Plinske instalacije

Oglaševanje v strokovni reviji


Pridobivanje oglasov, za promocijo posameznega podjetja, je prav gotovo najvidnejši del tržnega komuniciranja, s čimer lahko društvo DIEM pokriva stroške za izdelavo strokovne revije INSTALATER. Oglaševanje v reviji je opredeljeno, kot »vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in promocije idej, izdelkov ali storitev za znanega naročnika.« To je metoda prenosa sporočila, od naročnika preko medija, do množice ljudi,oziroma »strokovne javnosti«. Funkcija oglaševanja je namreč, predvsem povečevanje potrošnje in, če nekoliko karikiramo, spodbujanje potrošniških vrednot. Ta  »manipulacijska plat« oglaševanja je, v to smo prepričani, sila pomembna, če hočemo razumeti, za kaj pri oglaševanju sploh gre.

Glavni cilj oglaševanja je povečati povpraševanje po določenem produktu, storitvi ali ideji. Druga dejavnika, ki vplivata na povpraševanje sta cena in zamenljivost. Zelo dober način za povečanje povpraševanja je, da dosežemo prepoznavnost. Ta omogoča, da se visoko povpraševanje nadaljuje, tudi po prenehanju oglaševanja. Produkt doseže največjo mero prepoznavnosti, ko postane sinonim za vrsto produkta. Prepoznavnost variira glede na potrošnike in trg.

Med cilje oglaševanja štejemo tudi povečanje prodaje, tržni delež, osveščenost, informacije o produktih in izboljšanje ugleda podjetja.

Termin marketing se pogosto neupravičeno zamenjuje z oglaševanjem, promocijo, celo propagando ali reklamo. Komuniciranje je vsekakor tudi del marketinga, ni pa komuniciranje (bodisi, da gre za oglaševanje, odnose z javnostmi, promocijo) že marketing. Podjetje mora pri svojih marketinških aktivnostih namreč analizirati svoj trenutni položaj na trgu, konkurenco, določiti ustrezno ceno svojih storitev ali izdelkov, organizirati prodajne poti, ustvariti strategijo nastopa na trgu, strategijo cen, itn, ne pa zgolj komunikacijsko strategijo. Osnovni namen marketinga je dvigniti krivuljo povpraševanja po izdelkih, oziroma storitvah podjetja in posledično dvigniti krivuljo dobička.

Oglaševanje je plačana oblika tržnega komuniciranja. Oglaševanje je le del, tržno komunikacijskega spleta, le-ta pa je del marketinga. Druge komponente tržnega komuniciranja (promocije) so tudi publiciteta, odnosi z javnostmi, osebna prodaja, pospeševanje prodaje, oprema prodajnega prostora itn.

V javni rabi velikokrat uporabljamo tudi izraz reklama, kar pa zagotovo ni sprejemljivo, saj konotira reklamacijo in zavajanje. Oglaševanje je visoko regulirana dejavnost, v kateri ni, oziroma ne bi smelo biti, prostora za zavajanje.

V starem veku je bilo najpogostejše oglaševanje od ust do ust. Kljub temu pa so prva oglasna sporočila našli že v ruševinah Pompejev. Prvi koraki proti sodobnemu oglaševanju so bili narejeni z iznajdbo tiska v 15. in 16. stoletju. Že v 17. stoletju so se oglasi pojavljali v tednikih v Angliji. Stoletje kasneje, pa je bilo oglaševanje že široko razširjeno.

Z razcvetom ekonomije v 19. stoletju je vedno bolj cvetelo tudi oglaševanje. Leta 1843 je bila ustanovljena prva oglaševalska agencija, v Philadelphiji. Na začetku so agencije delovale le kot posredniki za nabavo oglasnega prostora v časopisih, v 20. stoletju pa so začele prevzemati tudi odgovornost za vsebino le-teh.

Pluralizacija medijev in življenjskih slogov, neprestani tehnološki razvoj in vse večja mobilnost ljudi, povzročajo, da je danes oglaševanje bolj aktualno, kot kadarkoli prej. Za napoved, da se bo aktualnost oglaševanja v bodočnosti le še stopnjevala,  ne potrebujemo posebnih vedeževalskih sposobnosti, razen seveda, če naštete svetovne tendence čez noč ne prenehajo delovati.

 Oglaševanje na internetu je v uporabi šele v zadnjih nekaj letih. Cene internetnega oglaševanja so odvisne od mnogih dejavnikov (popularnosti strani, tematika...). V enakem času se je pojavilo tudi oglaševanje preko e-pošte. Najpogostejša so vsiljiva sporočila, ki jih imenujemo spam (podobno kot reklamni oglasi trgovinskih centrov na dom).

Z oglaševanjem reklamnih oglasov se zelo trudimo, tudi v naši strokovni reviji. Velik del prostora želimo nameniti vsem tistim oglaševalcem, ki bodo z oglasom seznanili uporabnike s svojo proizvodnjo, oziroma storitvami.

V času velike gospodarske recesije, ob poplavi raznih revij s številnimi reklamnimi oglasi in veliki konkurenci na majhnem slovenskem trgu, nam vsak pridobljen oglas veliko pomeni. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da s pridobljenimi dolgoletnimi izkušnjami pri izdaji revije, vnesemo v našo revijo INSTALATER vsebino, predvsem za tiste, ki se s to vrsto strokovne dejavnosti ukvarjajo poklicno in za vse tiste, ki jih zanimata energetsko in gradbeno področje.

Da bodo oglaševalci, kot tudi prejemniki revije zadovoljni, smo se odločili za izid revije vsak mesec oziroma šest krat na leto v pisni in elektronski obliki. Tako bo revija dejansko izhajala vsak mesec. Vsi tisti, ki se bodo odločili za reklamo v pisni obliki, pa bodo deležni brezplačnega oglasa tudi v elektronski obliki.

Veseli bomo, če boste z nami sodelovali in pomagali, da bodo lahko revijo brezplačno prejemali vsi slovenski instalaterji, člani društva DIEM in številni posamezniki, ki se lahko na revijo naročijo. Prepričani smo, da bo naše skupno delovanje, v teh težkih časih, ko prevladuje gospodarska recesija, sodelovanje še kako potrebno.

Sedež uredništva:

DIEM - Revija Instalater
Ahacljeva ul. 12 a,
2000 Maribor
tel.: 02/320 13 10

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje