Kanalizacija

Majhna črpalna postaja

Naprave za odvod odplak se lahko razlikujejo glede na odpadne vode in na odpadne vode z odplakami.


Osnovna ukrepa za zagovarjanje kakovosti površinskih in podtalnih voda sta zgraditev kanalizacij in čistilnih naprav za komunalne in industrijske odpadne vode, v vseh večjih naseljih. V nadaljnjem prizadevanju za izboljšanje kakovosti voda pa je treba predvideti ukrepe na vodotokih.

Tudi urejena kanalizacija ima pri tem velik pomen. Žal je v tem trenutku veliko večjih naselij z neurejeno kanalizacijo. Pri manjšem odvajanju odplak pa si lahko pomagamo tudi s posebno prirejenimi napravami.

Zahteve za odvod odplak s pomočjo odvodne črpalke

Preko črpalnega sistema moramo odpadno vodo, katere,  zaradi številnih zapor v kanalizaciji ni mogoče izpeljati v ceveh po naravni poti, odvajati s posebnimi črpalnimi napravami. Velikokrat so sanitarne odplake v zgradbah ali drugih objektih, ki so pod ravnijo višine zastajanja v javni kanalizaciji. Slika št. 1 prikazuje zbirno posodo in odvod vode z odplakami v javno kanalizacijo.

Slika 1 – Naprava za prečrpavanje odplak v kanalizacijo preko zbirne posode
Slika 1 – Naprava za prečrpavanje odplak v kanalizacijo preko zbirne posode

Preglednica številka 1: Kanalizacijska črpalna naprava, določitev potrebne višine črpanja Hges, in dodatki za izgube

 

Hges = Hges + Hv

 

 

Posamezne upornosti

 

ς

Hges  Potrebna statična višina v mm

Hv     Tlačne višinske izgube (naprave)

Zaporni zasun, koleno 90o

Zaporni organ

Koleno 4o

Prosti iztok

T – kos 45o prehodni

T – kos 90o prehodni

T – kos 45o odcepni

T – kos 90o odcepni

T – kos 90o protismerni

Povprečni raztezek

0,5

2,2

0,3

1,0

0,3

0,5

0,5

1,0

1,3

0,3

 

                    V2

Hv = ∑ς • ----------- + ∑  (HVRl)

                  2 • g

 

 

Σ       Dodatki za izgube pri armaturah

 

HVR    Izgube na cevnih instalacijah v m

 

Za dvig odpadne vode iz kleti večinoma uporabljamo potopno črpalko. Kadar pa so skupaj z odpadno vodo združene tudi odplake in priključene odvodne instalacije iz kuhinje, straniščne školjke ali pisoarjev, ki so minimalno 25 cm nad točko zastajanja, uporabimo posebej izdelano črpalno napravo za odvod odplak. Te sanitarne odplake so pogoste v enotah, ki so pod ravnino tal, v kleti zgradbe in nižje od ravni javne kanalizacije.

Naprave za odvod odplak se lahko razlikujejo glede na odpadne vode in na odpadne vode z odplakami. Za takšno odvajanje odplak se priporočajo majhne črpalne naprave, ki jih je mogoče kupiti v prosti prodaji na trgu.

Preglednica št. 2: Podatki odvodne črpalne naprave za stranišča, prhe, bideje in umivalnike

V maks.      v m3/h

H v m

Temperatura  oC

P                 v kW

U                   v V

Teža            v kg

4

6,5

35

0,4

230

6,9

Dovodni nastavek

 

Tlačni priključek Ø

Zračni nastavek

Vklopna višina

Ostanek vode cca.

DN 100

2 x 40 mm

32 mm

25 mm

80 mm

15 mm

Montaža: Za optimalno

zmogljivost moramo

tlačni vod najprej

vgraditi navpično in

nato položiti še 

vodoravno linijo

Slika 2 - Načini vgradnje črpalne naprave za odvod odplak  
Slika 2 - Načini vgradnje črpalne naprave za odvod odplak  

Odpadne vode z odplakami za odvajanje iz objekta, ki so pod ravnino zastajanja, zbiramo v nerjavni posodi, ki je za zrak neprepustna in tlačno preizkušena. V posodo se steka odpadna voda z odplakami iz višje ležečih odvodnih cevi in sanitarnih elementov, ki jo nato s pomočjo črpalne naprave in stisnjenega zraka transportiramo v višje ležečo javno kanalizacijo. Na sliki številka 2 je prikazana namestitev majhne črpalne naprave.

Slika 3 – Vgradna dolžina in višina cevne instalacije za straniščno školjko
Slika 3 – Vgradna dolžina in višina cevne instalacije za straniščno školjko

S povratnim ventilom preprečimo prehajanje vode iz kanalizacije nazaj, v nižje ležečo odvodno instalacijo in črpalno napravo. Za eno družinske hiše so na voljo majhne črpalne naprave za posebno vgradno višino in z majhnim premerom priključkov, od 20 do 30 mm. Napravo je mogoče namestiti v kopalnico ali v straniščni prostor, izpod višine zastajanja ali v prostor, kjer je sanitarni element mogoče neposredno priključiti na odtočno kanalizacijo. Ozka širina naprave omogoča tudi vgradnjo v steno objekta. Slika številka 3 prikazuje dolžino in višino za črpalno napravo. Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje