Plinske instalacije

Uvodnik

Za 6. številko revije INSTALATER


Že mesece ne mine dan, ko nas ne bi mediji obveščali o naraščanju cen za energijo, o prevelikih oddajanjih emisij CO2 in, iz omenjenega, narašča tudi inflacija. Iskreno rečeno, ali se ne počutite že preobremenjeno?

V primeru, da se z mojim vprašanjem strinjate, vam želim, da si na spletu preberete novo dokumentacijo z navodili »Leto 2100 - podnebje v krizi«. Pomaga vam, da boste vedno znova podpirali ukrepe, ki so namenjeni zaščiti okolja. V »Navodilih« 2100 se podnebne spremembe obravnavajo iz globalnega vidika, ki mu sledi globalno segrevanje, s posledicami za ljudstvo in okolje.

Že čez dobri dve leti bo, po izračunih, zaradi globalnega segrevanja, zgrajen največji računalnik  na svetu »Zemeljski simulator«, ki bo prikazal, kakšno bo videti podnebje čez 100 let. Posledice globalnega segrevanja bodo dokumentirane in prikazane na učinkovit način.  Prikazan bo ekstremni porast vremenskih pojavov, ki je samo eden izmed  številnih. Zaradi taljenja ledu in dviga morske gladine, se zmanjšuje življenjski prostor milijonom ljudi. Po prognozah bo na jugu Evrope, zaradi hitrega razvoja, vse več sušnih področij, velik bo izpad pridelkov za prehrano, vse več ljudi pa si bo prisiljeno iskati nov dom. Zelo zaskrbljujoče so tudi prognoze  za »zelena pljuča« našega planeta.  Deževni gozd, kot ga imenujemo na območju reke Amazonke, vse bolj postaja savana in počasi se bo spremenil v puščavo. Ta sprememba vsekakor ne bo  na osnovi napredka, temveč kot posledica globalnega segrevanja.

Potrebno je tudi omeniti, da je v urbanem naselju Pariza, leta 2003 že večkrat prišlo do izredno vročih dni. Za takšne podnebne situacije so naša mesta še relativno slabo pripravljena. Obstaja resna nevarnost za starejše in bolne ljudi.

Kljub vsemu, da so nevarne napovedi v prikazanem filmu »Scenarij za leto 2100« postale, za občinstvo zaskrbljujoča, jih v večini vseeno obstaja prepričanje, da morajo, v svojem vsakdanjem življenju, dati vsaj majhen prispevek za reševanje podnebne krize.

Po mnenju mnogih strokovnjakov, nam bodo ostale posledice, tudi sedanje finančne in gospodarske krize, ta, nas bo verjetno spremljala še kar nekaj časa. Četudi, v teh kriznih časih, namenjajo nekatere vlade tudi več milijard težke reševalne pakete velikim podjetjem in tovarnam, toda kaj se pravzaprav dogaja na regionalnem nivoju? Katere posledice ima globalna kriza na manjše občinske blagajne? Jih je morda kriza kratko malo obšla? 

V sedanji aktualni finančni krizi, ki si jo želi reformirati celotna družba, in ni pomembna samo za gospodarsko in politično elito, temveč poziva vse državljane, da sodelujejo pri sedanjih spremembah, na regionalnem, kot tudi globalnem odnosu. Glavna točka bi morala glasiti: »nihče ne sme priti pod kolesa.«  Potrebno je realizirati socialne projekte, pomagati pri revščini in zagotavljati nova delovna mesta. Neka druga delovna skupina mora poskrbeti zato, da se spodbuja poraba lokalnih produktov.

Na regionalnih območjih je potrebno razviti bančništvo, tako imenovano »Solidarno varčevalno knjižico«, oziroma priskrbeti ugodne »Solidarne kredite«, za občane, kot tudi za obrtnike in male podjetnike, z namenom spodbujanja regionalnega razvoja in odpiranja novih delovnih mest. Poskrbeti je potrebno tudi za dodeljevanje subvencioniranih posojil (brez velikih bančnih pribitkov!).

Delodajalcem omogočiti pogoje, da osebe, stare nad 50 let, pritegnejo k sodelovanju v njihovem podjetju. Tudi ženskam, po porodu, omogočiti ponovno vključitev v poklicno življenje. Število brezposelnih pa je potrebno zmanjšati na minimum. S pomočjo posebej odprte hranilne knjižice, lahko vsi varčevalci podprejo tale projekt.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje