Vodovod

Materiali in vrste napeljav vodovoda

Za projektiranje vodovodne instalacije za pitno vodo se pred pričetkom projektiranja postavljajo številna vprašanja.


Med važnejša dejstva vsekakor spada velikost objekta in instalacije ter padec vodnega tlaka. Nadaljnji in  pomemben pogoj je tudi priključitev vodovodne instalacije na javno omrežje. Za izdajo vodovodnega dovoljenja je pristojen upravni organ. Potrditev hišnega priključka pred vgradnjo vodnega števca se nanaša na izpolnjevanje predpisov po DVGW-stran 291, in dokazilo o mikrobiološki neoporečnosti kvalitete vode, ki se opravi s preizkusom neposredno iz vodnega števca.

Mejne vrednosti materialov za pitno vodo

Mejne vrednosti za kemijske in mikrobiološke parametre veljajo na pipah za točenje vode. Vsaka sprememba hišne vodovodne instalacije spada v okvir odgovornosti upravljavca oziroma uporabnika. Vgradnja materialov za vodne instalacije je odvisna predvsem od vrste vode in je opredeljena po DIN 50930 del 6 (preglednica 1).

Preglednica 1 - Mejne vrednosti materialov po DIN 50930 del 6
Preglednica 1 - Mejne vrednosti materialov po DIN 50930 del 6

O spremembi kvalitete vode na odvzemnem mestu je vsak upravljavec dolžan po § 21 o pitni vodi obvestiti vse uporabnike s podatki o materialih, ki niso več primerni za vgradnjo. Uporabnika oziroma investitorja je potrebno v času instaliranja in kasneje pri odvzemu sproti seznanjati in obveščati o vseh spremembah. Izbira vrste in ugotavljanje kvalitete materialov, kakor tudi delovni tlak, morajo biti pogodbeno opravljeni pred pričetkom del.

V preglednici 2 so podani minimalni delovni tlaki in dimenzije cevnih presekov.

Preglednica 2 - Minimalni delovni tlak na koncu priključne instalacije za dimenzioniranje cevnih presekov po DIN 1988 - 3 in DVGW-delovna stran W55

Cevna instalacija pod higienskimi pogoji 

Vertikalni vod

Pri vertikalnem vodu je mogoče z uporabo dvojnega prehodnega priključka po etapah eden za drugim izvesti cevno instalacijo. Na koncu priključimo armaturo, ki jo najpogosteje uporabljamo. Pri tem sistemu lahko kadarkoli posebej, v vsaki etaži, zamenjamo celotno vodovodno instalacijo. - slika 1

Slika 1 - Vodovodna instalacija priključena na vertikalni vod
Slika 1 - Vodovodna instalacija priključena na vertikalni vod

Krožni vod

Pri krožni instalaciji je mogoče zamenjati vsa odvzemna mesta po etapah in to tako, da z deli pričnemo pri razdelilniku v določeni etaži. Količina vode v etažnem razdelilniku mora znašati za nemoteno delovanje vsaj 3 litre. - slika 2

Slika 2 - Krožni vod 

Končni priključek za večino uporabnih armatur

Na najbolj skrajnih točkah smemo armature priključiti tako, da je funkcija delovanja pogojena znotraj pravilne uporabe. - slika 3

Slika 3 - Končni priključek za večino uporabnih armatur 

  • Sistem cirkulacije s sredinsko ležečo cevjo
  • Področje uporabe in pravilna uporaba dvižnega voda s sredinsko ležečo cevjo. - slika 4
  • Zagotavlja sledeče prednosti:
  • Občutno manjše toplotne izgube z zmanjšanjem površine cevi.
  • Nižje zvišanje temperature instalacije hladne vode v jašku.
  • manjša dolžina instalacije cirkulacijskega voda.
  • manjša poraba pritrdilnega materiala.
  • manjša poraba toplotne izolacije.
  • Zvočni in protipožarni ukrepi za zaščito cirkulacijske instalacije so manjši zaradi manjše površine cevi

Slika 4 - Princip delovanja znotraj ležeče cevi za cirkulacijo Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje