Vodovod

Načrtovanje, izvedba in zaščita cevovodov tople in pitne vode

Načrtovanje in izvedba vodovodne instalacije za manjše sisteme je prav tako pomembna kot za velike sisteme.


Vsekakor pa je pri obeh sistemih pomembno, da delujeta s temperaturo vode, kije višja od 50 °C, da preprečimo legionelo in posledice o katerih so ljudje vse bolj seznanjeni.

Za pravilno in zdravju varno delovanje toplovodne instalacije, sta za manjše in večje sisteme pomembna tako regulacija kot cirkulacija tople vode. Vklopna razlika na regulaciji sme znašati do 5 °C. Zahtevana temperatura znotraj regulacijske zanke je pogojena za delovanje s temperaturo nad 60 °C. Kratkotrajna oziroma nekaj minutna znižanja temperature vode na izstopu iz toplovodnega grelnika se lahko tolerirajo in so podana v smernicah DIN 4708. Sistematična nedoseganja temperature vode okoli 60 °C niso sprejemljiva. 

Na sliki 1so podane maksimalne dolžine, dimenzije cevi in količine pretoka na 1 meter cevi.

Slika 1 - Posamezni priključni vodi 

Oskrbniki z vodo so dolžni podajati podatke po § 21 o pitni vodi:

Oskrbniki z vodo so dolžni obveščati uporabnike pitne vode z ustreznimi in aktualnimi informacijami o kvaliteti vgrajenih materialov in o opravljenih analizah. K temu sodijo tudi tehnične smernice in navedbe, ki so nujno potrebne za izbiro ustreznih materialov za hišno instalacijo. S temi informacijami lahko projektanti in strokovni izvajalci izberejo materiale, ki so primerni za izvedbo vodovodne instalacije za pitno vodo.

Informacije, o katerih mora vodni oskrbnik obveščati uporabnike s pitno vodo so:

 • vrsta vgrajenih materialov.
 • s podatki o opravljenih analizah po DIN 50930-6 (preglednica 1),
 • s podatki, če je v voda sprejemljive kvalitete, kot je določena po DVGW (stran W 216) smernicah,
 • s podatkom o vračunanem oziroma predvidenem roku o spremembi kvalitete vode,
 • s podatki o uporabi pred pripravljenih materialov,
 • z izkušnjami o materialih, ki se ne priporočajo za uporabo.

S katerimi informacijami morajo oskrbniki za pitno vodo obveščati uporabnike so podane v preglednici 1.

Preglednica 1 - Navedbe za vodno analizo, izvleček iz DIN 50930-6 

Udobnost igra poleg higiene ravno tako pomembno vlogo

Nenevaren čas točenja v sekundah za vodo z nizko temperaturo odvzema za tuširanje ali kopanje v kopalni kadi (izračunani pretok na odvzemnem mestu po DIN 1988 VR= 0,15 l/s) podaja preglednica 2.

Preglednica 2 - Pretok na odvzemnem mestu
Preglednica 2 - Pretok na odvzemnem mestu

Temperaturna ugodnost predpisana po DIN EN 806-2 za načrtovanje:

Po 30 sekundah popolnoma odprtega odvzemnega mesta se ne sme temperatura vode znižati pod 60 °C kot je predpisano za odvzemno mesto tople vode, in seveda, v kolikor ni drugače predpisano v nacionalnih predpisih.

Priporočena temperatura in zaščita pred oparinami:

 • Smernice za delavnice

Temperatura vode ne sme preko 45 °C.

Zakoni o delovni zaščiti ne smejo biti napisani enostavno na osnovah privatnih predpisov in preneseni na dejansko stanje.

DIN EN 806-2,9.3.2 zaščita pred oparinami

Naprave za ogrevanje pitne vode so izdelane tako, da je riziko pred oparinami minimalen.

Na odvzemnem mestu je potrebno s posebno pozornostjo upoštevati temperaturo na iztočnem mestu, še posebej velja to za bolnice, šole, v domovih za upokojence in tako naprej. V kolikor želimo preprečiti oparine je najbolje opremiti iztočna mesta s termostatskimi mešalnimi ventili ali z armaturami, ki imajo vgrajen omejevalnik temperature. Najvišja priporočena temperatura vode je okoli 43 °C.

V napravah za tuširanje, v otroških vrtcih, na specialnih področjih in v domih za bolnike, temperatura vode ne sme prekoračiti 38 °C.

Slika 2 - Priprava tople vode na javnih mestih, z večjim številom odvzemnih mest
Slika 2 - Priprava tople vode na javnih mestih, z večjim številom odvzemnih mest

Napotki:

 • Priporočena delovna temperatura vode v javnih sistemih je od 60 °C - 55 °C.
 • Priporočena delovna temperatura za manjše sisteme mora znašati pod 50 °C.
 • Stopnja predgretja - voda v predgrelnikih ≥ 400 litrov se naj v javnih sistemih 1 x dnevno segreje na 60 °C.
 • Stopnja predgretja - voda v predgrelnikih ≤ 400 litrov pri majhnih sistemih lahko uporabnik pusti delovati z nižjo delovno temperaturo, če vsaj 1 x na dan vodo segreje na 60 °C.

Pregledi in smernice vodovodne instalacije

Preglednica 3 - Ugotovitve pri pregledu
Preglednica 3 - Ugotovitve pri pregledu
 1. KBE = Enota za kolonijo
 2. V kolikor se izkaže vrednost po dveh pregledih v roku 1 leta nižja od 100 legionele v 100 ml, se lahko interval podaljša na maksimalno 3 leta.
 3. V kolikor se izvede pregled takoj ob poskusnem zagonu, se lahko nadaljnje raziskave ustrezno uskladijo in veljajo navedene smernice v preglednici 4.
Preglednica 4 - Vrednosti ugotovitev svetovnih raziskav
Preglednica 4 - Vrednosti ugotovitev svetovnih raziskav
 1. KBE = Enota za kolonijo
 2. V kolikor se bo izkazala vrednost po dveh pregledih v roku 1 leta nižje od 100 legionele v 100 ml, moramo prvi naslednji pregled izvesti v roku enega leta po drugem kontrolnem pregledu. Ta pregled lahko opravimo enako kot je prikazan v preglednici 1.
 3. V kolikor se kontrolni pregled opravi v razmiku 1 leta in je vsebnost legionele nižja od 100 ml, se lahko nadaljnji kontrolni pregledi podaljšajo na maksimalno 3 leta.


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje