Vodovod

Naprave za uporabo deževnice

Poraba vode in njena cena, iz leta v leto, občutno naraščata.


Zaradi velike porabe pitne vode se vse bolj znižuje nivo podtalnice, po drugi strani pa naraščajo stroški za pridobivanje vode in stroški za čiščenje odpadnih vod. Z enkratno investicijo za uporabo deževnice se lahko vsemu temu izognemo.

Poraba pitne sanitarne vode na osebo, znaša že krepko preko 100 litrov in še narašča. Seveda pa s porabo vode narašča tudi njena cena. Hitremu naraščanju cen vode se lahko izognemo tudi z uporabo deževnice. Ne samo, da bomo z uporabo deževnice privarčevali denar, zavedati se moramo, da je deževnica mehka voda, ki je primerna za pralne stroje. Z njo lahko tudi izpiramo stranišča, zalivamo vrtove, peremo avtomobile itn

Vgradnja naprav za uporabo deževnice.

Voda je dragocena in v prihodnje bo njena uporaba še večja in dražja. V veliko primerih lahko že na najbolj enostaven način, v sodih, zbiramo deževnico, ki jo uporabimo za zalivanje vrta. Omislimo pa si lahko tudi namestitev večjega zbiralnika deževnice z dodatno opremo. V večini primerov se deževnica s strehe izteka v zbiralnik, od tam pa jo črpalka poganja naprej na vrt, da ga zalije. Obstajajo pa tudi naprave, s pomočjo katerih lahko deževnico, uporabimo tudi za pranje perila in za splakovanje stranišč.

Ob doslednem upoštevanju veljavnih predpisov in navodil lahko tudi amater opravi vgradnjo naprav za deževnico, samostojno. V kolikor povežemo hranilnik za deževnico s hišno vodovodno instalacijo, pa je vsekakor priporočljivo, da to opravi pooblaščen strokovnjak. Samo iniciativa nas v nobenem primeru ne sme pripeljati do površnega in nestrokovnega dela.

Slika 1 - Vgradnja filtra v padno cev
Slika 1 - Vgradnja filtra v padno cev

Naprave za uporabo deževnice v gospodinjstvu so sestavljene iz naslednjih delov:

  • Zbiralna površina in odvod deževnice preko filtra
  • Notranji, oziroma zunanji zbiralnik
  • Preliv zbiralnika in dovajanje pitne vode
  • Hišna vodna naprava z napravo za zvišanje vodnega tlaka in s krmiljenjem
  • Razdelilno omrežje z odvzemnimi mesti.

Zajem in odvod deževnice: Priporočljiv je zajem deževnice preko celotne površine strehe. Deževnico nato odvajamo, preko zbirnih, oziroma padnih žlebov, do zbiralnika za deževnico.

Fini filter (A): Filter namestimo v padno cev. Nameščen mora biti na dostopnem mestu, kjer ga je mogoče na lahek in enostaven način očistiti. S filtrom zadržimo listje, mah, cvetje, pesek itn.

Padna cev - fini filter sta vgrajena decentralno v padno cev. Fini filter je valjaste oblike in s sitom loči delce umazanije, listja itn. Manjši delež vode odteka v kanalizacijo, medtem, ko večji delež očiščene deževnice odteka v zbiralnik. Vrtinčasti mikrofilter  je mogoče priključiti na večje število padnih cevi. Na sliki št. 1 je prikazana vgradnja filtra v padno cev.

Vodni hranilnik (B): Za vodni hranilnik (ne tlačni) lahko uporabimo:

  • Plastični rezervoar, ki ga namestimo v kleti
  • V zemljo zakopan hranilnik iz cementa ali plastike (PE), predvsem pri novogradnji. Primerna je velikost od 2 do 12 m3 in več
  • Stoječi rezervoar za kurilno olje ali plin. Možna je tudi uporaba zaprte kanalizacijske greznice, ki jo pa moramo, pred uporabo, dobro očistiti in preveriti tesnost.
Slika 2 - Uporaba deževnice, z zbiralnikom v kleti
Slika 2 - Uporaba deževnice, z zbiralnikom v kleti

V kolikor že imamo v zgradbi na razpolago večje število izdelanih plastičnih rezervoarjev za kurilno olje, jih lahko povežemo v enotno baterijsko enoto. Pri večjih sistemih so primerne tudi v zemljo zakopane plastične ali cementne cisterne, ki so lahko poljubnih velikosti. Primerna velikost zbiralnika za deževnico in njene možnosti izrabe so prikazane na sliki št. 2. Da pa ne pride do rasti alg, je potrebno poskrbeti, da je voda hranjena v hladnem in temnem, zaprtem prostoru.

Preliv vodnega hranilnika: Del preliva vodi odvečno vodo (varnostni zastoj) na prosto v javno kanalizacijo (C).

Alternativa temu in ekološko ugodnejše je vsekakor, če lahko odvečno vodo odvajamo skozi prepustna tla, narejenih zarez ali, na zgornjem delu, skozi luknjasti cementni obroč  direktno v zemljo, da ponikne (D), kot je prikazano na sliki št. 3.

Slika 3 - Cementni zbiralnik, zakopan v zemljo
Slika 3 - Cementni zbiralnik, zakopan v zemljo

Druga možnost je tudi, da deževnico za namakanje odvajamo na zemeljski toplotni menjalnik, katerega toploto izkoristimo za uporabo toplotne črpalke. Za zaključek lahko rečemo, da bo zalivanje vrta s pitno vodo tudi v prihodnosti pravo zapravljanje. Zato uporaba deževnice ne bo samo v korist naše denarnice. Od večje uporabe deževnice ne bomo več toliko odvisni samo od oskrbovalcev s pitno vodo, še posebej bomo pokazali našo zavest o varovanju okolja. Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje