Vodovod

Nekaj o kopalnih kadeh

V naslednjem sestavku je opisan primer, kako na najbolj preprost in lahek način vgradimo kopalno in pršno kad.


Če imate poleg teh informacij, še kakšno vprašanje, pišite na naslov uredništva svoje strokovne revije. Skupaj z našimi sodelavci in partnerji vam bomo radi pomagali odgovoriti na zastavljeno vprašanje.

Nova kopalna kad za več užitka

Kopalna kad je največji sanitarni artikel in velikokrat tudi okras kopalnice. Kopalne kadi izdelujejo iz različnih materialov in oblik. Standardna kopalna kad je izdelana iz pločevine, dolžine 170 cm. Za ta model je, za lažjo montažo, na voljo kovinska nosilna konstrukcija in kalup iz trde pene, kar zelo poenostavi vgradnjo kadi. Nosilna konstrukcija mora biti izdelana tako, da popolnoma ustreza velikosti in obliki kadi.

V naslednjem sestavku je opisan primer, kako na najbolj preprost in lahek način, s pomočjo nosilne kovinske konstrukcije in kalupa iz trde pene, vgradimo kopalno in pršno kad. Kopalno kad lahko po želji postavimo ob zid, v vdolbino ali pa tudi na sredino prostora. Preden začnemo vgradnjo kadi, moramo najprej zapreti zaporni ventil za dovod vode. Nato v obsegu delovnega območja, preden odstranimo  armaturo, spustimo na najnižje ležečem izpustu iz instalacije ostanek vode. Slika št. 1 prikazuje pločevinasto kopalno kad, ki jo vstavimo v nosilni element, izdelan iz trde pene.

Slika 1 – Preprosta in brez problemov možna vgradnja kopalne kadi v nosilni element iz trde pene
Slika 1 – Preprosta in brez problemov možna vgradnja kopalne kadi v nosilni element iz trde pene

Prvi korak: Priprava nosilca za kopalno kad

Zelo uspešen način vgradnje kopalne kadi je postavitev v oblogo, izdelane iz trde pene. Ne samo, da je vgradnja preprostejša, istočasno dosežemo dobro toplotno kot tudi zvočno izolacijo, zaradi česar ostane voda daljši čas topla. Pri vgradnji kadi s kovinskim okvirjem, najprej vgradimo stenski prečni stik in zapolnimo odmike s tesnilnim trakom. Na sliki št. 2 je prikazan način vgradnje kopalne kadi v kovinsko konstrukcijo. Tako dosežemo tudi pravilen odmik od stene. Ko je nosilna konstrukcija pravilno nameščena, vanjo vstavimo in pritrdimo kopalno kad. Najprej zarišemo prehod za odtočno cev na nosilni konstrukciji iz trde pene ali obloženi kovinski konstrukciji, nato pa z nožem ali z žago lisičji rep, izrežemo odprtino.

Slika 2 – Kopalna kad vgrajena v kovinsko konstrukcijo
Slika 2 – Kopalna kad vgrajena v kovinsko konstrukcijo

Tudi odprtino za namestitev revizijskih vratc, je potrebno predhodno, na zunanji steni, izrezati. Dobro je, če so izrezi opravljeni lepo in točno na mero, saj izrezane kose obloge kasneje pri polaganju keramike ponovno uporabimo za zaščito pri polaganju keramičnih ploščic. Na sliki št. 3 je prikazan način izreza dprtine na nosilni konstrukciji iz stiropora, z žago lisičji rep.

Slika 3 – Izrez z žago lisičji rep
Slika 3 – Izrez z žago lisičji rep

Vgradnja elementov na kopalno kad

Preden kopalno kad namestimo, moramo vgraditi prelivno izlivni ventil in izvesti ozemljitev. Izlivni ventil je najlažje vgraditi, če kopalno kad predhodno obrnemo, kot je prikazano na sliki št. 4. Tako lahko trdno privijemo prelivno izlivno garnituro, komplet z gumijastim tesnilnim obročem in potem spojimo oba dela prelivne cevi ter ju nastavimo na potrebno dolžino. Za tesni spoj obeh delov, je poskrbljeno z vstavljeno vtično manšeto.

Nato privijemo prelivno cev na izlivni ventil. Kot zadnje vgradimo še del izlivnega ventila na notranji strani kopalne kadi. Iztok zapremo z zamaškom na verižici. Dražji in udobnejši je kovinski zamašek s tesnilnim obročem, ki je povezan s posebno ročko na pretok. Na hišno kanalizacijo priključimo kopalno kad s smradno zaporo. Slika št. 4 prikazuje način vgradnje prelivno izlivne garniture in smradne zapore na kopalno kad.

Slika 4 – Namestitev prelivno izlivne garniture
Slika 4 – Namestitev prelivno izlivne garniture

Za postavitev kadi moramo najprej izdelati malto s katero naredimo ležišče za kad.  Tanek sloj malte ali disperzijskega lepila nanesemo po robovih kalupa iz trde pene (slika št. 3). Pred tem je potrebno lego nosilnega kalupa, ki je na spodnji strani narebren, zarisati na tla in nanesti toliko malte ali lepila, da se rebra usedejo točno v izdelane trakove. Po postavitvi nosilnega kalupa iz trde pene je treba samo še preveriti, če stoji točno v vodoravnem položaju. Zdaj vstavimo kad in jo usmerimo v pravilno lego in še enkrat pregledamo njeno poravnavo.

Višina zgornjega roba kadi je odvisna od možnosti izvedbe odtoka in seveda od želj glede vstopa in izstopa iz kadi. Če so ploščice ob tleh visoke 100 mm, ostale pa 150 x 150 mm, je lahko višina pri 150 x 150 mm velikih keramičnih ploščicah okoli 610 ali 456 mm.

Pri kovinskih kopalnih kadeh moramo priključiti še ozemljitev!  Instalacijo za ozemljitev polaga elektromonter. Vendar pa vedno pregledamo, če je kovinska kad priključena na ozemljitev. Ozemljilni vod je bakren kabel minimalnega prereza 4 mm2 ali pocinkani ploščat trak prereza najmanj 2,5 x 20 mm. Vsako kovinsko kopalno ali pršno kad povežemo s tem kablom ali trakom. Na kopalnih kadeh so že predvidena mesta, na katera privijemo kabel za ozemljitev.

Odtočni ventil priključimo na kopalno ali pršno kad z gumijastim tesnilom. Ker je odtočni ventil ločen od kadi, moramo tudi na njem predvideti priključek za ozemljitev. Kad in ventil povežemo z bakrenim vodnikom. Če je kad plastična, priključek za ozemljitev ni potreben. Da ne bi morda kasneje prišlo do kakšnega zapleta, je treba priključitev ozemljitve izvesti strogo po predpisanih normativih, in sicer velja: za ozemljitev se "vedno" uporabi žica, ki je obarvana z rumeno-zelenim črtastim trakom.

Slika 5 – Pomembna je nastavitev kopalne kadi  
Slika 5 – Pomembna je nastavitev kopalne kadi  

Če je malta oziroma lepilo že utrjeno, vgradimo še sifon. Kopalno kad nato napolnimo z vodo, s tem dosežemo, da se kad pravilno usede. Nato lahko začnemo kopalno kad oblagati s keramiko na oblogo nosilne konstrukcije, ki je izdelana iz stiropora ali kovinske konstrukcije in obložena z mavčno ali iverno ploščo. Na koncu še s silikonom zatesnimo vse vidne spoje. Slika št. 5 prikazuje natančno postavitev kopalne kadi. 

Vgradnja armature za kopalno kad

Pri tesnjenju navojnih kosov za spajanje sanitarnih elementov imamo na razpolago več možnih načinov:

Najpreprostejši način je s tesnilnim trakom (iz teflona). Ta namensko izdelani tesnilni trak, ki ga je mogoče kupiti v prosti prodaji, tesno navijemo preko navojev v smeri urnega kazalca. Slabost tega načina tesnjenja leži v tem, če želimo napraviti korekturo smeri s spojnim delom in ga nekoliko zavrtimo nazaj, bo spoj verjetno zamakal. V primeru, da želite pustiti možnost korekture točne usmeritve, je priporočljiva uporaba, starega in preizkušenega načina s predivom.

Predivo, prav tako kot tesnilni trak, navijemo preko navojev v smeri urnega kazalca. Dolžina navoja mora biti v celoti navita s predivom. Dolžino navoja, ki ga ovijemo s predivom, nato še premažemo s tesnilno pasto v nasprotni smeri navoja. Predivo in tesnilno pasto lahko prav tako kupimo v trgovinah s tehničnim blagom.

Slika 6 – Armatura za hladno in toplo vodo
Slika 6 – Armatura za hladno in toplo vodo

Armatura za tuširanje, na primer ročka za tuširanje in armatura za kopalno kad, je izdelana z dvojnimi priključki za priključitev na vodovodno instalacijo za hladno in toplo vodo. Z ozirom, da je vodno instalacijo težko izdelati tako natančno na določeno mero in globino izdelane oziroma ometane stene, so armature za lažjo vgradnjo in zahtevano mero opremljene z vmesnimi kosi z zamikom (ekscentrični). Za tesnjenje takšnih vmesnih kosov je treba obvezno uporabiti predivo, da lahko z določenim premikanjem naprej in nazaj, dosežemo zahtevano nastavitev za armaturo. Slika št. 6 prikazuje sestavo armature za toplo in hladno vodo.

Kotiček za pršno kad

Tudi kadi za prhanje so po pravilu izdelane iz jeklene pločevine ali iz Akrila in kotne oblike. Modeli znotraj standardnih oblik so lahko, glede oblike in velikosti, različni. Pri vgradnji nosilnega okvirja se je treba držati navodil proizvajalca. Pršna kad se najpogosteje vgradi v kot kopalnice ali niše. Za vgradnjo kadi običajno uporabimo nastavljive jeklene noge ali kot pri kopalnih kadeh, element izdelan iz trdega stiropora. V takšnem primeru moramo element iz trdega stiropora pripraviti podobno kot pri kopalni kadi. Tudi izlivni ventil je treba vgraditi pred fiksno postavitvijo kadi. Slika št. 7 prikazuje namestitev pršne kadi, vključno s kabino za prhanje.

Slika 7 – Namestitev pršne kadi s kabino
Slika 7 – Namestitev pršne kadi s kabino

Namesto že pripravljenih tesnilnih trakov lahko izvedemo zatesnitev med pršno kadjo in stensko keramiko s silikonskim kitom. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da potrebujemo krpo s katero takoj po nanosu kita, odvečen kit dobro obrišemo. Tudi pri pršni kadi, če je kovinske izdelave, je treba v času vgradnje izvesti ozemljitev. To storimo na podoben način kot pri kovinskih kopalnih kadeh. Za nadgradnjo pršne kadi lahko kupimo tudi kabino za prhanje, ki jo vgradimo nad kopalno kadjo. Pri vgradnji kabine za prhanje je treba predvsem dobro preveriti nemoteno delovanje drsnih vrat.  

Nastavitev okvirja kabine za prhanje opravimo s pomočjo vodne tehtnice. Na notranji strani okvirja zarišemo na keramične ploščice lego vijakov za pritrditev okvirja. S pomočjo svedra za kamen izvrtamo luknje neposredno skozi keramične ploščice v steno, kamor vstavimo plastični vložek. Nato okvir pršne kabine privijemo z vijaki na steno. Na koncu s silikonskim kitom zatesnimo vse stenske zaključke, kot je prikazano na sliki št. 8.

Slika  8 - Nanos silikonskega kita na kad, enako opravimo na vseh ostalih sanitarnih elementih in zaključnih spojev.
Slika  8 - Nanos silikonskega kita na kad, enako opravimo na vseh ostalih sanitarnih elementih in zaključnih spojev.

Drugačna možnost postavitve

Pri montaži pršne kadi ni vse odvisno samo od nosilne konstrukcije izdelane iz trde pene. Nosilni okvir je lahko izdelan tudi iz lesenih tramov, zidan z opeko in nanosom malte ali podobno, v katerega lahko vgradimo sanitarni element. Če je okvir izdelan iz lesa, ga moramo kasneje obložiti z mavčno ali iverno ploščo. Šele nato nosilni podstavek obložimo s keramičnimi ploščicami. Pri tem  mora biti korito vsekakor dodatno zaščiteno, ali podloženo z nekaj kosi kamenja ali z nastavljivimi nogami, kot je prikazano na sliki št. 9. 

Slika 9 – Nastavljive noge za vgradnjo pod kopalno ali pršno kad
Slika 9 – Nastavljive noge za vgradnjo pod kopalno ali pršno kad

Armatura za prhanje

Prha je edina oprema v kopalnici, pri kateri je smiselna termostatsko regulirana mešalna baterija. Mešalne baterije vgradimo v zid ali na zid. Na zidu postavimo mešalno baterijo v dve koleni, na razdalji 153 mm. Prho priključimo na mešalno baterijo s pregibno cevjo. Običajna namestitev mešalne baterije je na višini med 1200 do 1300 mm. Postavimo jo ob strani vstopa v kad, da se ne zmočimo, kadar odpiramo vodo in ne stojimo v kadi. Vrh prhe naj bo nad glavo najvišjega člana družine, torej na višini od 1900 do 2300 mm, na drogu pa lahko naravnamo poljubno višino prhe.

Glede na višino prhe lahko prhamo glavo, rame, telo, stegna ali noge, seveda pa je poraba vode veliko večja, če uporabimo vse prhe naenkrat. Prhe so vgrajene v kroglični zglob in jih lahko obračamo v poljubni smeri. Prho priključimo na mešalno baterijo z bakreno cevjo 15 x 1 mm v zidu in z 1/2" kolenom. Če uporabljamo menjaje dve prhi, na primer prho za glavo in gibljivo ročno prho, moramo vgraditi v instalacijo poseben preklop. Stranske prhe zapiramo posamično ali skupinsko, z ventili v zidu. Možno jih je tudi zapreti z mešalno baterijo, ki ima vgrajeno posebno prestavo.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje