JLUQEwhbFtYe+5jAVat5rp59zsp10+lFyDrWQQlLB+vIOYvuK/0HZwNx467Ftjr8gSCq6k1LDSLUqvMfdKHFGBuL3v/v7QjBLeE5SYiUUG1XVqqgFPfqBS97Tg3PXMCJh9McI6bo3GqjKmcvzuNAmQoPMz1NODM6FNsJe/PGjex0NwhQsMATgqoh6tCqkh9IZkBfO+71DBmPTtQARrvQaE4wqCg8PhrC2h/qo5eA9YkyP5OgeDo/Te4dlLJiTRx0876owr5A8MyTcDE1LXjsDAAlaAHQjrhC7e7QlQB95SyxvgkTtSQPnyKDIKGZj7Z1OAk0JvPBc7kXoI4oj70vKgqIwB4he5BsRKJS670zgWjwLDAweBHUQOfriW14BSChjCUyKPCHcrBXeKGsxIkEiLeF77gEVsrPezAXvXuMdZocF9Ygaq0MtKVUiWADYUQntMM+h5kPrVWkuRApDaxAeD8ZSyisBE3Z9EEp2kOFgE7CG4UIi8nXMmZ0TGpeGNag+MV0U6rnS8jCCGw8q9ulzAs0cnHlETM+mGR1Ogn7Ip5OWcJ5gafQ5YMtTMXjDKI5YNf8JA6VxS/5YN4AYwNx9Rn0OUPTCU/dmohcAyobfnn5yQxZ8A28DkrxtvujH8+rd+wXsBlAkncCOoQZ5nCN+nDcpNBW0CW81ebQlmod5PZGnVqKbIrRHaUPicRlawCBjByywsYGOq0RSPCqldWzR89Eyzm+AfxwVjQmgAODlxfAA1wzIwLe1RrqAEJ9HEXkr3jBA1HnWyekgoZG5QgsijTgXrA9yLR6KM2KkE6mU10I16V0YXOq3+gihK9/hJhodI31SlleZvfpQ6BE5RHm5wfcdEvCQqu09Z0/kFDmJWpeBIe1KIq2j1F60ZFcaSLzmnjARpbL4QekeIrT1fk5T8Ccqs95rTAith+6jYLNRnmtAAHYHaCbUIXkkCECkiIsMMZGWvpQK4Tt+IjqLgUyRzaTLXLdhTPV9k1J2ozTsgcbsnhGoiC2/6H48a3LLRJPgR6W4teuwrILZFhnmMU8TJx2NZKBbtSAA5gZF66htwegRkWW3HXPAM6cI3LvwglCQB0+JhKzA540U2vquBjQJhdDRswV5qSfVJ2Nbkk2J3UjoX4p+A7gD9pk/9ByVwQeMo8c9rQGfA7aInErHDmEPkUHJfzi+1N1BT+0+Ie3nEfCoTxuTrgVUA66xzkNK85SUVvF3aqchqTn3k/1AG8mrxgVABiRQg4Ke5Rufv2pQHJyT/gYsaBzYN1KNvslCtCeKS9TVgQ21bKT2fGs68qH7sVNQhyAEIE/za1WBNN2i69527FETV139ERegkh9XDjHxaAibl20uymb1Wrvlwkts2k2325wtW61ZC9ACOpF4rhPBlqvIZ893vdM6jni9jS2YbYMiwDhoHYXPonk75th37mEor0dwXOyMmkQzqbT8i8/5OiIU/Lh+DjF2UHHX/b+3M953ip161rHSPvTAUCgd5C80h0fOlRhBUjt4pyi86ETH/Dj+HKQbqQsPC6OQMOQJj+SOhryV9AfIbpiiVXSzI75g+hEZFfomICgoL74j/+Y+kebK4nqIUIoJo+rdIjHaqBIUEnUVLB6GHY/IgQnXRCjRFxLFnDrw8XdQNNiI6wkZsiUYugAGUZIoPkw6EZYWj3QgdJHiiCPp9W6NGwMLs7Ie/CAUnud0oQ/6BDpF7uOqUAh4ZRQHMieKzlC4DmvEFRGun8DjwhrrWpRiE6kZ9lZjrCV0xE3IX3sRJuNjrZMguRcoOgIqmvAaiLgQQaMmxBE16JC0UkS8iJqMSFAJ9ZNOwshjjb0HgedkEd7sBRCajOcAxoaJUNH9NfHWhJQ6Bt49HIIyAquIkp81QE2Lh0nxAlDk8DNRHlRCFDh7gzSP5uQQDAacrcYYR9I4qhdwBU1YG3CEoYA/w9v0UKfGC1AYVn0KW/a4FlCCCLEVz6NhHiUlJKypJU+BECS8jeLyuh2eKwM2IPBcioIe/4OhdS86Af3KSYZJ/FzUPIIX0SLfWeRRF6JPinZRWOqpCAxubPOOKAqyHeDfo0JEP/RveAhvlefxm7HlU1JJf1Co6Nv39JwO6hCUfyZSgAEmT+3AwEPt0aTIoZo8Qq+30vypzIfmjMFPYGVdNEMiNaQYPbqndaGIsAlALXAyqjENyki1tka+nXtbVdcBH8VhV1FgHakjDB7bdiPtGFG0AGMMABXrze9cPhp9a2oTz/JoQHBWgGwujzz3hOY9IuPVKv005j0Hoh6pvbXTIygRERVvykC4l86sWXTxs6e1xLuDMuiNKjJmLajKJ1NGozpfPy/+JkrHtdQv4DQSOWQXEelPeFg1KAq/E4CAtzBOPM+jQe69Y1DkZOheB4zobuqQSHGpTqBNdB9SVAcwxRo4eNKrI32KLkXfutvo+tsBlozCCMU/jFJGqGFcqQePvKmGRWNpVb1CHH1MEz7NneMiSGPrO6IFiiuF4yF978benTCcLu8coXtIt5A6wnNHRqN3TdSAsQKSPwEZT8IBHLRF3L/DWUqOA6AfI9ooRxJQg45FGVCDwdi8i6/+n4J27uVATmwBKRGiNtCadQBUwFfIMzVpJc2/X0XRzehCdxTj6AicirJkqkT0QPRs8rpGiqbhp9S3grG7U8BaAB04H4ooHZGnBOA9qkIvH7gpdLjThWi257/RS+gvhJRaDWfPpP1Jo0dEGv6g5sz1Ds0f0YHIGlLhBcpIB3YtpeVoh8CJ5NR0vPXYt098WH0qOlQANky+UR76xCBdNBGoMUUq9KI77rbbPnSltd3/kM3VvluClWiyCRF4qxhvS2eHzTrsFTb9jGNteNECLb+2ZvJiTAWWTwjUj4f2Uz4xaBgaN1NJhQVQmPyTlB/o3K28S5VfR3Tg4FcfLFBxp0DFqXb6WScoLy5kSFMSP7kSxon6BF5BdKL6Lh6V3xVxjUrVaGUMtWPJ9weyjYEwrhxhAc1V3+HhXkBKMlJ5Xl4jAs/HRPynCpSKs890qVxV+HLyd1UqxufVueVbqtfHEDOtI1RXBXVFCk2m11SjSKOPd/JfTKTwgxIJOlapna5O11ZJFvcWV6X6/OJa5PFmIBrtVmIeecysUaJF5amhaCavan5WYfmT4gsVmJ8YzytyapVf0juDwdIPfBGz2WZcYW5jVJ4CqN6TjX2MPX3hzYEQ8AAB3DOqwi9Pw3jxa0TIvH0IIWrd1iz5JUfvihZvnVAs+Vo8KTdcaKWIoriH4vFkxoMSUQHnAKCZPiMpVQRg9JqGCIMGyCBSAziIegsiVhhQFJanKPDOMeoyWCVdi4IlGoLMc63X5uDRkzbS+PulU9rbu9R3RWF0pVPhJQprqdlwwOhpLAwjKT+8PxUGklqU8Y/eCE3yzNvd60fJtSgy06NdCqSSiFDSS2SrisgAD23SWUMCGh5FgT4CrWzjk2VRZHFcu0Bk0JXapR8DtMPLjSI5Ulh4lNHPByOAwWIRQ6KK6x355qR4fP0qK+0fBw+4nkqAo9Kxks9rRQkur+is4C3nkcSX+TmhWSJ8HUY84k+5m2pF1r1Nt57hfMviA8T4zRUhK/zDa0j8rwkYuAwFqIkIE1Hdoq6LgcNS3n5fhnRIEacWwKwDLxlebfUtqdDwrjvv1ZbXB/WZtvSq0BGna4t2tQCKOqiN0TS8kBnnVHbDu/N6pDLpFRel0KexBgW5Sfrfx8kF3nzKq8Wqc9T6kfLtnt1tO++5RNs7Z/lRRDh5LisaL5EQSFRWWg6ecjojA77rRryvaI/zgf7DqfPItjt8IQPRQCwcMh8qS+bjDP0fcDtSnfET9YMOHz2VWtVzvuopmu+r5Ceses447GlBY2X9V9VT/uIAFb62kS6r6Jz07sxWMZbiNRGDrvJPhAOgBRmBiGAyC8klUaC3HnP4xDVXXiGhbrcBwtEg/iG6RGrAqh6eDnF+8GP79eVX2/ytPbYA77RP26zwyuTdbZKwD6gCeuIFe9vOV51v5aU76Tna9UB3N7xND13R+EbBSK8al8JhmyEoimG6fAUTT/6J/I7nmpKR9otBZg4qXqWzP+6w955ziraVnqjtjfi+EaaubFklnOePTQvpQuiZwWRkioxY8/o/85+T2yrHw3JaY6rv/szX/eX2/8cUyEr/ma9tkeeLfFi1KBS3YUDheWpZIn0loykD3t/XL0dA4F3Rgz6FSzvU6KtPFej4UNPauu26667TNsEue5W2Xo9pyyme1MBwv3WqOtujYNSusPMDpYjXR1hUf29T5fl6NT9ilwlKi3y/R2w0XP4NkIgzHQibkq9W7XxLlyIheE8yzoAlfYu3xLY08rrk+Zs0D0LXWzf32g+//yP1Q9ndXviig3Sf0jpd01JahDqJBt+iSLoNT4yomYdu8aAiAu/e4sCA0hOyQFw/ROMljaNBQIMo0KatmzxM7GF43cc2Z+4jwtDbp8p/eYlDpNPkFdLcaaCPHSuqqdC2TIALXh0ArLGFeoFe113N2mKCSWXrOU3WSEdR11B7Jktmw0hXJvBQgxImA4RtGXcSCJkEJuLa/H0Y/KTdkh4tgt98Fo9flnFqUrMOxtNaOTgJJBxwNoPyqu+TjF0VcLhhS11n45iAyt2u14ntURrL+AjpD9FYTvaiWV71Pbc+Yl/89Nfslz+5Ub1WxC+DSq9q98Ggdts0yBC3EX1UNIOzdDzS7aAi9Hr4yhgxH6j/FyisOPMgTBQvh0H3OTqwwMAq7iFANKDdVdN36La3HPsmO/q4d9jc6dN951EdO68EKsfkCDcr+tCoqAapi0EBemp04AlqKCaoc/Boh9kPf/hDAahhd3bpj+Mp8aLtccAwGfxUx1e1fZEyjLk8HR/4nPOt2wDRWnv6TJ731LxYHJODRnb24MwAj0QETigtKYpU946j3jbx8auu8mpSlSJ68eWE8pONKBRtreuS8G35zJft91++znYSEpuLAlI3tRbaVEugtwrZDWv71bK53fbCT19p6oZi/Qpbjao/g7fJdc5WKIjwk1csCxSwvYTQEbUbzwBU+JkOjpCDqQmBHnKoIhUP3DklqIj2zGjB/11Q8XSGpNbAPJ0y+X9sF//y+v/bFHBPZhttEMoyFVS11rery2KPe0r0R7nxV/9jd999jz368KNR4CXD+NcvfZHt93x1tl26VKHzDlv55Cp70xveZK9RivDc889V+pFC3CjqRBG2KkeLO0lNRolOuoAVN9yAi6iu926iCse2tEbvD8KgGGrSKYSG2ZlC+DTSG0QsoiMtNQ+e6vK6l9hxQTqBiAZF0jf99lY74m0n2nnnnWonvecE38HR2dHlRt4Pb9K9rXonACY6/OENR1EzhajUKbljQRpPfwfUfO+HP7Cbb7vVXvO619jfvOQlkf7AE1WUgkLm3t4e+8H3v68+ClvspJNOjEiIwFiTgMKyJ5fbZz7xeevdqmJ07yxL46wxGQ5t2VTPkpe/4qV22OsO0ZpEbY9vV/dC8HB6ngmomAwEtlX2U7FdEZQUv59saKqgwlVj4qbQfpFuCO94alAx+b3ZQFX5sQpeCuil4gBipMPXjvbW4YUHoGSJMLZRmEmoflw81ApgUz3GD//1p3b5+662kbVqktW8szUNt8q/VaqIGg09QZVikWrMZ7P438Mh5CenzTFj8VMrQ3k0Dn38rrg/nEvqHYbU42dj62b7Q9/j9vI3vcQuufIC22lHOsIqqA9/UBeo/2757S32qxv+21Y9uVo8rX4dpJm9cHtIzQ1n2zuPPVogotNOP+MMdQmebld9+CoH9et61jkwr65KbI0uRlTcV4ZuUwDH7amiqda/SoKn5q1akPJ0DlDtuIrXe0t7r5XCNrOTJtK+zXRQPvrIt09cI1DR0qLiHex2QveNCvG0K5dWUie0By+50sZ/d5t1q7PdDPpPsLXNc50qdCQXpKYiD6hoZM9LzrLON7zOhoU6h9XGdpSqdEeI7PdPVaUOKsjDCAkqT/OnggoiFRwodsbZ71H64ySPVIySc/MUfhIrD9dlUSO89+xGKp4Jqnx6tPl/25L95X3/36AASjy53pUBZaWA50f6TtGFPnW0VZtuCqeu++o37POf/aKa2/R64y52Bau3jU1b1GB77buXXX7Z5eocuKf96hc32qnvOc0uvfRSbb0+xHrVnXOumvH0qaGQ14YoEtmuDnzsltnau1WN3LrcUEcNTxTrkjaIhmNRG8G/MdCEs70I0+Usag9ojxy5eNUpAB4UmaBDIrVHRDOaBRLYR08UobdnwNat2aDmXzPUwEq5dIqINX8KOFsVQUBCvTiW2iV2eHg5fDgTnm0AuNA+X3OoV277S1/6sn35a18m426XXXGZHXrYoYomDNjMrpnec2JEOwtuuflmO//889UWfq7967f/xcdOTQKRiju0Vf5Nrztaxedub9g9qIiQWy7v5n/BRaeYjjJwAEKNAQWvud8C9RbFtEVRCW8PFDwbvFcx9lCO9HA2XUWbwrZCTzXHG1PmYBsTPNkMFT3+2pHmK6vwIQ6r4tkRfie2wI/n2z1F16KOu4pqcyaTk1OgTK3Ov/dPN9jHzrvW2ta22st2frnNGptrrTp/wndY6RHttBkXYBwHvOHd86FHGQIe1HlBAMY4gwr+VQQWOVLBRSnMz1oFdzmo6Gvps5u23my3b77NXnTYQfahj19sCxfN9iM3hlIRb7Ns4keu+LB94Zqv+JGPtCcaHtR7ZL7ImC1cMtN+8vP/FMi/yz542Qft5X//cjv7fWf5mInojSrtl0FFUC+ARf5xYOrzmBoMFO2L3z1lxKsYoalds8n/fjoQsc2KPwXYiQMCg6YZVBCpaFYTxbqjj1Ck4iMf9WI4NR9zIw+ztEjhdKkJit1zn/3utPNs8ZqN1rplk3VofRUZ8rWi3MLDU2ry9IdWVeS+5TBbetbpNqL+/T0K0fqRsul5foIoAyCUy8FMziCFPE0ljlMheSX9MVWkIoOK0886eRKoIDKS0x9RRrV9UBHJ76k8xRjDM0WQ20t11DLCs650knfy1Kw09bfhYfwpd/7lnmeDAnmLcLUWJRRL1KEEqChJKbPdjq11//Ctf7YPXPxBe9ELX2zHH/duBQT3l9LWuRPq/PfFr33RPe/3v//9ft9nPvE5+8Z119uPfvRj2/U5aj0sULFs5XJPJXaqdqFbXT+XLVtmbV0tajc/ywEDUYiN6pq7evVqW7JkJz/boVtpidwJEaNBvQXKkq3UXd0d3hqf+gPOIWC3wKqVOiOGbehCE6QYuqerEQ41EQIOW9XWf9OmLb6defbseR4JaVc3W3YuUaOxeu1qbyQ1c9Z0t4DsMKE4L3o46DmiSU9vv94t46OIzfrVG+1Ln/ua3Sf9NG1mp23YvNauuPoy22W3Xb0ehOv/84af2ZnvPUvdEWWQVGd3zecut7e89Y2+DY9ajmF5z2yDG1Gr4jbtouC0W95HCPzr119nP/7Jf9hJp5xgb3zz670Ym10OXQJg7u96Cij0x2SPPrjj2QAVUz03856bVw+xU7eWTFdRH1CH49GKbWFDss1J4xaVwDMBFc6loVVd1waoiPfEs3KkgpoKokY0BWQ3BaCirbHL/v3bP7PL3nOVLdg03/5+8d/bvMH5OrBypp6hnTjiI7Xr82jQSNqdQZ+Xan0Sr/E98dX0TUUg81wCiGKDgz4pSgEwcZQ1bpvbtthvB2+2W7beYvu+end7/9Vn2ayF6qOtmki2ejYpcr9x4yY7+7QzbXTzgH3+k59Td1Z1cdXZUpt7NlmTelJo87JSbg12w09usIsvvsg+/omP2wEv2N8bdE1T6jFH24qKNpeBBJ1qa2Uma5ZnBir+eG20Pb76Y0CH9wCCtlOBiiOPUE3Fxz7uYR0uyk2P2lWY1Kb90aZw6+/ee5HtvFkHyOjfbLz0qv8EAAENQ2KGtQISG/bf3Q688oOmE65ste//l+fB1r+MaBOoSOzuTWBSAMgZdfJPtaYig4qcAmGr6qsOeaXd87B2f6RIhXr+bhOpeCpQEXVJTyVEU4OKPyaEVMsUzzaoqNEXfzR3ZS/mj77xLzf8WRSo8JBv/6r9CUMAr9PMiN0IGNFL1SPmW9/8tn3r+uvtJS/+W98NQ8cX74qqgscetRcGGFAT8K53nqCDuvrtn//5X1zx36We/F/40uetTy16zz37XJuuLoCf/vSnvRDtwg9cqHNu1DpbHvi3v/2v9qlPftI+//nP24EvOEjnH6yzM854r85MWaZrFtqNN97uOHzffXaxk04+wf7uFS9RHnqu3fPg/XbRBZfIY7tXaQTVT8nr32XPBXbMMUfZm9/yRp3H0GXnKVLwzeu/72L+xre81q666koZf/WkULrh8g9fbp/6zFftwgtPt+OOO8Z3Owx7gV9Unw/pMDKAC7sGaLh6x+132ze++k2brRbYp7znFHvv2adI15Ttk5/9uM2aM8MbSvX1DghwPGCf+dTn7GGlipY/sdZ+8ovv6cyVpR4J8V3e8ozosYEhIzpBiol+B7fccrMiFOfbmwRATj3jPdJ4o24o6J/RJxBE4Sc/cTT8/w6oeLrUafZ8/f0VUFHVoZPTHtXPXeOlf8ZuvPxT1YXbauK4pgqUAshEU0P4NSIGcfx7xCuiB0r0YyFdQTO0kq5r0yFrP//Rb+3Sd19hs9bNtMN2ONR2HFhinUM6xJBTNqm3owCenTz+UFolkkbjqR4a8mhDthuT4xMFUBEubIwbPV+pqWAnyIRt6thiP+35uf129H9sn5ftZhd/6jzbYbfZSskLqKsws0Gptge1MeHkY99tr3nZq+zKSy/3TskUcVLzg1yNav0p0Lzm2mvsO9/7N7v++q/rjJY9FOnglGm2qebmYlUqb+uo/nGeXZUvqIkprtQzf85TgdVnGln3SAVk9SVhqzRWXfVeWt+6t7/j8ImPXnutCyKKrMwWLC3kNPKtKoba9I1/tJWfu94WburROSDVqlEXAAAgAElEQVQqXpJAsteVxjN+kJnQRZ8OFVqvqukVOy60l1zxAbODnmcbaN7BVkmYjhytBsAfpk4thgfKKjllHjQVK0fDllpQQU3FKw9+hd37yD0OKnKhJumPHKnw4uuniFQ8G6Ais8rTFWT9r3kytSQrqIhn8te/gIpnQqVnds1TepU1BXtxbQr3+e+sEOJ3gAq29KkhUr/kUHJE6uOqK66xQw852F77mtfqEJ9Z6tev01UXcqgbrXVV0CgjvHrlGjv2yGPtxS/6G49c/Po3N9pXv/EV22HRQtUTnKTD5xbayidW2mmnnW5vetsb7fVvep16909XFGGjg4pvf/vbds1HP6YDx/ax++69z04+6RSdzbDFXnjgC3XuwBLf4kp9wkv/7m/toksvilNFlZK47IOX+zjpcMhujZ/+9Ccerfj8Fz+nw792tG9883od9Pa4feP6f7Sz3ne21zawo4K5v+/cc+y/fv5fdtnll9rBB79SNRYcRR3b+Ngy3aLW0yiw/p5B+/F//NS++2/ft/33fb4df/SJnop52Sv/2o465m32vvef6bvM+rWLpLt7hiIQVLs32sknv8cPw/rvG39ure10qIwiyyGBNd8iSC8AgYuBvkF7+MGH7Ywz32sH/dWBAkLvU7trzgZSOFuNkojo0L11mg6JIsIC+HEfOBnnZxrZfDqOejpAEZYSLzeAQICKMPTOVyj7pFFzQWN+ZxFUgBAr6RG/ISnogjaucuZko+X+vsfyc/1PVYPHdkMKgKX3aWRHhEC0E2eovK5kt/76HvvgSVfZxJN19uaFb7K9yntY2ybl4nXKapM6TZY52sBzURR6ClTI5kTVRt4xlQqF85A8SJIhRGXmeIWxC8dJEikUF0VARecm+2n/z+zG4V/Y/ofuaRd+8hybuaRLpf6ybxzToAZh3/u3f7cLz36//d2Bf20HPf9A+cg43nqG0h/9so2nnnKqH5b2IaU+kL8PXf5Bmz5TJ4H6VvWwbxHLyQ7qVEBg+2DgqQ180WZWAeFUvFUbNfO0C5Es385es66Ffz81P6dIhRef0lCQdeIYAKU/Dn/HWyY++qlP+TkdLNy49kc3K1w1XYVTdRs32O8+dLV1/uZuW6DQY53CqOpRrOPQFSViHy0tbpV36lHzlVUKI66eN8deceG5VkcTLIRQTEVurQgqQAmj1GNEEDHR4JmBCm9LTfpEkQpARY5U1IKKXFPh2/CmSH94ASnPcSH84xFeceGmInytkvkLqHg6Nfr/7++fygjURqfCHsBzKMy8FayoFEI55jQIwTz4+LFHHrevfeU6+5d/+q4OI5onz71NBxbtYPsfsJ+9+nWvtnn6jELCO267w8489Sw76YQTPVXxg3//vh1w4H52xFFH6DCmhZ6r/vXPb7TLVH9x1vvPtkNfe6hvy+zXrogPXHqJjq/fYh+++sM2b958++lP/svOOft9dvRRx9hb33q47bxkZz9t8pxzzvHizSs+crUDjSGdlvrAfQ/q1MQn7P5779dR3VvciFNw+aUvf9HHRo+MW26/zd51wrvt4ks/YIep9sF3mWqCN918k0DNBtvvAJ0Wu8N8BxvsOkE2mwRUNm/p0YFq3YpOfMv+88c/s7e/7Uh76YtfbjN1KNodd9xmRx17uH3oigvt0Ne9SrUPSmFwsJ621jap38L99z1kF1wg8KNiui999XMycvQ2oPU8bdJ1TobOQPGeHar/WrVitV1y8SVuCMiRL1m6o0dZ6RnQo2O2AUl0dKW2gvSH902pbP0LHv5jgcVUDskz8SSdRxKoCIYpdP1JKi2iFdnzyF67Y6jQe15kl8edZTDvrKjKZHSfmfwTZS61oCKuy6CC/gvsXiKaNq5ePZxTUi9Qcdtv7rdzjrrA2ld32qtmv8r2G93bpvd2q1ZP/YXUtGpIzmFJGwE4HQkb0UgfGH+yN0P3WMhkGJ4BRQY2OUqRN3DmNHf0a0DsNndtsh/1/th+MfpTO/A1+9r5nzzbZi7WGUBev6GOqkP19rGrP2HXff6rpv0KipopIk+bC16sOue58zolR7+2FctXOCh+2ctfase961ilR9gSnWqOcnqswhd/Oqio5a3JW9L/NFBR7MNU1UvbLPV2PohCTWcBb4DFJgwcAIGKdxx5+MTlH/uYhFELLsEq0atCxGincc0DD9h3PnCFzXl0pc3XXvIGdXBr1wM4r1GaSOHTCevRfMZnzbVlYqDlaqB1oA4X2+mYw1UIw3YggQf2qWfGBS/q1rL3kpCyhOmdO7YPKvxKL5ONDpNx7saEF6ARqTjr3NPs5NOOr2wpjW6Ksb//6Woqni798XTkncpgPN09z+b3f0l/PJvU/OOfVZveKgrm0xsX9kUEn4amqqrJDCp8m6dv14uuoHjShGQ3rN9gv/rljTLgD+g47yd898fnFBGAH751/bfs2o9ca4e/+a12ww0/tjcp/fCOY95u3TOmeeMnWgd962vftB/84Id2+Ueusj332csV9wP332eXXHKR7b/ffnbuuef6uTOf/9wX7Bc//5VAxkd1rPIeXsS5ccMGXXexTlZca1d95COKgCxWrccH7Nf//Wvfprpu7To/gIqK/1e+6qWKTHxd4WKdeKj/vvClL9o/Kxry2S98zo+wJuXSStdK2jI7iKBLaXTQjO2qozZTp3hu6Nvs0ZAj3/ZOu+uOh2yvPZ7rpyGO6AwE0iP3P/Sg7bjzdDvp1OPtCB1s6J0OFXkY126O/7zhv5Rq+bAdffSR9q4Tj1H0Qw2WtMvAG2KpZwLdRun9sX7teqVKPm3/8+tfK7ryBXvu7s8Nr5TmQCnM6sY+7fX35nWux56ZU/JsRzMCVKAao59B1KbnfgewE9wVTfMww36aK03LaIZGa2xarNN+XBPkELY404g6BI4CoFlTtG7u19bZdqV96E2aPV4/44jYCH0KMCYpjtCmZkn9OujMzx8RWeho6d1HaVClfzdqDZt1svNNv7rbLjrhQ1b/ZMleM/9Q23dgD5vR0630iFJ9nuqI5nj0pwBAcBaP10io1iJvK83SGtTPWzVrbYmI4v1EUoEmuw/B8lrPDR0b7Ed9P7IbR39pL3rrC+z9155tHXPUcZUmYsOyMSONduE5F9sfHvqDnSaAPmvOTG+J0NCuDpo6pZMU2Iuf/zd2w7/fYBdc+H57//nn2Rvf9PpoGy/eh6eJtnmHTW9qR+8VeqZwCnO0KvduqQwxbSOdKrWe9UjU8BC8iTXOAQVkyAuoFa2kdwu7obzbafrN9cg9/V/i+Ah2T8b3+dlPF2mfWjNGpCJoH00BvfkVW0qPOPKtE5d//OMBKmgrTetULWiXRr3y1tvt5n/8V+tevs5mUzClYiVbu8baVMBSovmVCqsGujpsLXvkZ+mEv5mzrXXP3e1Fxx9pfWo9W6/tZWU6HXpRBwAiUIT39IFAhHmfAajwoYumtaCCSEUGFfXNhMzYlkaDk1SN/DS7P56tQs0/3hw9O3f8BVQ8O3T8c57yTKJS2xPKFJPIyLoCLHL6w09XlXHvapvmBZu0b0aQONdloFfnDahN+1vf+hZ7XMccf/ErX7S9991bKZIr7etf/oaOuV7kBYdHvvMIGdNjrb2T7W0S31Vr7YMXfVBplUG77MM6SFCnWXZ2ttvNN/9WYOJ9doFSJq9//Rt8h8mZZ5ytyEWfXXvtJ23nnZb6OR0UeJ5wwvEqSHu+vffMs+2aj19r3/3OdwVi3mIHqQ7jVa98pW1SwedLXvJiO1NphONPOM46p7XLOPXbmWefqSK3Lfalr3zJlS3nXKAUvR08/6FsPU8dHSTZskm6gTQQtRR/95KXa/7qSKi50zeALaAbN262lg7VZkxrli44ww5/21sEGJoVLdE5Gto6+02lWz7xiU/a179+neizuyImqAcOTpLKV2U6O1eG1DTrU5/4lNI637OLLrrIDj7kEG9Zj+GNLfEY7NSMyA1crKjnk58hqPhzeGyqe6ugIo0AehUv9EAwaWqapEV/Ee/lIaNJt882anWkL0lJ8EPLc9/2663lARrscqEnEK3V1Q5dhGM3zZDunaYjy/kZUXMziNOmUyxp2d2vup5p7dOsXwaOyLfXzrnhEc30bt7VqNbbtytSccHxlwpUNNlhcw+1/Qb3tJm9Ou1T7aPZxQM3lCs7BvUUt6BUVvDMiFSEs5niLDliE6uSPo/vvOU8ziwhvwwSdf2mzo32H70/Uk3Fb+yAN+9r511zls1ZPF1t4tWocaTZnnhkpV147iW2YPZ8++JnPiubJQArG9OvEz7HdcQ9TSL7Ng7YzwRavyywfKVqhJ5/4AHeYRPz491xKTUW6HXQxim5Amo0zaK3Az+xc+hPA6UZ4EHf3BKfqB7tv1kz+tlwLASgIl8T9IhoSYCa3ADrT+FO0m3VQs1JoOIt7zx84oprPqZmHmqvqbxIPa2HJdg0XG2RwDds3GJN9GZXXlUxWFv77e9Yr/buturazULqu7/2EGs44i0q6Z6ldRehlQNt037fEQ7I0TYyIhUjrjQirEYWMlVUJHyZoxQ5EJcn6FIRKQqQpuhPRXC0A45IBVtKi6Ci7D3KCV+lsPKkYkz+MXlL6Z8LKmpzVX/K0vw59/wFVPw51Ht27v3TQQW6L6f/imOpFmrS9nfLpq2qk1grVVqynZbsIoU+3YswMazrV6+38y843zb2brRv/tM3fZvkeeeeZ5vXbbavfuUr9p3v/Jt9/4fftQsvPd/2239fm6bdHCuXrbSzTj3T5s1dYBdc8gFbtGSxLV/xpH3p/7D3FnB6ldfa9xp5xi3uCUkIECLFHVokENwlaLDgHtzdvUB7sNJToEgplFIqFG2heBIS4k50YuM+8/6vde8988xkJglJ+37f77xnaJrMI3vf+5a1rnUt++VT9tFHH9pDGBg7bLejK+tDDzncDjzwELvi8itd2SxfvsweISjt7T++aY8+9qiN2GZb23ff/ezAA0bbLTffzNgKbQVMxssvvmjPcP97yNkfNWpfFDnug/IS223P3cikOMqDIAUmZHxNmDCBWhhZtjlZKqqAqTRP9bpwC4izrwqHitWoJLZEfS5Ejyu9Vi3Ql5MBcthhhzGOoYCqp7xRoNJgFfeRxWfLicG4jViPP//5L/bWH35v/Qb0BrDwPuWlBbgUR1FVVWN/effPdj+sy/nnnWfHH3+c6yVlwyloLDS/C7LIz3vEnHrFRB9lx0qhPSYrXul1vbchOzO+u48hAhTNFRedUQkxZWIbalSaPGrIJheZ9lUlcSWy2OtZB62tFJH+a7GiY0Ag8RvWQvJXTfSymPtyek8oC0gKU0A3j/mupCiUFKX6jlR598rQFM197sowgm0TqJj4xQy7+rSbLWVeph3c9SDbvja4P9RXw/sIqd8GdY1CUy5ghLMUWNdqbx7xGCHINH7wsBLhJ0ZXsV6J5keKPGKc9Nwr81baG6vetAn2re124s52+T0XW+deFG3keQqzu9lbb7xjd95yt11+8WV2AKmiXXt2seWVxZaSA1DLAlyQHQVhYb9+/jf21Vdf4Tq82fr37+f3mDR5osfsDN58kOVRbdpLqnslVlWnjVo0RIxDW1DRUXB/zFQkswoeVhC3UeDfOlNiIcJroVZLKI8fulwrK0ugUN/Taz8G1Ky9JwOoCONvw1Qce8rxTfc89KBHjitHNEUFXUTbKBWMs12Ags7A70g+lxEGbvOffs4qyYPPZ43KSa/pts+e1uXiM82IpzBqU1hBJ6dGE6TkqOlIgzJK9JDc2glf9TWIkJoH80R+udgb1jL4DQMVV1x9cbP748eCik11f/y7Kc0NESatPtPWOvkRF3ChtGEg+Udc9f+9j240qHBFxVlrDtKMLKsopTTkYqfZwvmLPPOjmjO4y067kRJaSC+QfGccPvvHZzYf5uD0c0+3Sy692P7+4Xso91vskAMPtQvOPc9WkQJ+7fVX2/JVS+2RRx+GbRhoc2bOsbNOPdsp61EHHgSt29X+9O4f7ctPJ9hP99sZ18bNtsXmW9rUqdMJCD3Stt56uB0w6gAvjjdx4jf2wQd/gw04xs448wxv6nTEkUd6b53jibkQg/LN11/7H/WweOeddwjkzPMgtmnTp9oJJx5vN958o7MJHkCHAhg9erRXqXziySdtq622JDCSRlui5r1Et0RS1G/Fe3vQVbSC5lVkryiO43OMm0soOnQVAZUHH3oQQZiieBsgU4vtj2+/w2dqiQv5m6fHHnvc0da7b0/bbY+dYU5yKFiEAsHtoRoW1193ve226y7Ej1xunaiqqEw4tZ93z30SGxHnNbjHPg6+XceW/8+Disj94foz0L8OLDynU0xMAxkr+Z4O6z9yRUgeI4O9b40H22tWYSaoqVBP2qfWML6O5jJYtlEKrYxDBxhya6j8Op9XG3j19oHNyPHu1CoMpa4ryg4IRdS8eZwCA+X+gB6fREXNq069yVLmZNr+nfa3nRq2tU7lCvgF1IipEEvhf0dEkYMKGBPVrXA9AmBxgOflk5OYvmgxgi/I/wQiXEyFAj/lstGaNjpT8ebK39s/+O+AU/a3m39+g6XnkPlBobTCnM727C9/Zffd9YCdevKpNnjQIA+Grk3Q/yk3hRihTrbHHrtZKUzFpRddbsOHD4e1u5ROtzn2ww8LccGd6ADjlttusYEDN/M5UFdd31NR/5hoWK0CJWMWob0AzfZARRxw6S3tvc+O4n/Ui0o9REIvKIFe78Qql5b69yhglvOqHiSBadrYQOMQtxLKd6uAjKY1cn+cfALZHw8AKgiqCv3UwYoKNBFtIvsI4ZYOms9V17aFC23ez39u1X9937I51BU5+db/qEMt77IzrInqYmUwGk3qXy8/m5rhaH/7jaMiJR4pqoCOkGrTqHTT5niK9TMVcn94eW+eQxU1FVMRgwqllCaDiuBp+c8Wv+pInnTko/p/T+X+z3/ijoDl+i1RbdD2i195czs1jeKYrCxebb977U2U5LsEQs4nroLNT8pmTudMMiC2RVkeY4cdc6g3PfvdG7+zhx58yG6/+Xbbb5/9vIHbhx9/YLeSkTVs+NZY7bf6+X/x+ZcpGvWMrSRNPINS1NtsM9LZil1RrPq+etq8jNvz1lvvtAH9N7NZM2d5gFtPzvgBo/e1008/mfoXQ6wcF8rDDz8C/fsc7AHB24iQ4VsPs+LiYmdF3vnjOy7b1UvkhReet/seuNdeofjUMFykKr89Y+ZMO/LIo6xv/z4UpXrNs1BkSYmtyFAzKjk0sRxzcWNUqwMtsqUKoKBaFbJLXn7pJbv//vvcnbLtdtu520OdTH//+7fs6iuvsdpS5krGsmoQ8c8tt9vMXoLR6UMKrTrPTpowyQuEFZHyeguWpl73GAU+ngl7ojoWzkjEvm9nKVRFMq7SuOH7+z9igHisQJIXIDbQAinrLIVAQ+gUqsJd6hCrDpmyaOOGgcHaVfBpnMocV1X1JmW4nxS3kk9r+FWlq6ktQmov9/W4iqhJXC3l1wUsxTCUUkytc6cuapLtzQDVTbUediNTdUeUIk2FWIGK8Sdfb6lzs2zfwlG2a8oOVlhWiGJUNoKUv7qUUolT0j6qLKvOIbVqVseDpRH46cXgCQwM4KGtddTiAgkVKjQZwUh1YME1VhcW28srfm2T4Cr2P/MAu/TOSyy7UI3mKI+wsNjuvfN+e+2VPxmEDjUr2EJ4wtI7y0huIElgd1KyH+Y8ziVW5zQbN24cqdBnuMvsyy+/tKMOGWtHjdmPWIvrCHju4QXjFFcR2Dc1TQzNwjzZJsrEiAFFcnxFMshI3j+tvxMAn/Sdu6i4l0BELlWuy0ghz8/P9zVUV9zka1Th8lNV3Dgmp218xfp3tgBmAGxeBsv3HEmlVNNOOfW4MU06mNn4Vj2RB0q2wYuEKH1Hmaf8wd1QoHJiU7+3KeSxJz79zLoQhLOiMWF9ARW5155rZUWUWVUbWwSSWjSXEk2O48lBg8pyNxdL9WurU6dmNI5+b6GqWh5mbaYiBhWx+2PKrMk2/ppLCNAC1ODnUkxF8IEqOjsEKrWX/RH3/thU98e6Jn79SmX9y/a/n/j//wwkH9TkNd+g9e+gTHcAxIqclxc6w5bjUiheRmEqFZfiPGZBL8vv3bWokw3afDNbXbma2IgMQMIqL989cthI60znYFV/lJCZ+8McT89Uv41c6j2sWrbaMzVU/VJZGV26FNnKVcXWlbiovn37etXKyy4db99R5+Hhhx51+ly9PPLyMm3zIZvBPqgEv7qqqkDQapv47QRXTGrGJYVSvHyFV+kcSLaIhFk1BbKuu+E62I8p9vs3fxeUFEyBFNA3E77xXglDASNqBe+xDiiU0MFVgWkKLMM/TI0AWdI5lCGX8FJQ4ZIlP3iWyV4//ZnPiVLdlXFQhntowrcTXci65IvcF0oN3WOv3aJKhwb4Wcl8zbTu3bsBhoZS3KsM2VXgwYY+DsnMqJGaW5ZulcUukPDKhv78J0CFX7OZrUzKLNAwFYOGDK8DSNxxxx0+1hthobwekVgDZ4+RmCgXgQe13pYfXinMCupTBdQWKj0ALX1X3VMVGLh8RbErLHWcVdDwb37z36RYnmMjqeyq9vXOnABkvPsoXTczBRKJ2VP7sClfz7HLTrza0uYlbO/8fWz3tF2ssKIT6xL6xggFSjPIoPVuv+4wBxRJJ6HUgUXOeKvbplNJzaAisF8t6xLniYR5klvNizAqpgJQ8dKK54EUE2z0WQfZ+HvGW2Y+mYnqcExK63LYrlkz5gCOu1hpKUqZZ65R3QnA+4D+3aw3AFvA4CvKw2+++RDr1r2Hj1yut48//tgGUTJ/8OaDvbhaJX1P1DtGi+Kde30fBaO37U9H7o/2QUWYZm0DAUg1NBPAKKAXz5pKuolH9VS0lurt5Q3PpI+1Jt69NNSCaivDNmxPtw8qEgIVJ51wooMK0Y4q8iJQof9UGS9VrXPVApc5KBKomDnNvn/sEWv4+H0rokxwQ043y9t7L+t62yVW1r3I6rEoVDgkXZQZiLhGqJCJy6GORbraqTJatautoxeBCqeIDmtpudw+UxH7MD2mAh+d19JAeIip+H72lE0CFZvq/tiwyf/fT/1PnoGNdn8kCb84ij/MUwsdKWd5A5a3qMwQrKjmXAQ/s//lC3dRq/K2yNYa0jC9Y6ncJvVRppSUMYyArHLR2hIkmarSWQE9ylnyKHAEZY4CJinYUwNLIOmr4MXdqHMxcOAQe/bZ513JiOJIRylX15d6d0opa/gEYh2CwHL9hsxQozN9XxkAVbCZa9aUwAhMtKuvuYr4jAPsnnvu8gZfqgRaVUM9CdwNtdDCq0lllf/Zuzwi6LKwfKuUvo6lq/RVjUs9S9znz5xUEhSYR0VOWYAV3CcH1rSmhlbnCmwl7iST+C5nPZhcWZ8KoFOvk5CVrp4izB2xBd5tErq4FvAVyoRTH0MlyrlvaNYQAt1ccUWBdSHOy9XC/7dbOwIUQREHZepDU19wGeX8p6DZ0045DYp+hN2Pm7u8goZoAL4Kms+pC2wTe+Lpp5+2Tz76BDfbrbbVFlt5JH8FTSMfgMH+4IMPqC76gnXv0QMdQVfq0lJ78qknbeq06fb4Yz8H5OXYL3/xNG4mSm8/cI/1p3ZKHoBRTnSllmqu1VROtFuoU5Fuc6YusYuOvdTS5qbYXjl72h6Zu1tBBXVFABWS77J81TE0AXOh/0KQJrEhMhExSAk1dYDXhH7yVt4RqIicHc1zEXhx53KCRR2V+9a/V3daab8ufsG+IabiwLMOtfH3jrf8zri9mgCUpFjXypIHSKQRENxEUa4MYkZU4bOefUTSMiCd3jCKRWEvlxLU3AkQr8waKfCcHD7LHhJD4GcSkJyNfm1QtLE7DADzADn1s/GVi11pcUpH0q5q+17y741cV/JHwEXzpv2uyrCKS6moUMdfOvIynjxYC4EzsX4CFHJrKbMqg7IPyaAiDup0KdTOWFpv9nWAihPGnNj0wP33hodWgIxAhfvNVNxfoTsIHzZpEalFQDf7/snHreaD96wzHf2q0vOt31FHWO6V59iqznlWhWWVRspMCmjJo2jVgIeNlV2H1eWggu0C0KiFVXAaqxlUxIcimcYKmyH4/kOgZmj/HFgIgYr2mApPAQNxK61sbaYitjNCnYrWoGJDBURbqq31VK/tD1vfddd9vf+c1FrfuDb0zv/+8bcHLzd0NP+3P9ceqEiOzO54PJFFJaXVDCTCno+vqb+dKvX24gq4QsAJUPB7ATR0PexDFVkVmVG56wSKWIXh0rDk5QaQhS+hJtdBvXy5KqHNGRXoUJCdQIbuV0lMg2jqWKj867MvKE51gV144cU29vQzokhx6VeCvShSo5bmosslI1PVLIOfSlwhhcRTqUaEgE1JSbmdMfZM+/aLqa7vfrr3TnbHnbfDhPR2Xe0xE7g5alDoEvyqHKrI9XgMCjpTsFsd78sf7e3GAUGytjJ4DtXJqVFgoOK/1GiMzBid+1SCAeU+UjyBfMeaW7Ee+pzKhQuw1EEPyzpXNo0KdUmxJjztD9tdXVdhQ2qJA1D766CwpBhEogcrV90m436Z69pv64upiP3kHV0jViDx+8nnQpJR78flldzodZnGj4MK1pj98ve//d2uu/Y6G3/llXbYkUegSCjypcBNtbYnjqICivzZZ561t9962x59+DHbFpeaHvmjDz+2K6+8Cjan1N5487e2/Q47OCnw8T8+gda/3k44YQxgZSzrXGo3Xn8jc5ZFkPB469cfpov5qZH8VysHZfOwZ8SIFNHdtaaswZbOW23nH3WhNc6qsZ8KVGTtZUWV3Qg0DA3bmmDFtKvEcIsrD0wFgYg6G4AKVh5coCdfm6kIcxSzFfH8SBdETEXkAlnZaYX9pvg39iWw4pjLx9hFt1yAvqJDaWqddVbQKU11vLgXe6oJPag/GkcC5qq6YjXsGqmhXKtKQJzpzhGTAcgmvpsAACAASURBVKD186rMCgVMskdDMLZ8A+wt39MwRb4fwzibXRzRuRegC6+FQl8ev6Isi0jJt7hHiJGQUeBAhfkFwGQR9yQQ8fm/Pqey5wiCsXt5FV0ZBdNoM6/mfVvgtgyshWq5qONwaNamn5DiGuIw1g8qAkMS2LLQpVRl1hNk8KQce8KxTY9QUVOR18oPl6/NFTLxC8guBBR10PliIYM2gq0mUSirkY3ViZoWVbg5uhFo1WX8JVbZk5gKxVBwcNU9MSxrlGPvNwyxFTKkGmXp8JsAR/hphv7RIW5BSqLpxF4KSARQEXyEyv6YMuM7G3/dpXbOBadbYxrppGyIEFgV5f9rLSOkGsCgNqXHE0eCItCZzWNoQ0e1PdSBRm2xC+INEF2g1V8tmSHJdFzbT7Zcr71rrPe1yFJZ7+fa+UALQ7Qx346/s+nj9ysl4ZK1oU54s/kjzR/YhIfflEf+t33Xs7v9uSQ0Wk6CAHR42pBPHgKwPN9flpfqCPC2u/r5XedVys4Fj1SnwARnRuDDaU7/vOotBCvQVaO7CTSpQXh48yMsqyaEoSjTiRMn2iuvvIriOMGD0KTopSgkgJqrEvoIJfBoD066uWhw0ee1uCnUpl19Qp564heegtq//wAySQ72QEyvkMt4XM54UDhCVK2meb0eql71EXQdCQrtUcVJVAI2alA06aSo++lFFqWLwgeYaI4kr5z6lXXLs+hiAgd6Nr0vYKUfCXv3hmi+FUOgmDHFE8jVgaCXqE9TJ03qV3gqYAot2BHUeibdIwXlKDeQYsLU6CxuXb2xW2Jd2VuRuAp734MSW1u0LstVhMu5b89N8X0SWlCrMjL9m+h69fQvn7EnSIn8w9tvk+kzwOMpZsyZYzOo7TF86FAbgLvr6V8+ba/89lV78omnbASuM4GTm3GV/OWvf6VVfDnxLq/acOqZiO25n5pG73/4vqfgDt1ymM2aPsuuGn+l7bLjTnbAAQfYvAXzvD14fwqHDdtmazzczBVL0sDapqGYMxqzbcGs5XbpmEut6vvVtn/nUbaT7WGdy3vi9RDzQBgmLclVhTNB48mYqQjhgApsDq4Dt/idOYphXwQn/CzF+ibmkqJGXuqqK6cWzMnKzivt2eXP2UT7zo658gQ774ZzKZCG26e2hL5X6nBL4CosYBqBQtJbtVWAI8afi/VfhZssnVikurQAPLOZZzE7SunMFjsA0FA570YM6PIqGDX0pFKqi7IK/f6NZC8JKKu0QmkFgaH041FWje9LnkduTxkF0cJG2RshaNbTr71rt/Yq44Rx8ABM9rvO4Uzin4456jTW5GIbd9Y5fp4VPHrKKScRV7WVXT7+UrKg+oTeNRgfYj3ldtSNxVp4o73QTtXlSvJPa4MZEK46On6WpKD5JMxSeiNn9JgxxzQ9Sq65gwoOkhfq0KClvHlqfT5TfhoHFdNsMj0DGj/5lDLeRMpCh/U8+CDrcvllVklKaTmyoYGFUL65vqfNHfuNpMi1OC4uvWWuRpGscFsrqPgBJCD1UZ2dACpCjm0LqLjMzrlwLAu4NqgIgUf6aQEPAVTE921rZWsm11ZrfokkQOG/xrt5gyRKR8Bi05TypqWUhoO3aT+bMn5RmeHuIQGiBaw1v+YbOwlURJ9vhoGbPP5Ne/pN+baGLpXaHCAlJZG0rwJLIQAdKV6Ba3cNRKmNkfXiWft8xpUn1/CS9rJgFS+BgtXnfT51jhSJLwUaBXapBLauL/ChaVar8JgpUMEcyYRcyhUrZsOLIyEIk4vwBHCAhxvrKAYV9c4QiDlQlb2wUgri031V50KMiP7o+rppDt1Sq3C9SDlmIUxF26oyn7IWKHzpijuTz1RA3TbQ40TX6IwQTxcVjXGheZQQjHPuNT4BpDpZg1xTvwcjKVjBQX6ofgCMhWpkMAoxsaqUqXbXTQr+o1x0PeAhJReBTQqq0nj1QRU/yoQyRp24uyRdzNHGbgLGHYvsjk5hnBjUFlS4kSV5KAZH660iVL7OoeCfXP/eP4NI+euuuZ4aJF/YH8nESSd+5uN//sOeevoXXl31JDJ2dtp+B3v99d/Z/fc+YP/1i/+y7bfbwT779HNPLd6aPhaf8PkbKXZ24EGj7bN/fUrp8qtJI97HzjnnPMvNzLMJX39rJ4850bYZuY27viZPmWEZFIgauf1Iu4gWCrvssQP7RmAXnUDb85y0Als8d4VdcNyFVj5plY3qsr/tkrqXdSntBVgMXWrrU2HFAQBiKuKYihBuGc4CNnp0UqLeK77BgyLUgsSgQoA3Qs+uhD1NVcHRSintvMKeWfasg4ox159k5147js6jKidOSimxQvqpIf1Rd1hN5mMhsTYF6TBYgGVn84kJqMeNr31RTXq3mt4pqFT7XuMQQ6OtlI7CroQhyCHaU6A5AyZNf+TyUyiA3JIVFGTTvswEmAscaBWV7ix4qH2q5wk6WX8H9kxGhM5utuJf5K5R9g0MxCyyu/5OIsVuu+xuI4dvQ4BpIAp+9cJzlMvv59lPiexgnMP3OfOv9GoB7zzYwrLaUi8/H2prtO4CG2dsxQC3AWKhFagQCBRTIVDxGBHcosPaggoFx6SwezMYvDMVM2fYFEBFw8f/JHCT9rGk0PQ7/DArvORiq+jS2UFFE5MoH5KsHohYn5Bw8FqDinCk1g0qYuqnI1Ch7I8rr4WpaAUqtO0kKjxLO0L5oiyiKOBg6/i9W3xwvisjvdbREY+kfrIYSZIoHfvF4uut47obKZg2TacKVGzkjVt9bWMvEoG7CJ2F2JnYsoiBRgvGC2A0hhhhAJsOiv4dz7+R14iUSjKw8tPQZk+FyG4Or1qAx3S3uycDQHAFExWyUWBeDCoaOJ8CAs0FjSV0I1DhFQb5niwcfV5WvWcKqPptlH4mylQUqQSSIsVFmaqarVIPW6hYuQ9UHElt0gO7IIWdgbL1PHn+88p+urZb9rqv04fcl/GJJZBLglFWI8RkhEqYZqN4vvriG/v8g8+tco3qU+CjZ6KqeVgBgc7qVAqQaQLQqJCTxqlr616V9P0QFezZCcyLXtOYtLf0jHpuvSYhrOqdSqFXJWHNV40+q8QDlFk9NW8a8qpsyPDBKNBzbPiI4ba6msqeKDsZdhq7XDIbu/s1Bz8KVERWbPO6RyJLSiZV4FDACYaHMDxvkJagpsOyxcvt2quvtX5UPb3hxhvtj3962+uZ7LTbznbyySfbwH4DrGR1CaXff2vPP/cru+eue2zUfgfYVbg9FAtzyCGHeFbMY48/ZltRxfTl375kb771JmnK19Ild0cHLy/++kW75cZ7YLQG4e46g6633e1X9Hn59MtPKQN/iY07/0wAnpgHVCWgIovW2EvmrbTzjgZUfFfp2R97JH5qnUq7UbFZLJOyD8vdzZHu3axDTEWY5zhCIoCKOHB2bdMmsBXhM/oJUKQpKqjVpJTSLivt+WXPE1EBKLruVDv3+nHWlKDqKJ/LhpFwMIqBXcP8CjwqXdLoZqvuuSoFX15D2wovCU8MBf1jvFU7KcrKunDgrtRasVrsMQEIxQPK3a9gVf88120AtKjarAx5AW01CZSrU8HUFSj6Oj5bVFAEW1TmtURiHe3xEOjrdGKC5NLQXs4gk0NgWnu9gC7Ea1hXZUspWFnBupm8z4i82qfYE08dBgQIdOSqlgY6u6KqnHgkuf7UEM25rxaBrDl0ejOe2XCegyAODJmut05Q4WGloiEZZILDVsRhFqj4npTSejqXFvBaGaBi4NFHWd4FF1gF6WCVqoWPkBCNIr9Ra1AhtRGqt3lem9NYMWsQFj6ZB4/dB9qM6wYVbZkKJ1S5liBFCOIJNE7MVrQGFaGzXnRCoy0YvdDOX23GmIQTWoOKpDeCNuz4kpvwzqaBitYKbBOGsZFfbQ0qfJaSQEXyXmjeHREAidfr3wOKNnL4m/q1WKk0W1drr0dc2MbnRoBCytgVWew2EU+hGDhRliF9UCDBv6e+PB7hHx/8FmYotji8LoFqC7gCFhgI8REOMpwlETAJTYf0e2z9e5CZW/UwJPpcxAQoBEHuGoEVgQr9eKpis0CKVzK4bxKAghIyQLLysp2FlMsmk34ds2YusBMOPdFql2PIlPI5CiapUVElICGDAMwM7lOLXz09FSpalSARliLKQ61FUcNSrcRf8KkQVxX+hNmKFY7bxG5eUOvQ35MNGGod8qwpNVacssia8pvslrtvIkXwSGui1XsiS2mOyssXHR0ru43YDEmgoiMJEaccxldv7V8XCA+uMVXJ9BgalEwqYMKpeticyXSNVWrtQVQIFXh7EUBx9rln2SFHHEyQa567FqQM/vrnv9q1xF3IXbUjYOFA6pdccN4FzmZcc+01dvc9d5NlNAgK/WRiY35ql8NMKzZD1V5vv/1OmzKJBmHUR1EwqIpsffTJxzb27LF21Q1XUFF1rFXUlKLgUIqyjOsBOwuJqTia4P5JVfbT3H2Iq9jbOq3pbAkYIqWlwoGzTHIzOY/En2QQEdzoYRWDPNb/x7ElsWxINljDEROoYL6crWi0FUXF9sKKX8FTTLKTrj3Zxl17Fn2sFHeEviMGUK75BvZ+JTFCT1Ku/p23/mSlK9bYZv3727kXnWO7kkWUAsBYunSZ/YJ5S2esPbv29OqyAho77ryjXXzFxV7UzUfJeVi8YLG9Rqr2+399j2yrVTZo6GA7l4yZ3XbfxcvVq0bGUUcdabvvvocpc+r119+wxYsX2y/oGrzNT7axL7/6gmDY+8h6Wky6aBnr048U33w7/YyxlMQf5ZleWkfpvfvuuQ8WaQLdg2+kr85q2267be3Kq6+03v16E19Va1cDNid/O8XXUPVdtqHvjlwjAwb19+wonQ0dDieAPHYgcpnqBEUegHDCJbRbQEU62T0dMhUCFU1CvsmgYtZMmwqoqKPOfx6oqAJUM/jYYyyH7oflnYqsSnX7QV1+tBUMJXdFECl+UENesUYVGsV4clYIdgiDS8L9HYEKfVIH6aBDDrLJM0gpve5yYirGYrXI/QHwgdqKmYqWYMzAVIQNKL9oCLMSdxLQrg8q+hP92u5fbcboE9oWMETY2N+SFujoepsONDYZVPi0b6yttanjTwYV0d5sXom28xztkDa3/B8BKpJ3X5ulSA70839LEUVxEPHaC0jIIncaUnpGSkbxF1HAV/w5n1Hf4lHQIS8kUELeK0d7gP/pOnH5Xl0jsAuBKfF4BIlzXk8QnFmrbBPOmkC/xuTN/nSqfN8L3ARwko0rRD+1KnkdfT8OThPw8GI8KCKpdUxUa6hJsWkT59ix+x9vWeUJ2yxtAOnrnRFVecTcE3yYkhMK6KkYUkj6jHzRkVXq+znZrMDP6/VtIgtLMQdY9ulO/4bMNrXk1phUV6dW2WkJKibmltsXKz6xRQ0L7Z4n77ZjzzjWKlMr6FukQFQCCZVqKoW3sYewDaiMJVCytIjdHi24MBwAF/GKk5Fhxt+puI1YHl5XiW0s1mrmB4r999Q3eZQS5b1oDvf91O/s/IvPs7PGnY4bhLVFTquQmHpRvPziy3Yn5d0FKt59512PT7n1lls9Lffe++6lDsPZNmv2LPvTn9+hdskttsOO2zuoWE5K7sknnmI777QjXWpvczBZTPrzq6+/Zv/1/NN2610329777QmFT4wB851JAzcCEWz10go775hLbPVXZbZb1h62b8E+VrSGjJ1aBV4qbqKKvRaDCphvT9nR8wXAKKDRFlS0BhaxLA+f8gJcclmgd1RnQn+vKFhuz694zmalzbKTrjvRxo4/FT8djBt7IJd60nIfffrFlzz/g7Z6FQHB3oUz1daUrLIsSsI/R92VLYcOs08+/sRuu/FWmzF1tnXr1JmU6k4eh7Jy9Upv1nfjzTeRgl2IS+kzu+Pm26yECrlKW5a7YUXJSpR8L7rz3mojR46wuXNnUwzuIK/DpMZ62soC/U888YR98P7fqVL7tM9BUVEBk5FK/MQisnI62e133uYuKTEN++23nx1LyXyBwj+8+Qf+vG2fffYN2Vw72i9++UsrRE+/8dYb9sLzv7Y1xSWwIjlWQrXbFaSU7z3qp3YvGTyJbLk6paFD2mlzbKHWIIqPDAsSxbVEoCKFEhPOVBx74rHNMRWiVbTZZHkkMxUZUDVF0I2YEPa93B8wFXliKugZMISyttlnn02diiKrli9GWR3CD/LVOqiIsWQMKrTMganwcJONBBUHH3qwfTc9BhUK1ISyaQUqpNDjQ9iO+0OC0EewqaBCaLrND/dtCdRcH6jYNOW88TJNiqQVNbAuNNXOM8bibePH76I/CVO2XClZu7b8u+2z/k8BFfFzt32e5IhvXwAJR1coYd283r6CKCN/q4CE/i23R3A1tAgEByOR1RGuIQo/9HUQUNC/dVKD0xDK1ntBiE6FcfS+BVFMh+e3B9+uAiVlATorIWHj6ZdxCmbYMiEAlFRYhKNX8aNwkdwVim9Ih3UQXetMiDy8WNcNVSk28fNpdvy+J9iQ1IG2a6+dbIuswZZenslzUbFXfnYBAfWy8BgwAIIHsYaHkvIK9gPPq5iOiKBsZilivMrryo5I85T54BZRh8pqZEgFWQAraTj19tzXbWbdNLv9ydvsoJMPxGgi3gOMJLkhXiS4nzZy/0egonVc0dqcZuzi8tOWZMB4QzMvZ67vSOkqi0XPrqhIAYZae/7ZXzlQ2GvPPWzO3Fm2xdDN7YabrrXOXdW7Q/sDkAaoeOvNt+xKWnxfdNGF9tbv/0A2xw1efv1b6o9cccUVBOweb7/97ctuUQtkKFtIZ3cqbeJPOeVUuxT396knn+JBgbLSryE75JsJX9ujTz6C5dsHql6xBqqqGZROxepaG3f4+bbii1W2S8autn+XUVa4utAya6ia6ltJ9LsAY9zUIaxvmpgxFxhhNZN/IrI+eimACr3mHFQEKuSSaFQPD/4rzl9uv171gs3LnGOn3niKnXTxCTQLC9AknSyUuTPno+zvhhVYboccdLj16NbDU68//fyf9uLvXrHHnnzI9t9/tH3w9w/tJrrg7rnrHnbYwYfZPj/b276bMpkKt5fYiG1H2k2Ury8pKSFocpx1Luxse+2+pw3farjXcfrjX96xKdOm2PWUrT/wwNH2a5rv3XnnHV56/pRTTrERI0b6nL7//vve5G8X2A8FXG655RbOCF5DvMz8BQvtgYfuty22GkLNlm/sZN6/gfkfQ3aO2JYEZ2znnXa1ffcbZTdT/E5xSIqNmjThO9xRKbZg3gIrowPvE089blsMG2K/eem/KcEOPcg8eVCsFwsL8XcO6FyV6qxrigM/pLXy1zYUVCimIsHhLYIGsunTnamQ+yOf18oK823zEwAVZ5wJU9HJavDzVMtX6l6HcPD8rCcxFWFLRAE3TukmaZX1MBW+QVygNVKWV6BC2R8wFRcCKjxQMxS/aomZCEyBA4fmmIogOvWqg4pNdn/EbMTGCJcYUbc5If9Xfo2k68Zq5mD2Rn82bsAOF9oFFfH12jAWbaZ4Y4e+caP9N3/LMW8EPmNRmISl4oDk2Kr3jySDiug7XjHRSy7HWVIh1SxuMuQMh0SlYjMiUOFnUvpWDacUgCm6HwDhgt8ZiuDyyKQ+hhpNCXCoPoSCPZNBiBfLkwESXc/PVFIvAt1bbg39qFS3Z7FEQZU6fXVYf1KImfh+ndmg4mKiIdumfjvXxvx0jA1uGmA/67qHjcwYatkV1AwwQAX+bsU/qEy0lEUsDwSmHGTJd+8u06BQ9PCeji4QI8Yiik3Qs1eT1aFMk4QYVBkC6i6ZgW85o8KW5i6y1374jS1InWO3P32rjTpuHwcVDaTDK7tNcyzGpmMmcj37pS2oCILSf9pKkrXApX82auOttUX/pqu3BKnCIY8zzZYST/HAfQ95a+677rrLli1bQkO3S2zMicfZBRed523cVfxM8/G3v70HkLjJcqmvMHDAIHvm6Wd9g3zzzTe0gr8Rq7mPfU3b+ueef44iZawFVL3w2osvv2xPQc3fjrJSuXWVQ08nKPdwGtINxF1y+1230gpcac4hUDOFcRFVQZxMnY074lwr/tcy2yl1Rxvda7TlryqwrBrqKXjnyVArSQsSMgaDHsGp5ixVHAsXspnCxLUFFcF01beDrJfVLZaiSfqB6y8vWAao+LXNzZxt4+44y0686HhrzAilV2tL63FT/M7uufsBK2WsHtURufFqyKrJ75Vhz//6OfsJLonXX3mN/h8v2L3Eo+y6864OoJU9deHFF9k+9L258KKL7Y033rAbr6QAGY+m8ifUVjOyVon9MVwgfe2hhx8iZmeY3UwJ+y+++JxCYr+xgQMHNte8OProYzxW6FZYD7kxFEC5jG7A5517ofUhe+emW27EhZFJ7MsjuExeJUX4aTJztnK2ZdGiJTb6gINo7ncFbpKzbSHulD+9+xdPNV6zdBUJndPduwRpaaePO9WuvfFqdxE1Kv5EXWIjpsJhnIJ/9Z/LfqV465hp5ltAhbs/1sVUiHYSGBZTUSimIgIVYiryeU2gYsiYEyyTXPbKzp2thoet4sDJcIg6GUdLrqUP/jENyH2SDFZ9QTYGVOiQKfvjO6WUXquYighUQE1qwA4a3MURH9JgroQ+CwHWBFMvqoORfJQ7sjyaNViS5G/+bBBuvr1/lDthY4BI9FCb/Fdrhb1xl/tfULFx8xa+1RQ1pYpdUPEWi/dSHPHd/HskQkNMhDBG2HdyM0jJhUDE8F7sxohbJTuocIQd71NlTQSF7wCE/7yPg4hnAIYzIEpHdUZC9SGCmyLEUkSiPPpbwZrBsRiEf6jWFwCTBxJyLaegm89GOIeqKaHUTU9/RUGremg6KYdffzLZTtnvNBtmW9q+XfayEbaVda3vYeUlKopFLwui3T1jRfQrQtx3YQQm3JqKxxcXFwqi0McXOUmcwBAzIVCRrjoEQUJ4f4eStBJblDPffr/qFZubMtNueuo6G3XCvmZ5ivpXMCeBbyjx9dWZWOfeaAMq4s827wG94O7TJHmTdME4zkUv1QOOssguEOvjGA9gMXvmXLv8svG25+572QUXXOiZPI88+pC9++47KLrz7aCDD3SQWUATuD+8TVnzq671zIU7brvDjjziKA/AnTZ1qjMVU6fOsjFjjiJ+4rYAyly4p9gll11uXwE2Xnrxv23AgAEeELh46VIyRQ6xceeOQ7GeD/iA8cL9oZiKGFSUE3x73lEX2JJ//GDbp25no/seYLmr8h1UpNSjI0LCH7cIrc4FKrRy6d5CPSg6/XgihNbN7brAxGlc4e3QTE3r7e47pS/Lspa/i+sX4/54rvg5W5Azzy6970I79pyjaDOxxlO3G6vM7r/zQXv/bx/ZGaedZZv1G+Qpo6oiq5ow5Q2lth/l6mvpHHzTDTd6uuytMBK9cTNpDj799FO7Yvx4u+rqq2EdDrezzjqbtM5FzlZkEyApl6AzesquYC63x53UhUSHQw87hKq2XbwYmd6XS1Gp2Qczn0Oo2vngA/d7LIyCNBVrceihh9vRRx9N4Ow1XrXzqqvH22yafr76yss+3wLRKlmvombP4e7o03eAPUQq8F/f+7uNoI7FHjvuar2oBPrNpK/tVy8+b08986QddOhoK6teQyqtMorUfyUwFT6TEaho9gAA0DoEFY9Q71+bLo72VECWIopV8lZ2TDqHyN0f1OqfhvtDMRUF7N7Krp1tIDEVWYCKKialQmyAp52FVK34AEuZe7kY+S4FKjxRR6AibijmWyP603JyYqvCaUxtKqdogxAcfdABFL8i++P6pEDNpC6lvmg+Co/ccDQV8pqFhEOOuuesR+xHEICRsJMQjCzAFsqx9fiSA0hjmrk1PRlR00lCoZXVqTFFFHWQHy2gZP2ukyTpEv0z2f+e/G7bMflMR/eNLdL48/H4kse19p3+ja9ESrUjIBbmoeP7rY+pWNc8djRfP+bp2q57W5fDuq7lzxyDingN2+iPeIzN89P289HktA3oW98zxMK3lU3sZ6HtT+v5j4M+w3MKlAQQEfZYy7dbr2dH4DVc2wNLdU6jBmqJlFz76h+T7dR9xtrWTVuScriPbZMywgpoONVUT6qfrFcUg8CK4iLiZ3fbKek8Ne/pZjosHmP42/3r6TJukCv1yp6AkUW+VEG9V+VU2oKsufZm8Ws2O2263fWrO2zvI/e0JgL50GpudQvEBXnSvtJf3xpouvzbbSbdf40Zi3jztwssAJNeiwQ3ECArG1BRTYVSRfUr8+NdOrPeBkAQsDj8sCMcQC5YMB/K/BqyeSrdjz94i8Eu999550/eSG7ggIH2LCyFKPdCSqdP+W6yXQ+V/uWXU+wPf3jZtt9+O7eYs+gTVUlG0JFHHo1Pv7s99Ysn/DoqUf3hhx+RaXKz3Qk7st/++6BH1GwMdwbPoC6zDTUUWyurp6Lmxbbgw/m2Y8b2tmfPPS2nJM9y6in7TZVMAU3PaEH/CFBoh4hRTteaO+sc0ivd5SMt48qmRX7GPUxa/P/aG+yZqEy39JxAxbPLniELpNjOv3WcHX/O0WQXEcvBfYoXrbZHH3jcpk2eYY8++JhtTT0OxZlIi6RRn6LacP+QJjtv7jw7E9135OGH20UXXujpzqow+vJLLxO/8F9277332i677GYHHXQw79Wi7F+xbl26wcjROh2mSPVXsnMJNmbdvv9+ip133rn01Tndxo4d67oogyyR0tJygmd3siNgfx64736vn6FHfe+997w42bUE0o456QS/xnHHHWu9evewn//8MbBKAKRKKZ4xfaa99NIrAEAq2+KqOfiQwxj3mdTNyKPaZo49+PD99uyvn7U333nDBg4BHDaRUQIQ9PRbLuNGgYBFHE/hAbSa8yA03FXlnhK5tyKmIgYVoTw3CD4GFTAL6VyoGVTMmGFTVaeClNJ8hEFZ50IbfDwBVWIqcH+A5ZQT5oFMfjJcRytuogVUeJM495etc2PN6gAAIABJREFUH1Q4GneUFHyeMZUaAjUP9IZiKn417vzTPFCThHN/UEe3keALWy06/P6eQIUAR1Q4pllraXaSrangcw4+owAAmoM9pew0L4r+bisAXLi1WHPJwiVZwQdhLAo6BMolK7lk5d6RcGp7rfUKsbU+EHzgHSnCDWNcWhTGxozHfZ2RMvjR43eWaR2II7ruxoxrQ8eyPvDXLm2d9Lzx8/teSFIm8f3bgorkzzcDmna+t97xuyBoDQS0EO2BimSlGSvA8Fxh/zSPNbpeeC/pYv7RtRVvWHllUSgVUudIFqbo8Rz74pNJdtq+Z9iwxqGAin1tWxtp+WWdABVZfrbd38t3ZXS2G9Pgz5fMGkYvND9zBCqQGZrj9AYMKq6l816FYhGomJsx215b+bItz19iD754n+20/w7Ei1FPA4PI2Q2v8hkCzjfmJ1jXLaCi2QBLAinJrEsMmoLciMLMlZ3HM9WSVpsLENDYKirKvdiSgEU52QCqJaCCXipHrnoiqmsgKl91CNIo5qWMAfXyUMEmpT1WUidEvn+lMapuQlzHRPdUdVMxTqp22onaHercqd4udSgg79XCdeXrFyMdamiEbqMZssjFFjAWkidZ9gw7cfTJNuvjObZdwba2c88dLWUFUTXVGZZP3wo9nSrAesNJNzwDU5EQABVT4S7usF/cQPS5jHz/LhUCRR8XAtP+SvU29nIBqhhcg63KXWW/mfPf3ljs5seus0PGjLbSulLqppBlVFZnTz/xrD3+8BM2mg69l150GS6fHJs9Z7a99NqLduDh+9v+B43ymJJLL76EPjmXwO4c7vVYli9fZtdec60Xorqe2JTNN9+CRn63E5Pyiu0/apSdeMKJ1qN7d1uxcoW9/MpLtt2O29lpY0/xAmNXX3ODvfXWazZi+EgAGjoUxklrJ1AhJkqsyJAhQ+zjjz6yV199BcBRYr/8r6coajXMvvrmKzv1tFPtrrvvoGPwsVRKLcPVkmZ7772Pl17/ObE1f/3b+7Rov932+tk+Nu7Ms62UrJA/kiL83vt/s6KuhfbKG78lE4vsIVJKZb9rnpNlgv9bXqlIELhsjUCFDH/6meMoiAI1OwIVSilNFYJXSimTpOJX31OdrYniVwVskjVF+bblySdZxtjTrZx68orZTVESt0eUS7GG4xaAjVwSKtsdKrlvCKjQhlbKWgwqmgtpceFDoIoUqHnV9Vd49ofiKdRQLGwaCTw2tvzM/l/wuMWpdJ73ofkQfRolkbmQjOjbZEUbGIyAjCVDmzGII7MQmJb8E3rUB0m/NohoQdNBOLQAkPY+21axd6Qgkz/Xmg1JFqxtRV/Ldmmr/DYMUMTXC4u80crbgV7yz7qBgn8ySldc3z3Xp/TbzsiP/b3tvMfzEL/e3vvtvfZj7+u7KwKiG/Pd8J0ArptnP2jhNmvZmmVobVW3BSVt1i0GEu2ClXA+JKG8MZnAu2tZiv6Q3fHFRxPs1H1Pt2FNW9uoTqNsm6YIVKCMfNy4IJROKddsrIybAaYr3PATDIEYFrV44sPT68vyl2NeYB0Ho4UAR0BFRU6FzUrMsFdX/5aeRiX24Ev324jdt4bZwPUhCh7l6zLBLeSNAxXxDMRz2iGoiIyztmdSMkzNGzOp66FKyCrGlUesg4ZUidWqYmQKystJqEFaFQCBho8oKmV7VAI8VLdAdRvUDyKUjg5l3VUnIS+Rb2soRa129wIQCrJVsbJcFKu7x9z9FHpX+PfJJomZmzqKnzUyrmyyCurIEFJflSyKbmlcqt7YSNxHLRk+4067wD75y2eWUZVp/VJ6UcWS2AvP6RH7QHCv7hMFayqaQrERqCyPbwgrqleCeyQZ+Ab4EaqKBq46TiXWp4JxKblblVVjyzKW2aq0Yrv9kevtkOMPtDoqMkt3pKcQ1/PddPv5o0/Yh3//wCpwu+k7ufkJG0pVysuuuth223N3OvQ+6ozQzTfdYHvttaczQBWAsdOp17HTTjsTx3A55fQLbdas2XYxJe8XLVpkK5aUw3bwRGzlnXfdzq6/8TpScYfhSrrYm5N98MGHzopkweqoDkgd1TcffvBRz9YoL6NyLeBIXXV1r+EjtrLnfvUsvVzy7UU69j4OQ/EGnYrVIE9l08U0nXnmmXYqQZ9njzvXps+YbQ88+DCVUj8wvFLE0KTSGK2HLV2+xMaecZqdduapNoCaJlVN5Z5W6vouVm9+lILh7SdfYC+SQepBoqndIFChlFKBikwVvxKoUJdSQIX94zNnKlYV5dkI6Jo0IoDLyZdtD1REsoJhBFARDnGwUNbn/vAcbA9AU3BmS6R1CNQ8xKbNmUHxq8vJ9Y1jKkJDNC+fq14jTi7EllMQNUEfhbLDEioSai1Kde3odRdAjiTCZowVWUBtwVpLtiiDsI+kWiTYYuttbVdEixBP9n23fHvd/4pv0x6o2BAAsq6rb4jSin3761PuHd4nhOlHVnPypzrOnvFxRVpjffdt7xk25Lk2dP5dvCVR0/EaxqC01RO18eO0HUdHrEbba8TXTv7++uah/efpGFTEnw9Djlg6/St5/zvLlXRl/3fzjmx+I36lPagYx2d44Sx9l/NEoWNAxbcwFYAKG277Fe4HqPiJ5ZUW8hmVcRZ7qWJXigOJux+H27VAoBC4F/9Ep6zVPhPESGcjidKVuvJ0Wa5YRTXHipxym5Y6zX5f+jur6V9p971wj2218xD8zAh5JH2aAlgV1Epdno1lKprHuw4M7fEA0XOsDfTlFghum0wPzK0RP+u1P9RETmuVIFWl2mPc6ELK3FWgiOQeUeVSKfzQPFIgIHbVkhHDQ64qWW1dCrtGacMhZVnMjFgQAZACQMcqQIfWLS+LJpJkC0gJifGQw7zeC6op/oXsHgpANQAs9CQJD8iFzaAOxLvvvmcvvPCSLZ6z2LIqElbENdWZt0HlsesplgV6UAlswQC5QVJIN04FsCgQUmBDzy1CXHJejFHcij3IB/n/9fwhCDnoj5D1of5W/jeIdE1juf1k163thjuvsB1334ZgRcbmWJdYH669cN58+/zTf9EdeLHHm2w2cJCNoAvrlmTRVAGsvqRA21TiTo48+ghanHf3FufFxcX2u9deJ0X0J7YHTfnEcNRRFGv69BnevVQN3ZT91LtPT9t6+Ja2407b0dytwv723l+9/sRpp411QCZWR4XYVAzuB+pbfIrOVUn03j17w35sTqzLpXb0cYfb+KuucFeRGr9NnvK9XXrppV4jSi6xv/7lzx4r88ILz9q+e+1HZdxS+/iTf9qkyVPoHFwN20RJiEEDbTaZQdvh2tpuh21CHIVCPVS0SwXpAoJoPtke6xEZ63EtGoGKwNxTh4SaMh6o2RFT4RU1hXa5boFiKkiVmUJnupR//styWSSBim3OPstSTjzZQYUq3jWRkprqARyhzr4fdOEJKV/vOtcCKtxf1ixsW1tFLqKih4lBhftetebu/jjYps6cbldcfamdff6pcJc8GPnlornqubFQcewu8fzmgAhceDm6dUaDiByvmREzCPE9A1CIiwDFaC0Ergm0hDLmotVipiJmNDS+uNRxiwJocYckK4DAVASRl6yQ4mdfyzpJkuLJsqgjUNEMgJIUWvI4O1JG8esbwlho9G0/vyEKMkx5ePZY6MdKwMFKsgKLFFbzdTcRVMTz26x1NuEf7c19W1CxPqXfdp7bgs+234+v3xETtmGP0xpUeB+bNl+MmbT45bVBRTKqEIBve+dwxfZjXwLo9zbcXiY8+GwTjZn25UcT7bRRpwMphgEqRtkIBxWixdUgzJtgu78XFepQwPeQ3J3aSWIfY0NCrzc/VDj7zT+84fLBLS+Uszz3yISa9AhU2BR7o+R1SxncYPf/6h7bYvtBDipq8IOrH0mQVpsQUxHt+7YxFckzmAwq4mdseV8yijgGVVNE4WfyLDX1ld4cTYpfhlMVmtF7nERNGLPTshlzZNAp2wdlkOn9VAKLowwf/SNk8AACACOxwk6ocqozFKFUu6o16h6qjZCLVawCZO42l2uFDtZ5lK0O7pKIFdLqKCRFfS1IZWzEwJw0ZapVl9Mdtl6QR6WrxQJpXzI2vuusM3dpVMqvXCdkXoi9rgaoaImbaGqpfasYDJWz1t8ePOtf4plUWyJq7eDl29WxV31k1GBPxiS6avudf0JJ8SEUNZOeYoepWisFS2SY1qs0POCxC+4gKf4slL2AVWZ2CNIVQFI12XxKK1TWlDsQymJe6tSMTjEYcl8AbDK4uM6qSjVojB6I6kBIsYVBZymwMgA8lZlX5U5Vwmy0yZOm2LzZ8x2gdO3cjQBc3HKvvkp11D/YL5953IYDcrzRoOCTu6/orgqztIh+H1cTuDl92lT7xz8+9nOg2iLKOFOIomJjVGtF3YBVzbOUInQFxNGU09dEvUA8Zikq0+17PXbpR0co4iuicxeyPwRiNwhUqKtYLgMpUErpd5NsMqAijS6G2WpX3LnAtqUwih0/xt0fNUwWKdIOKoK7IYq/EqhwxBjcH+lR978Q2Zts3awllYIYcD9OS++PuPjVd9Mm2dW4P86/6EzK6lLWlGYBQt9qhqaStQIWIZArBJy0WMWKp1BUug6dosdDWGkLCHBR2By1Hg8xvB8nL4mliGvQt7ZYYxdEYDDaJDslKfjwfuvv+p15PQ4UbSum49+daElCkOuzXNuyKc2qvI0F3Xx9Xl9XdHsMJuI6I/H1k4XfupVpsl3ZIuyd2XIFESi2ZuwR+fF9fjYSVKxLeXc0z+t7vT0A9WPvs77Pt71HvE89WDhSTu2Ns0PQ6N+RIpEAD99sD1Qk2/7+mSSg1+792hzfWPC4rm/nC94aW0rMg8I9G5zmhVn2ldwfo8YCKkbaPkX7kf2xjeWUASooA+z2eRr9F2Rxym3hZzAZnkb7ql23Wsso3LIij07WYIo3JZPGwx0AqKiCqZjS8J29teYNSxuaYnf94jbbesctKIVM2WZvMR9irdrOz/r2Stv3/QrrYCrW+nwr91QI1JTir1N8BNdR6fAg41AaGIG5FFlS9Em90vs9LkEKWtk2oSGajCz1mnBWgUZY2i9iYDJRglLA3sRRWUUoW2dm+Ds0uUP5u8sqFDhT41t3JHOfTKqcCmzUKu1XEJD7Kd5Du62CuA0FH1aUA4Sk4JC9CTRxBspZPvlKXC1ZOfR1EUshJsX1RDACvV8pykUMswqU6Rm9lboYC0Elb3YX7WMP4IUz8ZTfwLR52W133gR2Rnu/Qe4jamjUkc2RQ0qm2A+B1HqygQRSMmEuxLKoK61PPSAhAUsl4KZMG+8IzHyUUjwqJ09ptmp3Ts8cb0XO/lIdFoCQ5kPpuwJ7ler2zUbPo+y9XE6KRZFAE8uhGlHaEGpK1giIUufd11953VODC3Gj9O7Zx4pJJZ0/9we78JJxdsn48z3lW6BLoQrlALQP6S77zNPP0I59jS1bWmzjzjmFGhfjPXZGXUy9Ki77ROW7BdyURq65UXt0gUDFYWitJVqCcRz2qM9hc6ygS+dmYzJmKjYOVEycYN89/oSl/+tLBxVruhTaNgIVxxxn5YVFVsekMMTAVESgQuiv0bVAS0yFQIW2iqJ6Oyp+pQPVnvsjVl4Hk/oyddZEu/amK+w8QEVdUyVUX4UjUHV5k8AIqaPS2lFKqS7qtG04yTqIviWThGEQxOFPM4hwZiJMYjNQ0GU1/khchveCGGgO7Ix+a6vAw3V9MNGfFms/VuS6XhzL4Z+MLt48jgiMdCST2lPysZAK1woAKRlTJFvYyd+Pv5f8d3OgX6sMgOj5Wwm/9r4dzVI0r/FUxMsQQEU039E6+BzEYMJnrXUsS7tjdFdUEmBpxde3zGlHI1zf68lAzp+ozfWTv78ugLWhoCLeB37fNoNbG463/3xJajUAi0hgtK/4W4Cf74d4f7da33DneEwtMQ7x/ta6hS+2DywYhZR0FHSZAVD46uNvSSk9nUTSYbZP5/1t61RARXkhlqc6mFLLIo1Ef7f0UExxlV6uH5JjhGBaxpS8b1qtB2PKwNKXckhR/IF6lOJWqU1UWWV2uU2qnWhvl/zBcrfJtlsev8mG7bAlipC8Nax7SS8FEqZ7amV7M7++nROdE307nv+kr7THFCbfJX5fVrsYBFUv1iOH+iSK9UBR47gvIc0wE+tap0kVUBthNbKJb3CvjcAGlnwmDeO8KBRr6jFssEbqryLXRsxYODNBsTF9Tb0m5EKR0hWw8H4wML6izSVMRBSoqqfX/1DKMN03NU8qpCZ3VQaxHXJnSKElyL5JY+D1VfLfq8YRitoVss4tf6Qy3OpSQQSeDxAgQFALKy1w4f28BEy1BnG8mzPI+mJQ0Ir7EOAInXrZnWLSBag8UF+fZdiNleiLFAdiDdwrK7vQGQUxJjX05sgAXHjEHXtNZa1VBEu/K90zm6aacoNV1JTBEAAa6AmSraBZGbSAnvJSupMWEWTMb+pJk8pnlY5cBRBswqWTg/tIZbMV1JrhdWEE3mCdmJM05mTSt5PssYcfp57EDKsgE2TrrYba2WeeRaXSvSydWhfat2msdSr6rp54lfPPv5DCVpPoQZJthx9+MO6Ukx0wZcA+VLF2euBUmAnFyugnF2amAqCj9XUQyLrKbaVMHt/bXgtGh1cTFUHWpHipsJNC9kez++O4E49reqg5pZQ3mW+hV6EwOVeayIHOQXEUqKvgNxNsMiVD07/8OgIVRfaTcWeZUZyjnIqadVA4NV78KoCKILQEKnRj/R+LqM3voELjCO+3HMzWB1QbSvnSeliPKvaYqKDsDz2clNKZk+yyK8faWeeeCpXFYhDN7F1WuYwOiPxzwR6ToGFydC3Baqg2F5I6aCByXduZEA6JApB0oOJYCa8qyAFwCOGFe7TRRbUpUlO+WH1WBzAger3X5Ogx9E8Q9SgUGf7WHEgYir5TfxQdnkBb+Xz7YVObZTkLFRzUElgk9iVEOutvlR3WQ2pcIeMlrLjmMmrcpufxIkZuqzTPsRicVDar03F8P1TlC4FvIRNFT6rxeqmZcF1NvNK4XJyGgmEhwyYeSyhz7C1wfTzqEBlcRLIYvLpKcxpSuJ9HYvuwRUGH+QnNpjQGnss72QoA6vvQ3BIsEUhMxVIJ9JWoXD23rNWoqqKPNdCKvls0X/5+XMMhvB86PehHCxreDz9h/HEAnt9fVQqbr6+9FM9nCO51F1gE8gJACGDNi8JEmjR8JlQIjJ8D+y96Xn25ZZ78sy5UJQxDzI9nR0Q9EALkUjyA9k8oPqPPB6gRnscjBJrPVrCG/BT684QxiCUMdW2jtW0uLKT7a33D9YKLLzyXuwsjptGLcXE9XxuvCxPOsu9b3c9dKpoI3S8m2aP59TMZvptCYJx846AGrM+Eff3xN3bSfmfYQOpU7NFzHxuSMdyyquhaCi2tzDExFT4GQEW8LkHOxfJD1w6rmQxEowWOXg+VNGUtpqqZogp5ASrq0musMqPaJldMsr+s+ZP12bmH3fnkrbblNpu78JfV3xSddUW7rVWRV/MR7aXm+W8O5mw5oxqrN7jyfRgpQR90PIdh//jnXBbEcjK2EHVeAluQYB10lt31gXKQbFJhsQRBmbKQBRS0j6TAle6Pu9yVuitfWeYUpZJbQnKvBsWTjQKqqC5z+SHWQiXABRY0u+mqZCoXkKhx7qfrKGJW/Ufgfn091X9EsQ+igTJVXI2xV6OkskhhrEaZeaM7ZC/lU7HKATGyjFGoNTARacQQSC76M4uRiNgK7ds0NfXS2AEj0jAZ0iduFKqleYiiEVCAv3HXhJcgcJY6yFLv5qpZlWsDhZ4GXe/dfKmiqp4f+nwN+k46QuNMEIAqICJF7+wx+0UgJkP9btSanH0Q7imXhkrOVwIS6IlCYGwwysLe1xlpEICguJgCW0OVSo09uP30/NqowbUk/RFqwzgLRUG4BhiLHOZOrIdeU5xhZXUpdeCYP9J7a2CFGnjeOtxKhXldHBxJZiToGJ6JPiyvXOUyK1NuKhayVv15YCoknGpZFzVJS2FfJ1y5hWyskELL+AUq9Hqr9P8gW/Wjl92N46ACQEgwdcqxJxzf9DAVvdTlTFXvPFXKewkIxUEDiUZjIxWAyuyLr23qk08a5dVoh95gpV0AFWedaSkUwCoRfaKCMC5oSElhHCGmQmxEi0UvQZgWWVquMqPD3yIQWo6+K/pIYHvMgfaphAD/PvDgvQEVU+zk0/e2k049lrWrp098X59k0YDFxYuhf+YwaXST05wAABKZBda1ez/r1IU2u1K1tatt9qypnr4jP2ktXeG64Lfq27e/H23NQ8maVRQaWQiVSAQ0/sM0KU42qShbo5Z9bn53rtePTxMMBQJctHC2VZYvZW1CbraotC5dN7MevQZEMRqNVGlbRJOXJa5ERcENGrQ1867obIKu8IetWLGYLnPLmH+6Haixjg4Dnyvq1NsKO/figKa5xbFyGfeqWOGHWutVj9AtLOxBAZV+DhzqAUzFXKuqeqUXJBP67Nd3EEKjk7uIystXM45F/JsGPlR8UefIRnXoa8qzTl37W05+N9+AqcSq1NeXU7d+MUid1riybUDFOQW9rFPnPgiBYNXU0Dho+YoFzGw5cyHBIJqtgNzsgZwjlVlOszWly6145TwsErV6SLPORb3xv/YgdxvUzKYvK19mq0vmMIaKCJTlsBadrLCoDwcBWlCCFqVSvGI+B4HDK7+lFVnPHswvh454dN6vIGVrsX9fQWEFuX3o9tfD0+aYXlu+ajbCo8zBqoKy+vTcwp8hg/UrKV9u5dVLUTDaw9C4RKrn5/Tl+72YR76flWYr1swPadOAjZqqOhr79GefKrgLzzJ+53KC2FJUlQ53nCjRAOBS6cEwkHmUxSfBWUNToAW8ThVCDrXGmZPdHf8sc44vlaNEs61FVlqxyn2dVXRIzM/rzvhzXYDVk87XQLnkOiyk2gaehe2YIO2shvEWFvbFCsxz4azCQ5XVK/hbgs4Q4vk8TzfGhmUo4QIQr2BNtP5pKFUJFV2niv4RGZmFnJl8p3ElOKqr1nBf1h8A78JeioBxF+b3Qdgh9LhfNZZdZdUqivSQmoZlVpjf2efYWyxzfqp4LzObVl9YsDobebm9WL+urKXclSVWW1FmC6cvsFMOO88Sq4pscOFw65HRx+qpHJxBTIDy77XPXKm50G4WIMmYIQlgNOOLVStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje