Plinske instalacije

Plin v gospodinjstvu

Svetovne zaloge zemeljskega plina so ocenjene približno na skoraj 173 trillion m3, kar bi naj, s konstantno uporabo, zadostovalo za okoli 60 let.


Raba plina v gospodinjstvu je močno odvisna od območja, kjer je hiša, kakor tudi od standardne opreme za kuhanje, ali ogrevanja s plinom itn.. Delež porabe plina v gospodinjstvu, se je v zadnjih 20 letih proporcionalno bistveno povečal. Skupni delež porabe plina za ogrevanje se je v nekaterih evropskih državah dvignil  tudi za več kot 40 %, pri stanovanjski gradnji pa celo presegel  75 %.

Pridobivanje

Zemeljski plin je večinoma  v poroznih plasteh kamnin, pod visokim tlakom 300 bar in do nekaj tisoč metrov pod zemeljskim površjem. Znanih je tudi nekaj nahajališč, ki so v globini tudi do 7 tisoč metrov. Ta nahajališča označujemo kot nahajališča zemeljskega plina, ki so pod zemeljsko gladino ali pod morjem („offshore").

Razvoj ali odpiranje plinskega polja se izvajata z vrtanjem v različne cevne vrtine, ki jih je treba, zaradi visokega tlaka, primerno zavarovati. Skozi dvižne cevi doteka zemeljski plin z visokim tlakom na odvzemno mesto in tam preide v distribucijski vod. Ker se zemeljski plin deli z vodno paro in žveplom, se  pri distribuciji za javni sektor zahteva ustrezna oskrba s plinom, zatorej  ga je potrebno pred dovajanjem v oskrbovalno omrežje, najprej predelati.

Potrošna cena

Za dobavo zemeljskega plina obstajajo različne stopnje cen

  • Mesečni zneski na osnovi letne osnovne cene in
  • cena za delo v kWh, na primer m3 porabljene količine plina

Pri tem se razlikuje cena plina, ki ga uporabljamo za gospodinjstvo in industriji, ki se prav tako zaračunava po zagotovitvi potrebne moči v kW, na primer m3/h.

Majhna poraba stopnja: nižja stopnja potrošnje je sestavljena iz:

  • letno določene cene po števcu, ki se razlikuje po velikosti števca (G4, G6, G16) in od
  • cene za delo v kWh, na primer m3 prevzete energije plina.
Plin v gospodinjstvu-
Plin v gospodinjstvu-

Pomen oznak:
Oznake posameznih delov
Uporabljene kratice niso standardizirane.

Razlaga oznak na sliki

Zunanje instalacije

 OV   

Oskrbovalni vod: plinske instalacije, odcep od priključne instalacije

GZA

Priključni vod: napeljava od oskrbovalnega voda do mesta predaje (glavne zaporne armature), prekritja z zemljo po napotkih

ZO

Zaporna oprema (zunaj zgradbe): zasun ali zaporna pipa na priključni instalaciji

IK

Izolirni kos

ČT

Čistilni T kos

GZO

Glavna zaporna oprema

LP

Ločljiva povezava

HTR

Hišni tlačni regulator (s števcem - tlačnim regulatorjem)

Plinski števec (osrednji ali po nadstropjih)

Notranja instalacija

PIŠ

Priključna instalacija za plinski števec

DI

Delilna instalacija (horizontalna ali vertikalna)

PI

Potrošna instalacija

DPI

Dvižni vod (kot delilni ali potrošna instalacija)

PV

Priključni vod

PVA

Priključni vod za aparat

Dimni odvodi

ODC

Odvodna dimna cev

PZZ

Priključek na zunanji zid

DSS

Izpeljano direktno skozi streho

D

Dimnik

SZD

Sistem - zrak - odvodni  dimni plini

PG

Prostorski grelnik

ŠP

Štedilnik plinski

Plinska naprava

Art.  A

Brez dimne naprave

Art.  B

Odvisno od zraka v prostoru

Art.  C

Neodvisno od zraka v prostoru

Svetovne zaloge zemeljskega plina so ocenjene približno na skoraj 173 trillion m3, kar bi naj, s konstantno uporabo, zadostovalo za okoli 60 let. Morebitne rezerve so ocenjene na približno na 70 %, v območjih, ki ležijo severozahodno od celinskega pasu v Evropi, na bližnjem vzhodu in v Rusiji.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje