Razno

Revija Instalater

Začeli smo leta 1992 s strokovno revijo Energetik, žal nas je splet okoliščin prisilil nadaljevati z novo in še bolj strokovno revijo z naslovom Instalater.


Revija Instalater je edina v slovenskem prostoru, ki je izključno strokovna revija s področja strojnih instalacij za centralna ogrevanja, vodovod, kanalizacijo, plinske instalacije, solarna ogrevanja, alternativnih virov energije, toplotnih izolacij,  zajema pa tudi področje sodobne gradnje. Revija ni namenjena le strokovni populaciji, pač pa tudi tistim, ki jih zanima varčevanje z energijo. Vsebina je strokovna in pestra, in ni omejena zgolj na strojne instalacije, temveč pokriva širšo tematiko in številne zanimivosti s strokovnega področja.

Instalater-_1
Instalater-_1

Besedila so pisana strokovno,  podajajo številne uporabne in kakovostne informacije samostojnim podjetnikom, kakor tudi vsem tistim, ki si želijo sami napraviti ali popraviti nekaj na svojem ogrevalnem sistemu, vodovodu,… Podrobno so opisani različni sistemi z navodili, podani številni predpisi in normativi, skratka,  na razpolago je veliko podatkov, ki jih podjetniki potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu.

V primerjavi z drugimi revijami s podobno vsebino je jezik bolj strokoven, članki vsebinsko bogatejši, kakovostnejši in namenjeni stroki. Izkoristili smo petnajst let izkušenj pri reviji s podobno vsebino in tako vsebino še bolj prilagodili stroki. Želja številnih podjetnikov je, da v reviji najdejo informacije, ki so jim v veliko pomoč pri njihovi delu, saj je v Sloveniji na razpolago malo strokovnega gradiva za instalaterje.

Članki so namenjeni poglabljanju in širjenju znanja ter seznanjanju z novostmi. Vsi članki s strokovno vsebino so strokovno pregledani, s čimer želimo zagotoviti verodostojnost podatkov, kar je posebej pomembno ob uporabi te revije v izobraževalne namene. Velik poudarek je na prispevkih, ki prikazujejo praktične izkušnje in rešitve tako doma kot  v tujini, kot so načeloma izkušnje, zamisli, predlogi, predstavitve projektov, izdelkov. 

Revija se brezplačno pošilja vsem slovenskim instalaterjem, strokovnim institucijam s tega področja, strokovnim šolam in fakultetam v Sloveniji ter tistim, ki izrazijo interes za prejemanje revije.

Navedena niso vsa področja, zlasti ne mejna. Revija pomeni pregled slovenske teorije in prakse s prizadevanjem za njen razvoj. S skupnimi prizadevanji želimo izoblikovati odlično revijo iz še vedno razvijajočega se in vse bolj pomembnega področja strojnih instalacij in varčevanja z energijo. Namenjena ni  le vsem, ki sodelujejo pri izvajanju projektov ali jih raziskujejo, marveč tudi vsem tistim, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prodajo in vodenjem podjetij ter tistim, ki  stroko preučujejo.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje